IJmuiden

Plaats
Stad
Velsen
Kennemerland
Noord-Holland

IJmuiden

Terug naar boven

Status

IJmuiden is een stad in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Terug naar boven

Ligging

IJmuiden ligt NW van Haarlem, in de monding van het Noordzeekanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

IJmuiden heeft ca. 13.000 huizen met ca. 31.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het IJmuider Zee- en Havenmuseum De Visserijschool geeft een beeld van de historie van IJmuiden, die begint bij het graven van het Noordzeekanaal rond 1870, de bouw van de pieren en de sluizen. Verder zijn er speciale expositiezalen over visserij, sleepvaart en off shore activiteiten. Leuk en informatief voor jong (met speurtocht) en ouder. Het museum is gevestigd in de destijds (1916) eerste Visserijschool van ons land. Nadat dit onderwijs medio jaren tachtig naar elders verhuisde, kwam het pand leeg te staan en het stond op de nominatie om te worden gesloopt. Maar een aantal inwoners vindt dit geen goed plan. Daarom wordt in 1989 een stichting opgericht met als doelstelling het historische gebouw te behouden en een zinvolle herbestemming te geven. 70 vrijwilligers restaureren het gebouw en richten het in als maritiem museum, dat in 1994 van start gaat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een levendige visserswijk, met winkeltjes, kroegen, kerken en hotels: zo stond het huidige Oud IJmuiden al snel te boek, na de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Veel van die levendigheid ging echter verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de periode van sloop en nieuwbouw die volgde. In de tweede helft van de vorige eeuw slokten bedrijven vervolgens steeds meer ruimte op, waardoor het heldere, kenmerkende stratenpatroon vervaagde. In de loop van de tijd ging het havengebied verder achteruit. Halverwege de jaren negentig wilde de gemeente Velsen afrekenen met de verpaupering en het gebied nieuw leven inblazen. Het doel was om het te transformeren naar een gebied waar wonen en werken goed samengaan. Sinds 2003 is ontwikkelaar BPD bij de plannen betrokken, door zitting te nemen in de initiatiefgroep Oud IJmuiden. Hierin waren, naast de gemeente, de corporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen vertegenwoordigd. BPD ontwikkelde in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. In de kern: het zo kenmerkende stratenpatroon zou terugkeren. Voor de beeldkwaliteit diende de oorspronkelijke bebouwing als referentie.

Het gebied moet ruimte bieden aan wonen en bedrijvigheid. Afgeleid van de provinciale opgave, werd uitgegaan van ongeveer 550 koop- en (sociale) huurwoningen, waaronder appartementen, terraswoningen en eengezinswoningen. In 2009 startte de bouw. Anno 2019 zijn zo’n 350 van de 550 woningen opgeleverd. Door de terugkeer van het vooroorlogse stratenpatroon hebben de straten hun intieme karakter teruggekregen. Architect Maarten Groenenveld van Just Architects: ‘Vanuit de straten heb je naar beide kanten de relatie met het water, waardoor je je altijd kunt oriënteren. De hogere appartementengebouwen aan de randen bieden bescherming tegen zeewind en geluid. Net als in de oudbouw, zijn er in de nieuwbouw veel woningen met een individueel karakter. Ook de grotere gebouwen zijn opgedeeld in afzonderlijke panden, waardoor de schaal anders wordt en beter past bij Oud IJmuiden.’ Opvallend aan de architectuur is de aandacht voor detaillering. Dakranden die zijn opgesierd met een betonbandje of metselwerk, voordeuren die een extra accent hebben door een natuurstenen kader: er is veel gedaan om kwaliteiten van de bestaande bouw te vertalen naar nieuwbouw. Nu een groot deel van de wijk ‘staat’, ontwikkelt het zich steeds meer tot een geliefd woongebied. De laatste woningen in dit project worden opgeleverd in 2023. Bron en voor nadere informatie zie de pagina van BPD over dit gebied en de site over Oud IJmuiden.

- Na jaren van onderzoek is in 2012 gekozen voor een nieuwe Zeesluis bij IJmuiden van 500x65x18 meter (lxbxd). Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland. De aanleg begon in 2015, de sluis beoogt medio 2019 operationeel te zijn. De huidige Noordersluis wordt dan buiten gebruik gesteld en alleen nog gebruikt bij calamiteiten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJmuiden heeft 14 rijksmonumenten.

