IJmuiden

Plaats
Stad
Velsen
Kennemerland
Noord-Holland

ijmuiden_plaatsnaambord.jpg

IJmuiden is een stad in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

IJmuiden is een stad in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

IJmuiden

Terug naar boven

Status

IJmuiden is een stad in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1890 IJmuiden.

Naamsverklaring
"Betekent muiden 'riviermonding' van het water het IJ. Het betreft een fantasienaam, in 1848 voor het eerst gebruikt door Simon Vissering in zijn Gids-artikel "Een uitstapje naar Y-muiden", een vermomde recensie van een boekje over de droogmaking van de Zuiderzee en het IJ. Vissering maakte een denkbeeldig uitstapje naar de monding van het Y-kanaal. De badplaats aan de monding noemde hij Y-muiden. Het kanaal bestond in zijn tijd nog niet, maar ideeën voor de doorgraving van de duinenrij naar het IJ dateren al van het begin van de 17e eeuw. Pas in 1865 werd met de aanleg van het Noordzeekanaal begonnen. De opening vond plaats in 1876 en in 1883 werd het kanaal als voltooid beschouwd. De waternaam het IJ (1306 in die tye, 1416 kopie 1434 an die tYe) is een variant van aa 'water, rivier', ontstaan door de ontwikkeling van aa > ee (Noordzeegermaans) > ie (Fries en West-Fries) en tenslotte ij. Deze laatste overgang wordt beschouwd als spellingsuitspraak van Ye, IJe of als diftongering in pausapositie. Eertijds vrouwelijk, later onzijdig, volgens sommigen onder invloed van de sandhivormen (op d'IJ > op 't IJ), maar spontane geslachtsverandering vindt in de volksmond vaker plaats."(1)

Terug naar boven

Ligging

IJmuiden ligt NW van Haarlem, in de monding van het Noordzeekanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

IJmuiden heeft ca. 13.000 huizen met ca. 32.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeehaven
"IJmuiden dankt haar succesvolle haven aan de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Voordien bestond tussen Rotterdam en Den Helder geen enkel alternatief om vanuit zee het land binnen te varen en Amsterdam te bereiken. Aanvankelijk werd de monding van het Noordzeekanaal alleen gebruikt als vluchthaven voor de vissersschepen op de Noordzee. Maar de aanvoer van verse vis door die vissersschepen trok handelaren hierheenn, en in 1896 werd de Vissershaven in gebruik genomen. Steeds meer handelaren en rederijen vestigden zich hier. Om de vishandel te organiseren, is in 1899 de Rijksvisafslag geopend, die in 1914 samen met het havenbeheer is omgevormd tot het Staatvissershavenbedrijf. De toename van de aanvoer van haring leidde in 1918 tot de opening van de Haringhaven.

In 1989 is het Staatsvissershavenbedrijf geprivatiseerd door de oprichting van Zeehaven IJmuiden N.V., eigenaar en exploitant van de havens, terreinen en de visafslag. De haven heeft een oppervlakte van 187,5 ha inclusief havenbekkens. Kernactiviteiten: Food (op- en overslag van verse en diepgevroren vis); Energy (olie/gas offshore, installatie en onderhoud offshore windparken); Leisure (ferry- en cruisevaart)." (bron)

Zee- en Havenmuseum
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum De Visserijschool geeft een beeld van de historie van IJmuiden, die begint bij het graven van het Noordzeekanaal rond 1870, de bouw van de pieren en de sluizen. Verder zijn er speciale expositiezalen over visserij, sleepvaart en off shore activiteiten. Leuk en informatief voor jong (met speurtocht) en ouder. Het museum is gevestigd in de destijds (1916) eerste Visserijschool van ons land. Nadat dit onderwijs medio jaren tachtig naar elders verhuisde, kwam het pand leeg te staan en het stond op de nominatie om te worden gesloopt. Maar een aantal inwoners vindt dit geen goed plan. Daarom wordt in 1989 een stichting opgericht met als doelstelling het historische gebouw te behouden en een zinvolle herbestemming te geven. 70 vrijwilligers restaureren het gebouw en richten het in als maritiem museum, dat in 1994 van start gaat.

Boek
"De tweede druk van het boek 'BeLeef Oud-IJmuiden, Verhalen uit de oude Visserswijk', is gereed en ligt in de winkel voor € 27,50 (met name in de lokale Readschop, Brederode Santpoort, Bruna Velserbroek en Readshop Beverwijk). In het boek staan alle interviews van samenstellers Agnes de Boer en Marlenne Schrijver met Oud-IJmuidenaren over leven, wonen, werken en spelen in de oude visserswijk van weleer; heel veel oude foto’s, soms ook uit particuliere collecties, dus nog niet eerder bekend; veel anekdotes en mooie, bijzondere lokale verhalen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een levendige visserswijk, met winkeltjes, kroegen, kerken en hotels: zo stond het huidige Oud IJmuiden al snel te boek, na de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Veel van die levendigheid ging echter verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de periode van sloop en nieuwbouw die volgde. In de tweede helft van de vorige eeuw slokten bedrijven vervolgens steeds meer ruimte op, waardoor het heldere, kenmerkende stratenpatroon vervaagde. In de loop van de tijd ging het havengebied verder achteruit.

