Itens

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Itens

Terug naar boven

Status

- Itens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Zoals hieronder aan de hand van diverse voorbeelden te lezen is, werkt het kleine dorp Itens intensief samen met de eveneens kleine buurdorpen Hinnaard, Lytsewierrum en Rien, en zijn er ook veel gemeenschappelijke verenigingen en andere voorzieningen (zoals gemeenschappelijke school en dorpshuis in Itens). Je zou ze samen dan ook een 'vierlingdorp' kunnen noemen. Diverse namen van lokale instanties verwijzen hier ook naar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldigen
1840 IJtens.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Itens ligt ZO van de dorpen Hinnaard en Iens, Z van het dorp Winsum, ZZW van het dorp Easterlittens, ZW van het dorp Britswert, WZW van het dorp Wiuwert, NW van de dorpen Rien, Lytsewierrum en Boazum, NNW van het dorp Scharnegoutum, NNO van het dorp Reahûs, NO van het dorp Hidaard, ONO van het dorp Easterein en OZO van het dorp Wommels. Itens is een van de dorpen langs de dijk om de polder rond Easterein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Itens 24 huizen met 124 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bij het afgraven van de oude terp van Itens is Harpstedter aardewerk gevonden, waaruit zou kunnen blijken dat deze terp in het begin van de jaartelling al bewoond is geweest.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Itens heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Martinikerk en de 2 windmotoren.

- Hervormde Martinikerk.

- Doopsgezinde kerk.

- Windmotor Pieter Gerritspolder.

- Van Windmotor Polder Bruinsma/ Polder Algra is alleen de voet nog over...

- Gevelstenen in Itens.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD) organiseert diverse evenementen door het jaar heen in en voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 'de 4 dorpen' Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien, die - zoals elders op deze pagina ook blijkt - op vele gebieden intensief samenwerken.

- Nieuws: - Dorpskrant Diggelfjoer (wat 'lopend vuurtje' betekent) is er voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien en verschijnt 6x per jaar.

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

- Dorpshuis: - Doarpshûs De Lytse Fjouwere ('De Kleine 4') is er voor de 4 kleine dorpen (vandaar de naam) Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

- Onderwijs: - De in 2007 verbouwde en uitgebreide basisschool De Romte is er voor de kinderen uit Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien. De school is een fusie van de vroegere basisscholen De Banier en De Wringe, beide ook in Itens. De school heeft ca. 30 leerlingen. Op deze 3-talige school krijgen de leerlingen vanaf groep 1 les in Nederlands, Engels en Fries.

- Sport: - Volleybalvereniging COVOS is er voor de dorpen Easterein, Wommels, Reahûs, Itens en wijde omstreken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Itens.

Reactie toevoegen