- IJmuiden heeft 35 gemeentelijke monumenten.

- Het half-ondergrondse Forteiland IJmuiden uit 1885 ligt in de monding van het Noordzeekanaal. Met 3 verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter is het Forteiland het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is van maart t/m november elke 1e zondag voor publiek geopend. De Watertaxi maakt er een tussenstop. Ook een overtocht met passagiersschip Koningin Emma is mogelijk. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Het schip vertrekt vanaf de ligplaats aan de kop van de haven. De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15 of 17.15 uur. Na de overtocht kun je mee met een rondleiding door deskundige gidsen. In de verwarmde Koepelzaal van het fort of op het aangrenzende buitenterras kun je genieten van een hapje en een drankje. Kaarten kun je reserveren bij IJmuidense Rondvaart.

- Twee grote Duitse bunkercomplexen in IJmuiden aan Zee zijn in 2012 rijksmonument geworden. Het luchtafweergeschut Olmen en het scheepsgeschut Heerenduin betreft ruim 30 bunkers tussen de Zeehavenweg (IJmondhaven), Badweg (camping) en IJmuiderslag. Langs de bunkers loopt een wandelpad (bunkerpad). Aan de noordzijde van de Badweg heeft Stichting WN2000 in de daar aanwezige manschappenbunkers van batterij Heerenduin het Bunker Museum IJmuiden ingericht.

- Gevelstenen in IJmuiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Havenfestival (weekend in augustus) in de Vissershaven is het grootste gratis culturele en nautische festival in de regio IJmond. Naast allerlei ‘zeewaardige’ zaken, de bezichtiging van oude vissersschepen en moderne bedrijfsschepen, biedt het Havenfestival ook een omvangrijke culturele programmering met een expositie ‘Kunst op de Kade’ en met straattheater, (jeugd)theater en goede muzikale optredens.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Heerenduinen.

- Winkelcentrum Zeewijkpassage.

- Strand IJmuiderslag is vooral populair bij blokarters en vliegeraars. Strand Noordpier en IJmuiden aan Zee zijn door de unieke golfslag die ontstaat door de pieren populair bij kitesurfers en golfsurfers, waarbij IJmuiden aan Zee meer een sportief familiestrand is.

- Sinds 2009 is er de Watertaxi IJmuiden / Velsen-Noord v.v. Met de watertaxi is de bereikbaarheid van de Noordzeekust sterk verbeterd. De nu ontstane doorgaande route langs de Noordzeekust vormt een aantrekkelijke en snelle verbinding voor wandelaars en fietsers. De barrière die het Noordzeekanaal lange tijd vormde, is hiermee verleden tijd. De Koningin Emma vaart van begin april tot begin oktober.

- In 2011 is 3 hectare vochtige duinvallei met orchideeën en 3 hectare bloemrijk duingrasland hersteld op het Kennemerstrand. Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied van circa 50 hectare langs de kust bij IJmuiden en maakt deel uit van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een halve eeuw geleden was het nog een deel van de Noordzee. Rond 1960 zijn de pieren hier t.b.v. het scheepvaartverkeer verlengd tot bijna 4 km in zee. Als gevolg hiervan zijn zee- en zandstromen veranderd en is in de oksel van de Zuidpier een kilometer breed strand aangegroeid. Als gevolg van natuurlijke successie is vanuit kaal, vochtig zand en pioniervegetaties het terrein in rap tempo dichtgegroeid met duindoorns en later wilgenstruwelen. Recentelijk heeft het gebied zich ontwikkeld tot een uitermate bijzonder en soortenrijk natuurgebied van internationale allure.

