Jislum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

jislum_collage.jpg

Jislum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jislum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jislum..JPG

Jislum bereikt

Jislum bereikt

Jislum.JPG

Jislum, mooi in het landschap

Jislum, mooi in het landschap

Jislum. (2).JPG

Tafeltje-dekje in Jislum

Tafeltje-dekje in Jislum

Jislum (2).JPG

Bij de kerk van Jislum

Bij de kerk van Jislum

Jislum

Terug naar boven

Status

Jislum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Gisleheim, 1481 Jeslem, 1505 Hyeslum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem = heem 'woonplaats, woning' van (die van) de persoon Gisilo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Jislum ligt Z van het dorp Ginnum, ZW van de dorpen Reitsum en Lichtaard, W van de dorpen Jannum, Sibrandahûs en de stad Dokkum, NW van het dorp Rinsumageast, N van het dorp Burdaard, NO van het dorp Wânswert, OZO van het dorp Marrum en ZO van het dorp Ferwert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Jislum 19 huizen met 118 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Kerkdocumenten van Wanswerd en Jislum 1686-1977.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dorpen Reitsum, Lichtaard, Ginnum en Jislum zijn in of rond 2009 ingericht volgens het 'shared space'-principe. Shared space, in het Fries ook ‘dielde romte' genoemd, houdt in dat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde weg. Ze moeten dan meer op elkaar letten dan op verkeersborden, is de gedachte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jislum heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de kop-hals-rompboerderij uit 1827 op Hikkaarderdyk 12, de kerk (vanwege de preekstoel) met terp op nr. 16, en molen De Volharding bij nr. 25.

- De Hervormde Catharinakerk (Hikkaarderdyk 16) is een zaalkerk uit 1886 met neoclassicistische elementen, gebouwd ter vervanging van een kerk die gewijd was aan Catharina van Alexandrië. In de kerktoren van drie geledingen hangt een luidklok (1445) van Johannes van Wou en een klok (1637) van klokkengieter Jacob Noteman. Het orgel uit 1925 is gemaakt door Bakker & Timmenga. De kerk is sinds 1983 niet meer als zodanig in gebruik. Sloop dreigde, maar dat ging niet door. Het pand is nadien een aantal jaren in gebruik geweest als atelier. Tussen 2001 en 2004 is de kerk gerestaureerd. Stichting tot Behoud van de Jislumer Kerk zoekt nog een nieuwe huurder voor de kerk.

- Molen De Volharding (bij Hikkaarderdyk 25) is een maalvaardige grondzeiler, die W van Jislum aan de Aldfeart staat. De molen is in 1872 gebouwd voor de bemaling van de 50 ha grote polder Ald Piip. Hij kon aanvankelijk zowel in- als uitmalen. In 1955 verliest De Volharding zijn functie en raakt in verval. De molen is in 1972 de eerste die in het bezit komt van Stichting De Fryske Molen, die hem in 1994 laat restaureren. In 2000 is in de molen een nieuwe vijzel geplaatst. De Volharding is in 2006 door Wetterskip Fryslân aangewezen als reservegemaal in geval van wateroverlast. De molen is op afspraak te bezichtigen.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jislum.

Reactie toevoegen