Jagerswijk

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Groningen

jagerswijk_op_kaart_begin_20e_eeuw.jpg

Jagerswijk is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Sappemeer. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen. (© www.kadaster.nl)

Jagerswijk is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Sappemeer. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen. (© www.kadaster.nl)

jagerswijk_op_kaart_kadaster_2009.jpg

T/m 2009 staat de buurtschap en plaatsnaam Jagerswijk nog keurig vermeld op de kaarten van het Kadaster. Zoals het ook hoort natuurlijk. (© van deze kaart en die hieronder: Kadaster)

T/m 2009 staat de buurtschap en plaatsnaam Jagerswijk nog keurig vermeld op de kaarten van het Kadaster. Zoals het ook hoort natuurlijk. (© van deze kaart en die hieronder: Kadaster)

jagerswijk_op_kaart_kadaster_2010.jpg

In 2010 verzint iemand bij het Kadaster kennelijk dat de buurtschap en plaatsnaam Jagerswijk wel van de kaart mag worden geveegd. Waar slaat deze kaartmatige 'buurtschappengenocide' op? (want dit is elders in het land nog honderden keren gebeurd).

In 2010 verzint iemand bij het Kadaster kennelijk dat de buurtschap en plaatsnaam Jagerswijk wel van de kaart mag worden geveegd. Waar slaat deze kaartmatige 'buurtschappengenocide' op? (want dit is elders in het land nog honderden keren gebeurd).

jagerswijk_op_kaart_openstreetmap.jpg

De open source community OpenStreetMap doet gewoon zijn eigen ding en heeft Jagerswijk gelukkig nog wél als plaatsnaam en daarmee buurtschap op hun kaart gehandhaafd. (© www.openstreetmap.org)

De open source community OpenStreetMap doet gewoon zijn eigen ding en heeft Jagerswijk gelukkig nog wél als plaatsnaam en daarmee buurtschap op hun kaart gehandhaafd. (© www.openstreetmap.org)

jagerswijk_ansichtkaart_1903_kopie.jpg

Ansichtkaart uit ca. 1900 (afgestempeld in 1903), van buurtschap Jagerswijk, met de toen nog bestaande gelijknamige vaart (later ook Noordbroeksterdiep en Noordbroekstervaart geheten).

Ansichtkaart uit ca. 1900 (afgestempeld in 1903), van buurtschap Jagerswijk, met de toen nog bestaande gelijknamige vaart (later ook Noordbroeksterdiep en Noordbroekstervaart geheten).

Jagerswijk

Terug naar boven

Status

- Jagerswijk is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Sappemeer. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Jagerswijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sappemeer.

- De buurtschap Jagerswijk ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Sappemeer. Vanuit het N kom je de tegelijkertijd de buurtschap én de bebouwde kom van het dorp binnen. Er staan daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) Sappemeer, maar de buurtschap wordt nergens als zodanig aangegeven; niet door plaatsnaamborden, en er is ook geen sprake van een gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Hint: dit is eenvoudig op te lossen door onder de blauwe komborden een wit bordje met de buurtschapsnaam te monteren, zoals men dat elders ook vaak doet (voorbeeld) (en aan de Z kant alleen een wit bordje wanneer je de buurtschap binnenkomt, omdat je je dan al binnen de bebouwde kom bevindt).

- Sterker nog, sinds 2010 staat de plaatsnaam Jagerswijk ook niet meer op de kaarten van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst). De afgelopen decennia zijn veel plaatsnamen van buurtschappen zomaar van de kaart 'gegumd', zonder reden (de bebouwing is er nog gewoon, dus de buurtschap is er dan ook nog gewoon, en bijv. niet opgeslokt door een naastgelegen stad of dorp. Landelijk gaat het om enkele honderden gevallen. Wij hebben dat weleens gekscherend 'plaatsnaamgenocide' genoemd. Deze plaatsnaam komt daarmee dus helaas in het overzicht 'Plaatsnamen onterecht niet in de atlassen' terecht). Helaas is dit hier dus ook gebeurd. Als er nu ruimtegebrek is op een stukje kaart omdat er veel objecten op een paar cm2 moeten worden vermeld, kunnen wij ons er nog iets bij voorstellen, maar dat is hier niet aan de orde. Wat ons betreft dus: terug met die plaatsnaam op de kaart!

