It Fliet

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

it_fliet_buurtschapsgezicht.jpg

In buurtschap It Fliet staat sinds 1879 een Menno Simons-monument. Van 1828-1876 stond hier een Doopsgezind kerkje. Nadien ging men verder in Witmarsum. Ter herinnering aan het kerkje staat er nu een kunstwerk: een metalen skelet dat het kerkje uitbeeldt.

In buurtschap It Fliet staat sinds 1879 een Menno Simons-monument. Van 1828-1876 stond hier een Doopsgezind kerkje. Nadien ging men verder in Witmarsum. Ter herinnering aan het kerkje staat er nu een kunstwerk: een metalen skelet dat het kerkje uitbeeldt.

It Fliet

Terug naar boven

Status

- It Fliet is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Buurtschap It Fliet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Witmarsum.

- Buurtschap It Fliet heeft geen plaatsnaamborden en is daarom slechts herkenbaar aan de gelijknamige straatnaambordjes.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Het Vliet. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze voormalige gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap It Fliet ligt direct O van Witmarsum, rond de gelijknamige weg, die zowel W als O van de Easthimmerwei loopt (het O gedeelte is doodlopend).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap It Fliet 5 huizen met 37 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bij It Fliet 1 staat het Menno Simons-monument. In de 16e eeuw stond op of nabij deze plek een klein huisje waar Dopers uit Witmarsum en omgeving bijeenkwamen. Toen Menno Simons zich bij de doperse beweging aansloot, heeft hij, volgens overlevering, zijn geloofsgenoten hier toegesproken. In 1828 is het huisje vervangen door een gebouw met een koepeltje. Dit kerkje is in 1876 afgebroken, omdat de doopsgezinde gemeente van Witmarsum besloot in het dorp een nieuwe kerk te bouwen. In 1879 is op de oude plek het Menno Simons-gedenkteken opgericht. In 1983 en 2007 is het monument grondig opgeknapt. Bij het monument van Menno Simons staat een metalen skelet van de vroegere Doopsgezinde kerk (zie foto).

Reactie toevoegen