It Wiel

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

it_wiel_plaatsnaambord_kopie.jpg

It Wiel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Weidum.

It Wiel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Weidum.

It Wiel

Terug naar boven

Status

- It Wiel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Buurtschap It Wiel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Weidum.

- Buurtschap It Wiel ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Wiel.

Oudere vermeldingen
1511 Weel, 16e eeuw Wyel, Wiel.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een wiel 'poel of gat ontstaan door een dijkdoorbraak'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap It Wiel ligt rond het N deel van de weg Wielsterdyk. De buurtschap ligt bij en Z van de overgang van de waterlopen Jorwerter Feart en Wielster Feart en N van het dorp Weidum, OZO van het dorp Bears, Z van het dorp Jellum, NO van het dorp Jorwert en ZW van de stad Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap It Wiel 6 huizen met 53 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Takomst in buurtschap It Wiel (Wielsterdyk 33) is opgericht in 1893. In 1969 fuseerde zij met de Fresia (= Marrum en de LMI te Leeuwarden) en De Maatschap in Dronryp tot Fresia G.A. De nieuwe combinatie had een totale melkaanvoer van 130 miljoen kg melk. De melk werd in Dronryp, Marrum en de LMI verwerkt tot kaas, boter, consumptiemelk en melk- en weipoeder. In 1970 werd De Takomst gesloten. Het personeel ging over naar Dronryp. Na de sluiting kwam er een exportbedrijf van kaas. De vroegere zuivelfabriek is vandaag de dag herbestemd tot Bedrijvencentrum Weidum. "De totale vloeroppervlakte is 3900 m2, verdeeld over diverse units. Het bedrijvencentrum heeft een unieke en solide uitstraling, zowel van buiten als van binnen. Het bedrijvencentrum heeft een goede uitstraling, een plezierig werkklimaat, interessante huurprijzen en biedt flexibele huurovereenkomsten." Momenteel zijn er ca. 20 bedrijven gehuisvest.

Reactie toevoegen