Halverwege de jaren negentig wilde de gemeente Velsen afrekenen met de verpaupering en het gebied nieuw leven inblazen. Het doel was om het te transformeren naar een gebied waar wonen en werken goed samengaan. Sinds 2003 is ontwikkelaar BPD bij de plannen betrokken, door zitting te nemen in de initiatiefgroep Oud IJmuiden. Hierin waren, naast de gemeente, de corporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen vertegenwoordigd. BPD ontwikkelde in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. In de kern: het zo kenmerkende stratenpatroon zou terugkeren. Voor de beeldkwaliteit diende de oorspronkelijke bebouwing als referentie.

Het gebied moet ruimte bieden aan wonen en bedrijvigheid. Afgeleid van de provinciale opgave, werd uitgegaan van ongeveer 550 koop- en (sociale) huurwoningen, waaronder appartementen, terraswoningen en eengezinswoningen. In 2009 startte de bouw. Anno 2019 zijn zo’n 350 van de 550 woningen opgeleverd. Door de terugkeer van het vooroorlogse stratenpatroon hebben de straten hun intieme karakter teruggekregen. Architect Maarten Groenenveld van Just Architects: ‘Vanuit de straten heb je naar beide kanten de relatie met het water, waardoor je je altijd kunt oriënteren. De hogere appartementengebouwen aan de randen bieden bescherming tegen zeewind en geluid. Net als in de oudbouw, zijn er in de nieuwbouw veel woningen met een individueel karakter. Ook de grotere gebouwen zijn opgedeeld in afzonderlijke panden, waardoor de schaal anders wordt en beter past bij Oud IJmuiden.’

Opvallend aan de architectuur is de aandacht voor detaillering. Dakranden die zijn opgesierd met een betonbandje of metselwerk, voordeuren die een extra accent hebben door een natuurstenen kader: er is veel gedaan om kwaliteiten van de bestaande bouw te vertalen naar nieuwbouw. Nu een groot deel van de wijk ‘staat’, ontwikkelt het zich steeds meer tot een geliefd woongebied. De laatste woningen in dit project worden opgeleverd in 2023. Bron en voor nadere informatie zie de pagina van BPD over dit gebied en de site over Oud IJmuiden.

- Na jaren van onderzoek is in 2012 gekozen voor een nie uwe Zeesluis bij IJmuiden van 500x70x18 meter (lxbxd). Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland. De nieuwe sluis beoogt medio 2019 operationeel te zijn. "Een nieuwe, grote zeesluis aan de ingang van het Noordzeekanaal is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio en het Noordzeekanaalgebied. Ook is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport. De nieuwe zeesluis biedt ruimte voor het groeiende goederentransport. Het vervoer van goederen via zee neemt toe en schepen zijn steeds groter en vooral breder. Dit geldt ook voor cruiseschepen.

Verouderd. De huidige Noordersluis, gebouwd in 1929, wordt te klein voor een vlotte en veilige doorstroming van de grotere schepen. Daarnaast bereikt de Noordersluis in 2029 het einde van zijn technische levensduur. Dus vanwege technische en economische redenen voldoet de sluis niet meer. Toekomst Noordersluis. Rijkswaterstaat bouwt de nieuwe zeesluis ter vervanging van de Noordersluis. Afgelopen jaren is er nagedacht over de toekomst van de Noordersluis: Wat doen we met een sluis die geen sluis meer is? Door middel van een zogeheten co-creatietraject zijn er ideeën ontwikkeld voor toepassingen in de Noordersluis. Deze ideeën worden nu verder onderzocht op hun haalbaarheid. Kijk voor meer informatie op de website Toekomst Noordersluis.

Internationale allure. Door de bouw van de nieuwe zeesluis behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale positie. De Amsterdamse havenregio is namelijk niet alleen belangrijk voor Noord-Holland maar ook voor de Nederlandse en Europese economie. Het Noordzeekanaalgebied en de Amsterdamse regio vervullen immers een grote rol in de verbinding met het Europese achterland. Samenwerking. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Blijf op de hoogte. Bekijk onze Facebookpagina voor foto's en nieuws over de laatste ontwikkelingen van dit project." (bron: Rijkswaterstaat)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJmuiden heeft 14 rijksmonumenten.

- IJmuiden heeft 35 gemeentelijke monumenten.

- Het half-ondergrondse Forteiland IJmuiden uit 1885 ligt in de monding van het Noordzeekanaal. Met 3 verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter is het Forteiland het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is van maart t/m november elke 1e zondag voor publiek geopend. De Watertaxi maakt er een tussenstop. Ook een overtocht met passagiersschip Koningin Emma is mogelijk. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Het schip vertrekt vanaf de ligplaats aan de kop van de haven. De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retourvaart naar keuze om 13.00, 15.15 of 17.15 uur. Na de overtocht kun je mee met een rondleiding door deskundige gidsen. In de verwarmde Koepelzaal van het fort of op het aangrenzende buitenterras kun je genieten van een hapje en een drankje. Kaarten kun je reserveren bij IJmuidense Rondvaart.