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Jaauwerswiek.

Oudere vermeldingen
1680 herdruk 1725 Iaauwers wijck, 1714 Jouwerswijk, 1781 Iaauwers wijk, 1840 en 1899 Jagerswjik.

Naamsverklaring
Wijk
'voor turfafvoer gegraven zijkanaal'. De buurtschap heette oorspronkelijk Jouwerswijk, volgens Kremer (1837) aangelegd door kolonisten die afkomstig waren uit Joure. De Groningse uitspraak Jaauwerswiek werd vernederlandst tot Jagerswijk.(1)

Naam komt ook elders voor
Jagerswijk was ook de naam van een landgoed in het buitengebied van het dorp Makkinga.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Jagerswijk ligt direct N van Sappemeer, tussen Sappemeer en de buurtschap Achterdiep, rond de Noordbroeksterstraat, en ligt verder ONO van Hoogezand en WNW van Zuidbroek. De buurtschap grenst in het Z aan de A7 en het verlegde Winschoterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Jagerswijk 17 huizen met 107 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners. Door de verlegging van het Winschoterdiep rond 1950 naar N langs de dorpskernen van Hoogezand en Sappemeer - voorheen liep het Winschoterdiep door deze dorpskernen - is een Z stukje van de Noordbroeksterstraat en daarmee de buurtschap van de rest afgesneden. Dat ligt nu in de dorpskern van Sappemeer. Vermoedelijk wordt dit stukje daarom niet meer tot de buurtschap gerekend. Als dat nog wél het geval is, komen er nog ca. 30 huizen bij en wordt het ca. 130 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Waterloop
De Jagerswijk (op latere kaarten Noordbroeksterdiep en daarna Noordbroekstervaart geheten) en het N hiervan gelegen Achterdiep zijn in 1630 gegraven voor het turfvervoer uit de Sappemeerstervenen. Deze vaart is in de jaren zestig van de 20e eeuw drooggelegd. In de jaren zeventig, tachtig en negentig is ook het oude Winschoterdiep door de dorpskernen van Hoogezand en Sappemeer (waarvoor zie ook het hoofdstuk Statistische gegevens) drooggelegd.

Waterschap
'Jagerswijk, Spitsbergen en Kostverloren' is een voormalig waterschap. De naam is ontleend aan de gelijknamige, bij elkaar gelegen buurtschappen. Het schap lag tussen Sappemeer, Noordbroek en Zuidbroek, in de hoek tussen het Winschoterdiep (zuidgrens) en de Noordbroeksterstraat/Noordbroeksterdiep (westgrens). De noordoostpunt lag bij de noordoostpunt van buurtschap 't Veen, bij de kruising van 't Veen en de huidige Nieuweweg. De noordgrens lag 450 m ten noorden van de weg Spitsbergen en de oostgrens ongeveer 450 m ten westen van de huidige Burgemeester Omtaweg en de Botjesweg. Het waterschap was verdeeld in drie onderdelen, die elk een eigen bestuur hadden. De bemaling gebeurde met behulp van een molen en een stoomgemaal, die beide uitsloegen op het Winschoterdiep. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van Waterschap Hunze en Aa's.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Jagerswijk (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Beeld

- Ansichtkaart uit 1939 van de toen nog in functie zijnde Jagerswijk. - Er is ook een binnenvaart-vrachtschip geweest dat onder meer deze naam heeft gehad.

Reacties

(2)

Ik ben op zoek naar mijn tante Emmegie Sloot-Werkman, woonde toen Jagerswijk 31 Sappermeer.
Haar dochter heette Gini?
Wij hebben diverse foto's voor deze familie.

Als er iemand reageert, laat ik het u weten. Heb de pagina gelijk aangevuld met wat ik er verder nog over heb kunnen vinden. En enkele kaartjes toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen