It Fliet

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

It Fliet

Terug naar boven

Status

- It Fliet is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Buurtschap It Fliet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Witmarsum.

- Buurtschap It Fliet heeft geen plaatsnaamborden en is daarom slechts herkenbaar aan de gelijknamige straatnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Het Vliet. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap It Fliet ligt direct O van Witmarsum, rond de gelijknamige weg, die zowel W als O van de Easthimmerwei loopt (het O gedeelte is doodlopend).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap It Fliet 5 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monument voor Menno Simons, de stichter van de Doopsgezinde gemeenschap. Simons heeft hier van 1531-1536 gewoond en had hier een 'preekhuis'.

Reactie toevoegen