- Twee grote Duitse bunkercomplexen in IJmuiden aan Zee zijn in 2012 rijksmonument geworden. Het luchtafweergeschut Olmen en het scheepsgeschut Heerenduin betreft ruim 30 bunkers tussen de Zeehavenweg (IJmondhaven), Badweg (camping) en IJmuiderslag. Langs de bunkers loopt een wandelpad (bunkerpad). Aan de noordzijde van de Badweg heeft Stichting WN2000 in de daar aanwezige manschappenbunkers van batterij Heerenduin het Bunker Museum IJmuiden ingericht.

"Wist je dat het Bunker Museum op vrijwillige basis gerund wordt? Bij het bunkermuseum zijn vele vrijwilligers actief die hun steentje bijdragen om het museum draaiende te houden. Zo zijn er vrijwilligers die twee rechterhanden hebben en iedere maand in het museum klussen. Ook zijn er vrijwilligers die rondleidingen geven in de Festung IJmuiden. Tevens zijn er de suppoosten die tijdens de openstellingen van het Bunker Museum onze bezoekers informatie geven over de diverse collectiestukken die tentoongesteld worden, maar ook over de geschiedenis van onze bunkers. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die hun steentje bij willen dragen. Vrijwilliger kun je bij ons worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken, neem dan contact met ons op via info@bunkermuseum.nl."

- "Ben je nieuwsgierig naar de bouw van de grootste zeesluis van de wereld? Wil je meer weten over het Noordzeekanaalgebied en de activiteiten in de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden? En heb je interesse in de ontwikkelingen in innovatie en duurzaamheid bij de bedrijven langs het Noordzeekanaal? Kom dan naar SHIP, het Sluis Haven Informatie Punt. Hier laten we de aanpak en ontwikkelingen van de sluisbouw zien en vertellen we over wonen, werken, leren en recreëren in de regio. In SHIP vind je een permanente en gratis toegankelijke tentoonstelling, aantrekkelijk voor jong en oud. Ook kun je een rondleiding volgen met een van onze rondleiders die je meeneemt in het verhaal, voor slechts € 5.00 per persoon, inclusief consumptie.

In het restaurant van SHIP ben je altijd van harte welkom voor een kopje koffie of een heerlijke lunch. En als je lekker wilt uitwaaien en de zilte zeelucht wilt proeven, dan is het dakterras dé plek. Het uitzicht is hier prachtig. En misschien vaart er dan wel net een imposant groot schip langs SHIP! Groepen kunnen in SHIP meetings en activiteiten op maat organiseren, inclusief lunch. SHIP is een inspirerende plek om te netwerken. Ook is SHIP actief in het techniekonderwijs. In het Technolab geeft Techport workshops waarbij kinderen zich kunnen voorbereiden op technische beroepen. Vanwege werkzaamheden is SHIP de komende tijd niet bereikbaar via de sluizen van IJmuiden. - Informatie over de bereikbaarheid vind je hier. - Kijk hier voor meer informatie over de rondleiding en het boeken."

- Gevelstenen in IJmuiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Zomerfestival IJmuiden (juli, in 2022 voor de 10e keer) is het leukste en gezelligste festival van de gemeente Velsen. Het Zomerfestival wordt gehouden op, rond en in de Kennemerlaan, het Kennemerplein en de nabije omgeving." Voor een indruk van dit festival die de Festivalkrant editie 2019.

- Havenfestival IJmuiden (weekend in augustus) in de Vissershaven is het grootste gratis culturele en nautische festival in de regio IJmond. Naast allerlei ‘zeewaardige’ zaken, de bezichtiging van oude vissersschepen en moderne bedrijfsschepen, biedt het Havenfestival ook een omvangrijke culturele programmering met een expositie ‘Kunst op de Kade’ en met straattheater, (jeugd)theater en goede muzikale optredens.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Wandel door de voormalige visserswijk Oud-IJmuiden via borden, brochure of app. Sinds 2016 staan op 26 stoere cortenstaal-borden foto’s van en informatie over de oude visserswijk van weleer; verdwenen of sterk gewijzigde plekken of gebouwen. Je kunt de route van 5,5 kilometer lopen via de aanwijzingen op de borden, gebruik maken van de brochure die op diverse plaatsen te koop is (o.a. The Read Shop IJmuiden) of de app Tussen Kade en Kanaal bestellen in de app-store van AbelLife. Wandel je met de app, dan kom je ook langs de havens en is de route 7 kilometer. - Hier vind je nadere informatie over de kleurenbrochure en de app.

