IJsselmuiden

Plaats
Dorp
Kampen
Overijssel

gemeente_ijsselmuiden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente IJsselmuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente IJsselmuiden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

ijsselmuiden_collage.jpg

IJsselmuiden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

IJsselmuiden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

IJsselmuiden..JPG

Dorpsgezicht IJsselmuiden

Dorpsgezicht IJsselmuiden

IJsselmuiden. (2).JPG

IJsselmuiden, de handel in hooi was vroeger zeer belangrijk

IJsselmuiden, de handel in hooi was vroeger zeer belangrijk

IJsselmuiden.JPG

Dorpsgezicht IJsselmuiden

Dorpsgezicht IJsselmuiden

IJsselmuiden

Terug naar boven

Status

- IJsselmuiden is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente IJsselmuiden.

- Onder het dorp IJsselmuiden valt ook de buurtschap Oosterholt.

Terug naar boven

Ligging

IJsselmuiden ligt direct NO van Kampen, aan de, vanuit Kampen gezien, overzijde van de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente IJsselmuiden 182 huizen met 1.132 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 82/520 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Plas 6/37, Zandberg 44/264, Oosterholt 23/150, De Biswetering (= Bisschopswetering) 15/92 en De Oude Wetering 12/69. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.700 huizen met ca. 11.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van IJsselmuiden, kun je terecht bij de in 2004 opgerichte Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel', die onder meer dit dorp en deze voormalige gemeente als werkgebied heeft. Als historische vereniging stelt Jan van Arkel zich ten doel de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de IJsseldelta en zijn bewoners te bevorderen. Concreet betekent dit dat zij het onderzoek en de bekendmaking van allerlei aspecten van het verleden van deze streek wil stimuleren, coördineren en steunen. Zij streeft ernaar een ontmoetingspunt te zijn voor allen die hun kennis van de boeiende geschiedenis van de kernen van de huidige gemeente Kampen willen verbreden en verdiepen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het glastuinbouwgebied de Koekoekspolder NO van de kern IJsselmuiden mag niet uitbreiden in de richting van de Mastenbroekerpolder. Dat hebben Provinciale Staten van Overijssel in 2008 besloten. De polder Mastenbroek geldt als een van de 20 nationaal beschermde landschappen. De verwachting is dat de Koekoekspolder over enkele jaren is volgebouwd met kassen. Daarom zou LTO Noord graag mogelijkheden zien om ook kassen te bouwen in een klein deel van de aangrenzende polder Mastenbroek. Die ruimte komt er niet. De provincie wil nog wel bekijken of het mogelijk is om bedrijven zonder kassen uit de Koekoek naar de randen van de Mastenbroekerpolder te verplaatsen. Als de Koekoekspolder te zijner tijd vol is, kunnen de tuinders ook uitwijken naar een glastuinbouwlocatie bij Luttelgeest in de Noordoostpolder. - Anno 2016 waren nog glastuinbouwkavels te vergeven in de Koekoekspolder.

- Rond de Koekoekspolder is geïnvesteerd in de dijk om het glastuinbouwgebied beter te beschermen tegen perioden met hoog water. Aanvankelijk waren er plannen om een volledige nieuwe dijk aan te leggen, maar dat zou ten koste gaan van circa 40 hectare landbouwgrond op Kampereiland. In overleg met de provincie Overijssel is in 2015 gekozen voor een opzet waarbij geen landbouwgebied opgegeven hoeft te worden. Voorwaarde is wel dat de gemeente Kampen zelf 400.000 euro investeert in de landbouw in het gebied. Als alles volgens plan is verlopen, is de vernieuwde dijk rond de Koekoekspolder medio 2017 gereedgekomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJsselmuiden heeft 7 rijksmonumenten.

- IJsselmuiden heeft 34 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Dorpsweg 53) was tot de Reformatie de Rooms-katholieke Kerk van IJsselmuiden. De kerk was vernoemd naar twee heiligen, de broers Crispinus en Crispinianus. Sinds de Reformatie is de kerk in protestantse handen. De kerk is gebouwd rond het jaar 1200. Oudste delen van de huidige kerk zijn de onderbouw van de toren en het meest westelijke deel van het schip. De toren is geheel in romaanse stijl, inclusief de 14e-eeuwse bovenste geleding. Het gotische koor dateert uit de 15e eeuw. Het grootste deel van het schip verdween bij twee uitbreidingen in 1848-1849 en 1911-1912, waarbij een nieuw schip is ontstaan dwars door het oude. In 1969 is de kerk gerestaureerd. Bij die restauratie heeft de kerk ook haar huidige interieur gekregen. In de toren hangen twee klokken: een grote klok (slagtoon Gis"4/16) die in 1647 is gegoten door François Hemony en een kleine klok uit 1973, geschonken door mevrouw G. Siebrand-Reumer. Oorspronkelijk hing er nog een derde klok in de luidkamer. Deze 17e-eeuwse klok hangt nu in kerkgebouw De Hoeksteen.

- RK Parochielocatie Kampen heeft een RK begraafplaats in IJsselmuiden. Op de begraafplaats staat de Kerkhofkapel. In 2009 is de kapel grondig gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Voordien werd de kapel namelijk al vele jaren niet meer gebruikt, mede vanwege haar slechte staat. De kapel is beschikbaar voor uitvaarten waarbij slechts een kleine groep mensen wordt verwacht. Dit wordt via de uitvaartondernemer met de parochielocatie afgesproken. De kapel is ook beschikbaar voor kleine ensembles om een muziekuitvoering te geven. Er kunnen ook andere kleinschalige, gepaste activiteiten worden gehouden. In de zomermaanden wordt de kapel door een groepje vrijwilligers op zondagmiddag opengesteld voor bezoekers.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2015 is er de 1/8 Triathlon IJsselmuiden. De opbrengst is voor een jaarlijks wisselend goed doel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over IJsselmuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Scholengemeenschap Pieter Zandt.

- Muziek: - Show- en Drumfanfare Oranje.

- Weer: - Meteo IJsselmuiden biedt je informatie over het weer in dit dorp en omstreken.

Reacties

(2)

Bij IJsselmuiden staat een foto van de Kamper kogge op de IJssel met dit onderschrift: IJsselmuiden aan de IJssel met een replica van een Kamper koggeschip. Echter is dit geen IJsselmuiden, maar het Overijsselse deel van Kampen. Overigens alle lof voor deze site!

Dank voor uw compliment! Dat stimuleert ons om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Dank voor uw opmerkzaamheid. Ik heb de foto verplaatst naar de goede plaats.

Reactie toevoegen