It Heechsân

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel
Fryslân

it_heechsan_collage.jpg

It Heechsân, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

It Heechsân, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

It Heechsân.JPG

De Toren van It Heechsân.

De Toren van It Heechsân.

It Heechsân

Terug naar boven

Status

- It Heechsân is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

* In principe zou je deze plaats ook als dorp kunnen beschouwen omdat het een kerk heeft, maar lokaal vindt men het een buurtschap, dus conformeren wij ons daaraan.

- De buurtschap It Heechsân valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eastermar.

- De buurtschap It Heechsân heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hoogzand. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel formeel Friestalig. Tot voor kort stond op Google Maps nog de naam Hoogzand.

Naamgeving
Op de plaatsnaamborden staat als Nederlandstalige naam Hoogzand-Oostermeer, kennelijk om de status van buurtschap onder het dorp Eastermar aan te duiden.

Oudere vermeldingen
1877 Hoogzand.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap It Heechsân ligt rond de gelijknamige weg, de wegen Torenlaan, Boerestreek en Lege Leane en de W delen van de wegen Seadwei en Lange Geestlaan, en ligt NO van het dorp Eastermar. De buurtschap ligt op het eind van een morene op zandgrond, drie meter hoger dan het nabijgelegen Burgumermeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap It Heechsân omvat ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk was dit de kern van Eastermar. In verband met de turfwinning is deze verplaatst naar het water de Lits.

De oude kerk van Eastermar werd in It Heechsân gebouwd. In 1868 is de kerk afgebroken, maar de 14e-eeuwse toren bleef gespaard. Ook de vervangende kerk werd, enkele honderden meters zuidelijker, weer in It Heechsân gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerk. Site Protestantse Gemeente Eastermar, met o.a. geschiedenis van de kerk op It Heechsân.

- De 14e-eeuwse kerktoren is in 1997 gerestaureerd en weer van een luidklok voorzien.

Reactie toevoegen