Wil je je verjaardag, bedrijfsuitje of jubileum vieren met een rondwandeling door de oude visserswijk Oud-IJmuiden? Wij bieden je verschillende mogelijkheden om de route te lopen onder leiding van een deskundige en enthousiaste gids die je onverwachte verhalen en wetenswaardigheden kan vertellen. Je kunt de hele route lopen in twee tot twee-en-half uur en er zijn interessante of smakelijke routes zoals de allure-route, de haven & visserij-route, de culinaire route, de kroegen-, de kerken-, kanaal- of straatjesroute. Deze duren ongeveer anderhalf uur exclusief pauzes. Of combineer je wandeling met een bezoek aan het Zee- en Havenmuseum of het Forteiland. Informeer bij ons naar de arrangementen en de mogelijkheden via tel. 06-15391782 en/of info@ontdekoudijmuiden.nl."

- "Thalia Theater is een uniek theater in Oud-IJmuiden waar gefeest, gedanst en feestelijk gedineerd kan worden in stijlvolle art-deco ambiance. Zowel zakelijk als privé zijn er vele mogelijkheden. Thalia is uitgevoerd met vlakke vloeren zodat iedere gewenste opstelling mogelijk is en heeft een balkon in de theaterzaal met drie terrassen. Grenzend aan de grote zaal is een kleine zaal voor ontvangsten of kleinere feestjes. Het intieme theatercafé op de eerste etage is uitermate geschikt om een verjaardag of borrel te houden en in iedere ruimte zijn een of meerdere bars aanwezig."

- "Zwembad De Heerenduinen beschikt over verschillende faciliteiten. Diverse binnen- en buitenbaden, een vernieuwde interactieve waterglijbaan, een gastvrije horeca en entree. Het zwembad is toegankelijk voor minder validen en gehandicapten, voor ouders met kleine kinderen zijn er diverse voorzieningen om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. Het zwembad is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeerplaatsen."

- "De Zeewijk Passage is een eigentijds en compleet winkelcentrum dat voorziet in dagelijkse boodschappen, delicatessen en meer. Overdekt winkelen in IJmuiden; dat kan in de Zeewijk Passage. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor alle actuele informatie rondom het winkelcentrum."

- Strand IJmuiderslag is vooral populair bij blokarters en vliegeraars. Strand Noordpier en IJmuiden aan Zee zijn door de unieke golfslag die ontstaat door de pieren populair bij kitesurfers en golfsurfers, waarbij laatstgenoemde meer een sportief familiestrand is.

- Sinds 2009 is er de Watertaxi IJmuiden / Velsen-Noord v.v. Met de watertaxi is de bereikbaarheid van de Noordzeekust sterk verbeterd. De nu ontstane doorgaande route langs de Noordzeekust vormt een aantrekkelijke en snelle verbinding voor wandelaars en fietsers. De barrière die het Noordzeekanaal lange tijd vormde, is hiermee verleden tijd. De Koningin Emma vaart van begin april tot begin oktober.

- In 2011 is 3 hectare vochtige duinvallei met orchideeën en 3 hectare bloemrijk duingrasland hersteld op het Kennemerstrand. Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied van circa 50 hectare langs de kust bij IJmuiden en maakt deel uit van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een halve eeuw geleden was het nog een deel van de Noordzee. Rond 1960 zijn de pieren hier t.b.v. het scheepvaartverkeer verlengd tot bijna 4 km in zee. Als gevolg hiervan zijn zee- en zandstromen veranderd en is in de oksel van de Zuidpier een kilometer breed strand aangegroeid. Als gevolg van natuurlijke successie is vanuit kaal, vochtig zand en pioniervegetaties het terrein in rap tempo dichtgegroeid met duindoorns en later wilgenstruwelen. Recentelijk heeft het gebied zich ontwikkeld tot een uitermate bijzonder en soortenrijk natuurgebied van internationale allure.

Vrijwilligers van de KNNV-werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand hebben zich over deze vallei ontfermd en voeren een jaarlijks beheer uit van klepelen, maaien, kleinschalig plaggen en het verwijderen van duindoorn en wilgen, waardoor het gebied open blijft en er voldoende ruimte blijft voor bijzondere plantensoorten. De resultaten zijn verbluffend. Dankzij dit kleinschalige natuurbeheer heeft zich de ene na de andere duinvalleisoort gevestigd, zoals Moeraskartelblad, Stippelzegge, Vlozegge, Slanke gentiaan en Groenknolorchis, met als kers op de taart recent de Honingorchis en het bijna uit Nederland verdwenen Groen schorpioenmos. Anno 2018 is het Kennemerstrand bij IJmuiden zelfs een van de meest soortenrijke duinvalleien van de vastelandskust. De ontwikkelingen in flora én fauna worden nauwgezet gevolgd via monitoringonderzoek. Natuuronderzoekers uit de regio hebben de resultaten hiervan gepubliceerd in het - via de link ook online te lezen - rapport 'Flora en fauna van het Kennemerstrand' (2017). Het Kennemerstrand is openbaar toegankelijk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving IJmuiden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Met de Facebook-fotopagina 'Dagboek van de IJmuidenaar' proberen we het verleden van IJmuiden levend te houden. Deze pagina bevat inmiddels meer dan 1500 unieke foto's, en is hiermee de grootste lokale beeldbibliotheek. Maar we hopen nog meer mooi en uniek beeldmateriaal boven water te krijgen. Heeft u zelf mooi beeldmateriaal beschikbaar dan stellen wij het zeer op prijs als u deze met ons wilt delen. Hartelijk dank en veel plezier met alle herinneringen die deze mooie pagina bij u bovenhaalt."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over IJmuiden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over IJmuiden.

