It Fliet

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

It Fliet

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving It Fliet.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving It Fliet.

Terug naar boven

Status

- It Fliet is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap It Fliet valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Witmarsum.

- It Fliet heeft geen plaatsnaamborden en is daarom slechts herkenbaar aan de gelijknamige straatnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Het Vliet. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Ligging

It Fliet ligt direct O van Witmarsum, rond de weg It Fliet, die zowel W als O van de Easthimmerwei loopt (het O gedeelte is doodlopend).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap It Fliet 5 huizen met 37 inwoners.

- Tegenwoordig omvat It Fliet nog altijd slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monument voor Menno Simons, de stichter van de Doopsgezinde gemeenschap. Simons heeft hier van 1531-1536 gewoond en had hier een 'preekhuis'.

 

Reactie toevoegen