Vrijwilligers van de KNNV-werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand hebben zich over deze vallei ontfermd en voeren een jaarlijks beheer uit van klepelen, maaien, kleinschalig plaggen en het verwijderen van duindoorn en wilgen, waardoor het gebied open blijft en er voldoende ruimte blijft voor bijzondere plantensoorten. De resultaten zijn verbluffend. Dankzij dit kleinschalige natuurbeheer heeft zich de ene na de andere duinvalleisoort gevestigd, zoals Moeraskartelblad, Stippelzegge, Vlozegge, Slanke gentiaan en Groenknolorchis, met als kers op de taart recent de Honingorchis en het bijna uit Nederland verdwenen Groen schorpioenmos. Anno 2018 is het Kennemerstrand bij IJmuiden zelfs een van de meest soortenrijke duinvalleien van de vastelandskust. De ontwikkelingen in flora én fauna worden nauwgezet gevolgd via monitoringonderzoek. Natuuronderzoekers uit de regio hebben de resultaten hiervan gepubliceerd in het - via de link ook online te lezen - rapport 'Flora en fauna van het Kennemerstrand' (2017). Het Kennemerstrand is openbaar toegankelijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over IJmuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over IJmuiden.

- Nieuws: - IJmuiden Actueel. - Nieuws op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Pleiaden. - Gebouw De Ring biedt onderdak aan Basisschool De Zefier, Peuterspeelzaal Zoeff! en Sporthal Zeewijk.

- Sport: - De in 1928 opgerichte Zwem- en waterpoloclub de Velser Zwemvereeniging (VZV) biedt Fit & Fun bij één vereniging. Topsport en Breedtesport gaan hand in hand. Jeugdige talenten worden begeleid tot in de nationale top en breedtesporters spelen ieder op hun eigen niveau in de KNZB competitie. Daarnaast is VZV in de regio Velsen de grootste aanbieder van leszwemmen.

- Duurzaamheid: - De Provincie Noord-Holland heeft in februari 2018 de vergunning verleend voor Windpark Spuisluis in IJmuiden. De Provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert. Dit project levert daar een wezenlijke bijdrage aan. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond gaan verder met de voorbereidingen voor de bouw van het park. Windpark Spuisluis bestaat uit 6 windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong 'Velserkom', parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg. De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De turbines gaan jaarlijks ongeveer 75.000 megawattuur aan elektriciteit opleveren.

- Veiligheid: - Brandweer IJmuiden verzorgt in de avonden en in het weekend de brandweerinzet in delen van dit dorp en Zeewijk. Ook de havens, het strand en de duinen van het dorp behoren tot het verzorgingsgebied. - De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) heeft als missie het voorkomen van de verdrinkingsdood en het verlenen van hulp in haar bewakingsgebied. Het bewakingsgebied van de IJRB strekt zich uit van het strand van Velsen-Noord tot het strand van Bloemendaal. Tevens hoort het achterliggende duingebied, het binnenmeer, de jachthaven, de Noordpier, de Zuidpier, het gebied tussen de pieren en de 3 havens van IJmuiden bij het bewakingsgebied. De IJmuider Reddingsbrigade geeft zwemles aan iedereen van jong tot oud om zo haar doelstellingen te bereiken (zwemles voor ABC, reddend zwemmen, lifesaver, conditiezwemmen en volwassenen ABC).

Reacties

(2)

IJmuiden ontstaat rond de opening van het Noordzeekanaal op 1 november 1876. De locatie nabij de sluizen groeide uit tot een vissersdorp dat nu Oud-IJmuiden wordt genoemd. Waar veel woningen prachtig zijn gerenoveerd/ herbouwd.
Het huidige IJmuiden ontstaat in het gebied De Heide / Velseroord. De kanaalgravers bouwden daar hun onderkomen. Nu geregisteerd als wijk 02, buurt 03
Kan je hier iets mee Frank? Ik stuur wat foto's van IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid. We wilden eigenlijk met de trein naar IJmuiden, maar dat heeft geen station meer. Wel een mooie wandeling van Driehuis naar Oud IJmuiden gemaakt.

Dank voor de aanvulling Hans! Ik ga dit zeker binnenkort even goed uitwerken. Ik heb jaren geleden al eens zitten puzzelen op De Heide / Velseroord, omdat ik daar poststempels van had van rond 1900 en dat natuurlijk al fascineerde, waar die nederzettingen dan gebleven zijn en of er nog iets van te herkennen is. Ik ga dat zeker nog uitvogelen!

Reactie toevoegen