- Nieuws: - IJmuiden Actueel. - Nieuws op Facebook.

- Buurthuis: - "Buurtcentrum de Dwarsligger in IJmuiden is midden in de wijken Zeewijk en Duinwijk gebouwd, mede door inzet van de wijkbewoners. Het buurtcentrum ligt precies op de scheidslijn van deze twee wijken en is in 1985 gebouwd in opdracht van gemeente Velsen. Vandaar de toepasselijke naam: de Dwarsligger. In het buurtcentrum zijn ook tiener- en jongerencentrum De Branding, naschoolse opvang de Blauwe Zeester (Partou) en peuterspeelzaal De Drie Turven gevestigd. Ook hebben enkele verenigingen hun activiteiten in het buurtcentrum ondergebracht. Buurtcentrum de Dwarsligger heeft een gevarieerd aanbod dat aansluit op de behoeften van een wijk met een diverse samenstelling van bewoners. In het aanbod zitten cursussen en activiteiten waar soms een financiële bijdrage van deelnemers voor wordt gevraagd. Er is aanbod op het gebied van ontmoeting en recreatie, creativiteit, taal en integratie, opvoeding, sport en bewegen. Daarnaast staan wij voor je klaar met informatie en advies.

Voor vrijwilligerswerk kun je terecht bij het Servicecentrum Vrijwilligerswerk maar ook in ons buurtcentrum. Daarbij kun je denken aan koffie en thee schenken, activiteitenbegeleiding, ondersteuning bij bewonersinitiatieven. Wij denken graag met je mee, als je nog niet weet wat je wilt en kunt doen. Je bent altijd welkom voor een kopje thee of koffie. In de ontmoetingsruimte is een computer beschikbaar met internetverbinding. Wijkbewoners kunnen in overleg ruimte gebruiken voor zaken die de wijk betreffen. Voor het huren van ruimte kun je contact zoeken met de beheerder. Openingstijden: maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-16.00 uur en van 19.00-23.00 uur."

"In Buurtcentrum de Dwarsligger is o.a. iedere 1e dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur Het Repair Café. Kom met je elektrische apparaten en leer hoe je zelf een snoer e.d. kunt vervangen. Onze vrijwilligers doen het je voor! Het gaat hierbij om kleine reparaties, voor grote reparaties verwijzen we je door naar de vakman. Het Repair Café is gratis. Neem zelf de nieuwe materialen mee. Als het je uitkomt kun je een kleine bijdrage doen in de pot waarvan de kosten betaald kunnen worden."

- Muziek: - "Muziekvereniging IJmuider Harmonie is opgericht in 1945 en is voortgekomen uit de fusie van Harmonievereeniging Kunst na Arbeid en Arbeiders Muziekvereeniging Voorwaarts. In 2020 viert deze grote vereniging uit IJmuiden dus haar 75-jarig bestaan. Het IJHMusements Orkest, onder leiding van Elivera van Sloten, is de grootste afdeling van de IJmuider Harmonie. De leeftijdsopbouw is heel divers; van 15 tot boven de 70 jaar. Maar wat wij allemaal gemeen hebben is de liefde voor het samen musiceren, het leuk vinden bij een hechte groep te horen, heel veel onderling plezier en de wil om ons te verbeteren en te groeien. Alle leden ervaren ons orkest als de uitgelezen plek om op een hele fijne manier een hele leuke hobby te kunnen bedrijven. In 2013 zijn wij omgevormd van een traditioneel harmonieorkest naar een amusementsorkest. Met een andere muzikale leider, een meer (zowel voor muzikanten als toehoorders leuker) aansprekend repertoire en vooral een proactieve houding: Wij laten ons zien en horen op vele plaatsen in de regio. Ons repertoire bestaat vooral uit bekende en aansprekende muziek. Bekende tunes en thema's uit films of televisieseries, musicals, evergreens en hits. Wij hopen dat jij je door bovenstaande aangesproken voelt en met ons mee zou willen doen. Dat kan natuurlijk geheel vrijblijvend. Kijk voor meer informatie op de pagina Lid worden. Niet twijfelen, gewoon doen! Je bent meer dan welkom!

De Showband van de IJmuider Harmonie bestaat uit verschillende secties: de Blazersgroep bestaande uit trompetten, alt-, tenor- en baritonsaxen, baritons, bassen, trombones en mellofoons; de Slagwerkgroep bestaande uit snares, bassdrums en quint. De Showband omlijst meerdere soorten activiteiten, zoals in-/optochten, bloemencorso's en vele andere gelegenheden. Wij verzorgen optredens door heel Nederland, maar zijn ook internationaal een graag geziene gast. In de afgelopen jaren hebben wij meerdere malen de provincie Noord-Holland mogen vertegenwoordigen bij grote evenementen waaronder een optreden ter gelegenheid van het huwelijk van Koning (toen nog kroonprins) Willem-Alexander en Koningin (toen Prinses) Màxima tijdens het huwelijksfeest in de Amsterdam Arena en bij de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam door Prinses (toen nog Koningin) Beatrix.

Bigband-jazz van de bovenste plank, daar draait het om bij de Seabreeze Big Band. Zeventien gedreven muzikanten, een fantastische zangeres en ervaren muzikale leiding. De Seabreeze Big Band speelt in de klassieke bigbandbezetting: trompetten, trombones, saxofoons en ritmesectie. Een inspirerend repertoire met de vroege Count Basie-swing en de muziek van Ella Fitzgerald en Frank Sinatra, maar ook met het uitdagende werk van moderne top-bigbands als de Big Phat Band. Fluisterzachte ballads en knallende up-tempo nummers. Optredens van de Seabreeze Bigband zijn altijd energiek en origineel en maken elke gelegenheid tot een feest. Sinds zijn oprichting in 1979 heeft de band zich ontwikkeld tot een van de avontuurlijker amateur-bigbands. En dan is er nog de Pietenband van de IJmuider Harmonie, die al meer dan 25 jaar zeer druk bezet is rond de Sinterklaasperiode. De band wordt veel gevraagd voor sinterklaasintochten, sintbedrijfsfeesten en allerlei andere sinterklaasactiviteiten. In de weekenden (en zelfs op enkele doordeweekse avonden) in de november- en decembermaand én op de grote dag zelf is de Pietenband al jaren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in het land te vinden!

De IJmuider Harmonie is in 2013 gestart met het muziekprogramma Music4U. Dit programma is opgezet om zoveel mogelijk kinderen uit de gemeente Velsen de kans te geven om kennis te maken met muziek en zo ook een instrument te leren bespelen. Een muzikale opleiding via een muziekschool vraagt over het algemeen een behoorlijke financiële investering, waarbij men ook nog zelf het muziekinstrument moet aanschaffen. De drempel is daarom vaak (te) hoog voor een muzikale opleiding. Door middel van het gratis Music4U programma van 2 keer 10 weken wil de IJmuider Harmonie deze drempel verlagen. Een lage instap dus voor een leven vol muziek, waar je kind jarenlang plezier aan beleeft! Kinderen van rond de 10 jaar maken in dit muziekprogramma op een speelse manier kennis met de beginselen van de muziek. In de eerste 10 weken leren de kinderen de basistechnieken rondom het maken van muziek in groepsverband, en komen verschillende muziekinstrumenten zoals blaas- en slagwerkinstrumenten aan bod. Op deze instrumenten gaan zij uiteraard zelf spelen. Na de eerste 10 weken kunnen de kinderen aangeven welk instrument zij het leukst vinden. De volgende 10 weken krijgen zij les op het zelf gekozen instrument, dat door de vereniging geheel gratis in bruikleen wordt gegeven. Als je kind na Music4U besluit om door te gaan met de muzieklessen wordt hij of zij lid van de vereniging."

- Woonzorg: - "Wie van grote schepen en prachtige vergezichten houdt, voelt zich zeker thuis in het W.F. Visserhuis. Het huis ligt in IJmuiden Noord aan de rand van het Watertorenpark, dichtbij het Noordzeekanaal en het centrum. In dit woonzorgcentrum woont u in een eigen appartement en kunt u 24 uur per dag rekenen op goede zorg en begeleiding. Verdere kenmerken: gezellig en informeel; eigen bruine kroeg en biljarttafel; veel (creatieve) activiteiten; aparte huiskamers voor extra begeleiding en specifieke activiteiten. Bewoners. In het W.F. Visserhuis wonen 137 ouderen. Zij wonen hier omdat ze (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen wonen en verzorging en begeleiding nodig hebben. Appartementen. Het W.F. Visserhuis heeft zowel eenpersoons- als tweepersoons woonzorgappartementen. Alle appartementen hebben een keuken, een badkamer en een alarmeringssysteem waarmee u direct hulp kunt inschakelen. Het is úw woning dus u kunt deze inrichten zoals u dat zelf wilt. Heeft u een huisdier waar u zelf voor kunt zorgen, dan is ook dat welkom." In 2021 heeft het W.F. Visserhuis het 65-jarig bestaan gevierd. - Facebookpagina van de vrijwilligers van het W.F. Visserhuis.

- Duurzaamheid: - De Provincie Noord-Holland heeft in februari 2018 de vergunning verleend voor Windpark Spuisluis in IJmuiden. De Provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert. Dit project levert daar een wezenlijke bijdrage aan. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond gaan verder met de voorbereidingen voor de bouw van het park. Windpark Spuisluis bestaat uit 6 windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong 'Velserkom', parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg. De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De turbines gaan jaarlijks ongeveer 75.000 megawattuur aan elektriciteit opleveren.

- "Zeehaven IJmuiden N.V. wil voorlopen in duurzaamheid. Daarom gaan we de Averijhaven omvormen tot een Energiehaven. Deze locatie vormt een ideale plek voor assemblage voor offshorewindparken en overslag van nieuwe energievormen en milieuvriendelijke ontmanteling van oude olie- en gasproductieplatforms. De plannen gaan uit van het realiseren van 580 meter nieuwe zeekade, 150 meter binnenvaartkade en 15 hectare bedrijfsterrein. De faciliteiten in de toekomstige Energiehaven zijn van belang om groeimogelijkheden in de regio in offshorewind te kunnen benutten. Op deze wijze kan onze regio bijdragen aan de ingezette energietransitie van fossiel naar duurzaam.

Deze ontwikkeling doen we samen met samen met de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam N.V. en Tata Steel Nederland B.V. Zonnepanelen. Voor de energievoorziening van de visafslag zijn in 2018 1.300 zonnepanelen geïnstalleerd. Walstroom. In 2015 is aan de Kotterkade een duurzame walstroomvoorziening aangelegd. Tijdens het verblijf aan de kade kunnen de schepen (met name de hektrawlers) de generatoren en hulpmotoren uitschakelen en daar gebruik van maken."

- Klimaat: - "Het klimaat verandert. Als we willen dat Nederland niet onder water komt te staan, zullen we ons moeten aanpassen. We moeten anders bouwen, anders werken, anders wonen, anders leven. Aanpassen aan klimaatverandering is geen ver-van-je-bed-show, het is het belangrijkste verhaal van Nederland. En dat vertellen we in IJmuiden. Bij BRAK / Science Center Kust en Klimaat ervaren we wat klimaatverandering betekent. We leren hoe we moeten omgaan met verandering, experimenteren met mogelijke oplossingen, en gaan met elkaar in gesprek over nieuwe ideeën. Dat doen we met publieksactiviteiten, citizen science onderzoek, interactieve educatieprogramma’s voor basisscholen en voortgezet onderwijs, en ontmoetingen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Wij kijken niet weg, maar nemen de uitdaging aan. In BRAK gaan scholieren, wetenschappers, strandliefhebbers, beleidsmakers, studenten en het bedrijfsleven samen op zoek naar oplossingen voor de grootste uitdaging van deze tijd. Leuk, leerzaam en inspirerend.

Waar is BRAK. We werken vanuit ons tijdelijk Wikkelhuis op een spectaculaire plek aan de rand van de duinen bij IJmuiden. Een plek voor pioniers die open staan voor experimenten. Een plek waar zoet en zout water elkaar ontmoeten. Waar natuur grenst aan industrie. Waar het zand in de schoenen schuurt. En waar de zee altijd zichtbaar is. Het is ook een plek met flinke stedenbouwkundige ambities, onder de rook van Amsterdam en Haarlem en met een groeiende toeristenstroom. In de tussentijd werken we aan een permanent onderkomen voor BRAK, het eerste Nederlandse Klimaathuis, modulair en klimaatneutraal, dat onderzoekers, bedrijfsleven en publiek op praktische en inspirerende wijze betrekt bij de veranderingen die komen gaan. Om alle uitdagingen en mogelijkheden die deze biedt, zichtbaar te maken voor een breed publiek.

Wie is BRAK. BRAK is een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum. Het team bestaat uit een groep bevlogen professionals. De Raad van Toezicht van BRAK bestaat uit Joke Cuperus, directeur PWN, Henk Nieboer, directeur Ecoshape, en Gerard Doornbos, voormalig dijkgraaf en voorzitter Stichting Veldleeuwerik. Samen met onze partners groeit BRAK stap voor stap uit tot een spraakmakende plek voor verbeelding, innovatie, kennis en debat in het hart van de nieuwe kustplaats IJmuiden aan Zee. Bouw mee! Omgaan met een klimaat dat verandert - daarvoor is creativiteit, vakmanschap en samenwerking nodig. We zijn constant op zoek naar nieuwe partners uit wetenschap, bedrijfsleven, cultuur en overheid. Hoe meer, hoe beter. Wij zijn op zoek naar partners die samen met ons het belangrijkste verhaal van Nederland willen vertellen."

- Veiligheid: - "Sinds 2001 waarborgt Post IJmuiden de brandweerzorg vanuit de kazerne aan de Eenhoornstraat. We zijn voornamelijk actief in onze stad en omgeving. Het betreft ook de havens, het strand en de duinen. Voor bijstand worden we ook opgeroepen voor de rest van de Veiligheids Regio Kennemerland en soms zelfs daarbuiten. Het gaat dan meestal om een inzet bij natuurbrandbestrijding. We beschikken over een terreinvaardig Brandweervoertuig met banden aflaatsysteem. Het betreft een 4×4 chassis van de firma M.A.N. met een opbouw van Dutch Rescue Vehicles (DRV). Het voertuig beschikt over een lage druk pomp van 3000 l/min. en een hoge druk pomp van 250 l/min. De watertank heeft een inhoud van 2500 l."

- De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) heeft als missie het voorkomen van de verdrinkingsdood en het verlenen van hulp in haar bewakingsgebied. Het bewakingsgebied van de IJRB strekt zich uit van het strand van Velsen-Noord tot het strand van Bloemendaal. Tevens hoort het achterliggende duingebied, het binnenmeer, de jachthaven, de Noordpier, de Zuidpier, het gebied tussen de pieren en de 3 havens van IJmuiden bij het bewakingsgebied. De IJmuider Reddingsbrigade geeft zwemles aan iedereen van jong tot oud om zo haar doelstellingen te bereiken (zwemles voor ABC, reddend zwemmen, lifesaver, conditiezwemmen en volwassenen ABC).

- Dierenopvang: - "Het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden heeft een asiel en pension voor honden en katten. We vangen zwerfhonden en -katten op uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Daarnaast nemen we ook dieren op die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun baas kunnen blijven, alsmede voor een kort verblijf zoals een vakantie. In de periode dat ze in de opvang zitten wordt er met veel liefde voor ze gezorgd. Met 3 fulltime en 6 parttime medewerkers en ongeveer 60 vrijwilligers zetten we ons iedere dag voor meer dan 100% in met als doel het dierenwelzijn hoog te houden. Het vinden van een goede match tussen baas en dier vinden we heel erg belangrijk. In 2017 heeft het Kerbert Dierentehuis het Keurmerk Opvang gekregen. Dit Keurmerk vervangt de zogeheten Erkenningsregeling van de Dierenbescherming en is niet van of voor de dierenwelzijnsorganisatie alleen, maar voor alle instanties die de tijdelijke opvang van dieren verzorgen. De uitvoering ligt in handen van een onafhankelijke, certificerende instelling: Kiwa Verin. Ons asiel heeft een mooie ligging naast de Kennemerduinen en we hebben daardoor ook mooie buitengedeeltes waar de honden hun energie in kwijt kunnen."

Reacties

(6)

Deze nederzetting ontstaat rond de opening van het Noordzeekanaal op 1 november 1876. De locatie nabij de sluizen groeide uit tot een vissersdorp dat nu Oud-IJmuiden wordt genoemd. Waar veel woningen prachtig zijn gerenoveerd/ herbouwd. Het huidige dorp ontstaat in het gebied De Heide / Velseroord. De kanaalgravers bouwden daar hun onderkomen. Nu geregisteerd als wijk 02, buurt 03
Kan je hier iets mee Frank?

Dank voor de aanvulling Hans! Ik ga dit zeker binnenkort even goed uitwerken. Ik heb jaren geleden al eens zitten puzzelen op De Heide / Velseroord, omdat ik daar poststempels van had van rond 1900 en dat natuurlijk al fascineerde, waar die nederzettingen dan gebleven zijn en of er nog iets van te herkennen is. Ik ga dat zeker nog uitvogelen!

Sinds 2016 is er een erfgoed-wandelroute door Oud-IJmuiden, te volgen via 26 informatie-panelen (cortenstaal) met oude foto's en uitleg over de geschiedenis. U kunt ook een rondleiding aanvragen en wandelen door de oude visserswijk met een ervaren gids. Zie www.ontdekoudijmuiden.nl, FB en info@ontdekoudijmuiden.nl (u kunt ook een brochure met de route kopen of bestellen, zie site). Laat u verrassen door het interessante heden en het unieke verleden!

Dank voor de tip! Zo'n mooi initiatief is zeker vermeldenswaard. Ik heb er nu dan ook een stukje aan gewijd in het hoofdstuk Landschap etc., plus in het hoofdstuk Geschiedenis een stukje over het boek.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Beste Frank, dank voor de positieve en snelle reactie. En voor de tip. Ivm met een aantal redenen hebben de activiteiten rondom de wandelroute stil gelegen maar we proberen er weer wat leven in te blazen. En gegevens aan te passen. Dus vermelding op uw website zal zeker helpen, daarvoor dank. Er staan alleen wat verouderde gegevens in. Ik zal doorgeven wat actueel is:
." Informeer bij ons naar de arrangementen en de mogelijkheden via tel. 06-15391782 en/of info@ontdekoudijmuiden.nl." en "de brochure die op diverse plaatsen te koop (o.a. The Readshop IJmuiden)"

Met vriendelijke groet, Marlenne

Graag gedaan. Ik heb de wijzigingen verwerkt. Succes gewenst met de activiteiten. Ik hoop idd dat de vermelding op mijn pagina daar een steentje aan kan bijdragen.

Reactie toevoegen