Indijk (Harmelen)

Plaats
Buurtschap
Woerden
Utrecht

indijk_harmelen_gemeentewapen.png

Het wapen van heerlijkheid / ambacht en later gemeente Indijk, zoals het door de Hoge Raad van Adel in het wapenregister is ingetekend.

Het wapen van heerlijkheid / ambacht en later gemeente Indijk, zoals het door de Hoge Raad van Adel in het wapenregister is ingetekend.

indijk_harmelen_gemeente_kaart_kopie.jpg

De gemeente Indijk zoals die er van 1817 t/m 1820 is geweest, was een stuk groter dan het huidige buurtschapje Indijk. O.a. het grondgebied van bedrijventerrein Putkop, buurtschap Breudijk en de kern Harmelen N van de Dorpsstraat maakten er deel van uit.

De gemeente Indijk zoals die er van 1817 t/m 1820 is geweest, was een stuk groter dan het huidige buurtschapje Indijk. O.a. het grondgebied van bedrijventerrein Putkop, buurtschap Breudijk en de kern Harmelen N van de Dorpsstraat maakten er deel van uit.

Indijk (Harmelen)

Terug naar boven

Status

- Indijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. Oorspronkelijk gemeente Harmelen. Per 1-4-1817 afgesplitst tot een zelfstandige gemeente. Per 13-1-1821 opgeheven en weer opgegaan in de gemeente Harmelen, in 2001 over naar gemeente Woerden. De gemeente Indijk viel onder (Zuid-)Holland.

- Het wapen van heerlijkheid / ambacht Indijk is later ook het gemeentewapen geworden. Over de oorsprong van dit bijzondere wapen is niets bekend.

- De buurtschap Indijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Harmelen.

- In recente atlassen wordt Indijk niet meer als buurtschap vermeld. Waarom is ons een raadsel: de bebouwing is er immers nog gewoon. Op Google Maps staat het nog wél als buurtschap vermeld.

Terug naar boven

Ligging

De huidige buurtschap Indijk ligt NW van Harmelen, direct N van de spoorlijn, rond de splitsing van de wegen Gerverscop en Wildveldseweg. Vroeger was de buurtschap groter. Dat is op kaarten nog te zien omdat Z van de spoorlijn de polder Oudeland en Indijk ligt. De bebouwing van de dorpskern van Harmelen ligt voor een deel op vroeger Indijks grondgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Indijk 37 huizen met 290 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot eind 18e eeuw is Indijk een zelfstandig ambacht, in een 'uitloper' van het gewest Holland, net als Teckop, terwijl Harmelen, Gerverscop en Kamerik daaromheen Utrechts zijn. In de Franse tijd (= vanaf 1795) wordt de grens voor het eerst 'gerationaliseerd', wijzigingen die ook weer verschillende keren worden teruggedraaid. Pas in 1821 komt Indijk definitief bij Utrecht, als de gemeente wordt opgeheven en aan Harmelen wordt toegevoegd.

Kennelijk had Indijk vroeger een zeker strategisch belang, want in 1818 krijgt het een 'distributiekantoor' van de Posterijen. In 1826 gaat dat over naar Harmelen.

Reactie toevoegen