Indoornik

Plaats
Buurtschap
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Indoornik

Terug naar boven

Status

- Indoornik is een buurtschap* in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Heteren.

* Omdat het plaatsje een kerk heeft, wordt het in sommige media een dorp genoemd, maar gezien de geringe omvang van deze plaats vindt men het lokaal een buurtschap, dus conformeren wij ons daaraan. De plaats behoort dus tot de bijzondere categorie 'buurtschappen met een kerk'.

- De buurtschap Indoornik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Randwijk.

- De buurtschap Indoornik heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1318 Dornick, 1509 In Doirnick, 1582 Indoernick, 1665 Indorink.

Naamsverklaring
Vaak worden de oude vormen voor Doornik ten onrechte met deze plaats geïdentificeerd. Een combinatie met het voorzetsel in 'binnenwaarts gelegen'. Zie verder Doornik.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Indoornik ligt Z van het dorp Randwijk, N van het dorp Zetten en ZW van het dorp Heteren, rond de wegen Lipperstpad, Campmanplein, Knoppersweg (de N836; het gedeelte van deze weg tussen rond de kruising met de Nijburgsestraat (de N837) en de weg Lipperstpad) en Nijburgsestraat (het gedeelte van deze straat rond en ZW van de kruising met de Bredeweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Indoornik 14 huizen met 102 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de grafelijke tijd was de heerlijkheid Indoornik een Kleefs leen. In het verleden lag de kern veel verder naar het zuiden. Langs de Linge heeft een kasteel gestaan, dat echter al in de 17e eeuw is verdwenen. Op de plaats van het kasteel kwam een voorname boerderij, de zogeheten Schoutenbouwing. In dat huis woonde indertijd de schout, vergelijkbaar met wat we nu burgemeester noemen. Deze boerderij is tijdens de oorlogshandelingen van 1944-1945 verwoest en niet herbouwd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Indoornik, kun je terecht bij Historische Kring Midden-Betuwe, die in 2012 is ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De T-splitsing Knoppersweg (N836) / Nijburgsestraat (N837) in Indoornik is een doorgaande route tussen Zetten en het Lexkesveer richting Wageningen. Verkeer naar en vanuit Heteren moet afslaan. De Provincie wil die voorrangssituatie omdraaien, omdat er veel meer verkeer tussen Zetten en Heteren rijdt dan tussen Zetten en het Lexkesveer. De wens van de gemeente Overbetuwe om er een rotonde te maken is niet haalbaar, want te duur en te veel grond die moet worden aangekocht. Anno 2017 studeert de Provincie op een herinrichting van de T-splitsing, waarbij diverse alternatieven op haalbaarheid worden onderzocht. In alle gevallen zal de weginrichting flink veranderen, waarbij ook de bebouwde kom van Indoornik opschuift richting Zetten. "Op allerlei manieren zal de automobilist straks merken dat er veel minder hard gereden kan en mag worden", aldus een provinciaal projectleider. "Fietsers krijgen meer ruimte en er komt een kruisingsplateau. Het gaat er heel anders uitzien." (bron: De Gelderlander)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK Johannes de Doper-kerk in Indoornik dateert uit 1949. De kerk is herbouwd na verwoesting van de vorige kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder is de stalen klokkenstoel uit 1999 naast de kerk. De kerk maakte t/m 2017 deel uit van Parochie St. Benedictus, die alle RK kerken van de gemeente Overbetuwe plus Lent omvatte. In 2018 is deze parochie gefuseerd met parochie De Levensbron tot de nieuwe parochie H. Maria Magdalena. In september 2017 is de laatste eucharistieviering gehouden. Reden was het dalend aantal vrijwilligers, dat onder een kritische grens was gekomen. Ook waren er zorgen over de financiën. Wie wil trouwen of begraven wil worden vanuit de Indoornikse kerk, kan dat nog wel. Ook wordt de traditionele Allerzielenviering op 2 november - waarbij alle doden worden herdacht - in stand gehouden. En er is nog een maandelijkse gebedsdienst.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Indoornik van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Randwijk, Indoornik en Lakemond.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Indoornik, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen