It Súd

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

It Súd Drachten plaatsnaambord [640x480].jpg

It Súd is een buurtschap die, zoals de naam al suggereert, ergens ten zuiden van ligt, in dit geval van Drachten. Direct N van Drachten ligt een corresponderende buurtschap Noarderein.

It Súd is een buurtschap die, zoals de naam al suggereert, ergens ten zuiden van ligt, in dit geval van Drachten. Direct N van Drachten ligt een corresponderende buurtschap Noarderein.

it_sud_t_suderhonk_kopie.jpg

Het buurthuis van de buurtschap It Súd heet 't Suderhonk

Het buurthuis van de buurtschap It Súd heet 't Suderhonk

It Sud Pleatslik Belang 65 jaar (Kopie).JPG

Pleatslik Belang It Súd heeft in 2010 het 65-jarig bestaan gevierd. Helaas hebben zich op de Algemene Ledenvergadering in november 2016 geen mensen gemeld om het bestuur aan te vullen tot een voltallig bestuur, zodat de vereniging eind 2017 is opgeheven.

Pleatslik Belang It Súd heeft in 2010 het 65-jarig bestaan gevierd. Helaas hebben zich op de Algemene Ledenvergadering in november 2016 geen mensen gemeld om het bestuur aan te vullen tot een voltallig bestuur, zodat de vereniging eind 2017 is opgeheven.

it_sud_blommeprojekt_2017.jpg

D.m.v. het Blommeprojekt zijn in 2017 in buurtschap It Súd bloemrijke bermen aangelegd. Dat ziet er voor inwoners, voorbijgangers en toeristen een stuk fleuriger uit dan de graszoden van voorheen, en ook de bijen zijn er blij mee.

D.m.v. het Blommeprojekt zijn in 2017 in buurtschap It Súd bloemrijke bermen aangelegd. Dat ziet er voor inwoners, voorbijgangers en toeristen een stuk fleuriger uit dan de graszoden van voorheen, en ook de bijen zijn er blij mee.

it_sud_informatiepaneel_1.jpg

Sinds 2012 is er in buurtschap It Súd een wandelroute, met onderweg drie fraaie informatiepanelen die iets vertellen over de geschiedenis van de buurtschap. Hier informatiepaneel 1, over de geschiedenis van de weg It Súd.

Sinds 2012 is er in buurtschap It Súd een wandelroute, met onderweg drie fraaie informatiepanelen die iets vertellen over de geschiedenis van de buurtschap. Hier informatiepaneel 1, over de geschiedenis van de weg It Súd.

it_sud_informatiepaneel_2_de_forten.jpg

Informatiepaneel 2 aan de wandelroute in buurtschap It Súd vertelt over de geschiedenis van de 'forten', zoals de twee blokjes van vier woningen die hier hebben gestaan, wegens hun aanvankelijke gelijkenis met forten, in de volksmond werden genoemd.

Informatiepaneel 2 aan de wandelroute in buurtschap It Súd vertelt over de geschiedenis van de 'forten', zoals de twee blokjes van vier woningen die hier hebben gestaan, wegens hun aanvankelijke gelijkenis met forten, in de volksmond werden genoemd.

it_sud_informatiepaneel_3_de_skieppedraai.jpg

Informatiepaneel 3 aan de wandelroute door en rond buurtschap It Súd vertelt over de geschiedenis van de Skieppedraai.

Informatiepaneel 3 aan de wandelroute door en rond buurtschap It Súd vertelt over de geschiedenis van de Skieppedraai.

It Súd

Terug naar boven

Status

- It Súd is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Buurtschap It Súd valt, ook voor de postadressen, onder de kern Drachten.

- Buurtschap It Súd ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ondanks de Nederlandstalige corresponderende straatnaam, staat op de plaatsnaamborden alleen de Friestalige variant, en ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente wél officieel Nederlandstalig zijn. Een fenomeen dat bij meer Friese gemeenten voorkomt. Omdat de plaatsnaambord-spelling kennelijk de officiële dan wel voorkeursspelling van de plaatsnaam is, houden wij deze aan.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap It Súd ligt Z van de kern Drachten, direct Z van de A7, rond de wegen Zuiderend, Suderheide en Het Zuid. Overigens is direct N van Drachten sprake van een corresponderende buurtschap Noarderein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap It Súd heeft ca. 85 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Pleatslik Belang It Súd heeft in 2015 het 70-jarig bestaan gevierd. Helaas hebben zich op de Algemene Ledenvergadering in november 2016 geen mensen gemeld om het bestuur aan te vullen tot een voltallig bestuur, zodat de vereniging eind 2017 is opgeheven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In april 2017 zijn op 3 daarvoor geschikte locaties op It Súd en op een bermlocatie aan de Suderheide bloemrijke bermen aangelegd. De graszoden zijn door inwoner Hans Beukens met een door Peter Jutte gesponsorde kraan verwijderd. Sponsor Jatra heeft ze afgevoerd en heeft ook het zand gesponsord waarmee e.e.a. weer is opgevuld.

- Sinds 2012 is er in It Súd een wandelroute, met onderweg 3 fraaie informatiepanelen (zie de foto's) die je het een en ander vertellen over de geschiedenis van de buurtschap. De route loopt vanuit het beginpunt via het Suderend, het Selmiensterpad en de Suderheide weer naar het beginpunt. Het eerste informatiepaneel behandelt de geschiedenis van de weg It Súd, het tweede paneel de geschiedenis van de forten en de woonschiphaven en het derde paneel de geschiedenis van de Skiepedraai.

Reactie toevoegen