Imbosch

Plaats
Buurtschap
Rozendaal
Veluwe
Gelderland

imbosch_plaatsnaambord_kopie.jpg

Imbosch is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Rozendaal. De buurtschap Imbosch valt onder het dorp Rozendaal.

Imbosch is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Rozendaal. De buurtschap Imbosch valt onder het dorp Rozendaal.

Imbosch

Terug naar boven

Status

- Imbosch is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Rozendaal.

- De buurtschap Imbosch valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rozendaal.

- De buurtschap Imbosch heeft plaatsnaamborden, lijkend op officiële, blauwe plaatsnaamborden, maar die dat niet zijn. De buurtschap bevindt zich namelijk buiten de bebouwde kom en wettelijk mogen eigenlijk alleen plaatsnaamborden die een bebouwde kom aanduiden, blauw zijn. Daarom zijn plaatsnaamborden van buurtschappen die buiten de bebouwde kom liggen, doorgaans wit van kleur.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Imbosch ligt rond de gelijknamige weg. De wegen die op deze weg uitkomen of deze kruisen zijn: Eerbeekse Weg, Imboschweg en Lange Juffer. De buurtschap ligt NNO van de dorpen Rozendaal en Velp en de stad Arnhem, O van Vliegbasis Deelen en de A50, ZZO van het dorp Beekbergen, ZZW van het dorp Loenen, ZW van het dorp Eerbeek, WZW van het dorp Laag-Soeren, NW van de dorpen Ellecom en De Steeg en NNW van het dorp Rheden. De buurtschap ligt op enige en ongeveer gelijke afstand van al deze plaatsen; alleen het dorp Beekbergen ligt op duidelijk grotere afstand van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Imbosch 2 huizen met 15 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap 4 huizen met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Even ten zuiden van de Loenermark ligt de kleine buurtschap Imbosch. Het gelijknamige grote aangeplante bos en de aangrenzende uitgestrekte heidevelden vormen een bijzondere plek op de Veluwe. De zandwegen die er naartoe leiden zijn verboden voor auto’s. De fietser of wandelaar die vanuit Eerbeek, Loenen of Rozendaal het gebied doorkruist wordt onverwachts geconfronteerd met een open stuk in het bos waar statige beukenlanen elkaar ontmoeten en vier historische woningen staan.

De nederzetting (of bouwerij) aan de Imbosch ontstond in 1764 op initiatief van Assueer Jan Torck baron van Rosendael, met als doel de woeste gronden van zijn landgoed te ontginnen. De nederzetting telde in 1866 het grootste aantal bewoners van haar bestaan: 45 mannen, vrouwen en kinderen. De mannen werkten als bosarbeider en keuterboer en gingen als drijvers mee op jacht. Omdat weiden grotendeels ontbraken bleef de veestapel klein en daarmee ook de mogelijkheid van landbouw. De woon-/werkovereenkomst met de baron verviel toen het gebied in 1938 werd verkocht werd aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumeten. Tegenwoordig maakt het gebied deel uit van Nationaal Park Veluwezoom. Het laatste bosarbeidersgezin vertrok in de jaren zestig. Vanaf de jaren vijftig zijn de woningen in de buurtschap door mensen uit andere plaatsen bewoond.

Voor nadere informatie zie deze pagina over de geschiedenis van buurtschap Imbosch.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Beschrijving van natuurgebied Imbosch. Het overgrote deel van het bos wordt tegenwoordig aan verwildering overgelaten, omgevallen bomen blijven liggen en zijn een voedingsbodem voor mossen, schimmels, insecten en zaailingen van bomen. Op den duur moet de natuurlijke groei van eik, beuk en berk, de bomen die hier van oorsprong thuishoren, de geïmporteerde grove den vervangen. Regelmatig worden er percelen gekapt en uitgedund. De opbrengst van hout was vroeger heel belangrijk. Er werden in het gekapte perceel weer jonge boompjes ingeplant. Dit wordt nu niet meer gedaan. Alles wordt aan de natuur overgelaten. Het gebied bevat ook veel wild. Vooral veel wilde zwijnen komen hier voor en zetten regelmatig hier en daar de bodem open waardoor er weer zaden kunnen ontkiemen.

Reacties

(2)

de huizen aan de Imbosch staan geadresseerd als postcode onder het dorp Eerbeek. op het grondgebied van Rozendaal staan geen huizen. Ik ga dat volgende week onderzoeken hoe dat zit.

Je formulering is niet helemaal correct: de huizen aan de Imbosch liggen wel degelijk in het dorpsgebied en gemeente Rozendaal, waarvoor zie https://www.openstreetmap.org/relation/418418#map=13/52.0470/6.0051 (de oranje lijn is de kadastrale dorps- en in dit geval ook gemeentegrens) en https://www.postcode.nl/straat/247969/Imbosch. Alleen is er sprake van de postcode van Eerbeek, met de plaatsnaam Rozendaal dus. En dat is curieus. Dat zou theoretisch kunnen impliceren dat het gebiedje ooit van Eerbeek gem. Rheden naar gem. Rozendaal is grens-gecorrigeerd, en het de postcode van het oude dorp heeft gehouden, maar dat is niet zo; volgens recente en oude plattegrond is het gebied immers altijd al gem. Rozendaal geweest. Wellicht is het i.v.m. de postroutes/-sortering (het is een stuk dichterbij vanuit Eerbeek om hier de post te bezorgen dan vanuit Rozendaal), maar het was altijd een dogma dat een 4-cijferige postcode altijd maar onder 1 gemeente mocht vallen (en maar 1 plaatsnaam mocht hebben). Dus ik krijg dit niet beredeneerd...

Reactie toevoegen