Iens

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

iens_collage.jpg

Iens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Iens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Iens (Edens).jpg

Het kleine dorp Iens

Het kleine dorp Iens

Iens (Edens) (2).JPG

Bij de kerk van Iens

Bij de kerk van Iens

Iens (Edens) (3).JPG

Boerderij bij Iens, in het Nederlands Edens

Boerderij bij Iens, in het Nederlands Edens

Iens

Terug naar boven

Status

- Iens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De inwoners van Iens werken op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Spannum en er zijn ook diverse gezamenlijke verenigingen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Edens. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Ederinghe, 1482 Edens, 1505 Eedens, 1529 Yedens, eind 16e eeuw Eens, 1843 "Edens, bij het landvolk doorgaans Eens genoemd".

Naamsverklaring
Ontstaan uit Edingi*, een afleiding met het suffix -ingi (met Friese ontwikkeling tot -ens) van de persoonsnaam Ede met als betekenis 'bij de lieden van Ede'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Iens ligt Z van de dorpen Spannum en Wjelsryp, ZW van de dorpen Winsum, Easterlittens en Baard, NW van de dorpen Hinnaard, Itens, Britswert en Wiuwert, N van het dorp Easterein, NO van het dorp Wommels, ONO van het dorp Kûbaard en ZO van het dorp Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Iens 10 huizen met 48 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 17 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Iens heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met kerkhof, de Edensermolen, de Amerikaanse windmotor, de kop-hals-rompboerderij aan de Hegenserleane, de kop-hals-rompboerderij op Van Burmaniawei 8 en de pastorie naast de kerk.

- De Hervormde (PKN) kerk van Iens is een schilderachtig gelegen, in aanleg 13e-eeuws kerkje, in 1874 vernieuwd met uitzondering van een gedeelte aan de noordzijde. Westelijke zadeldaktoren, in de kern ook nog wel 13e-eeuws. De kerk bevat o.a. een 17e-eeuwse eiken preekstoel met achterschot en klankbord,. een gekroond gesneden wapenschild, twee eiken tekstbordjes. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één gegoten door H. Wegeaert, 1612, diam. 87,8 cm, en een moderne klok. In de kerk staat een elektronisch Heyligers orgel. De boxen staan in een loze orgelkast. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.

- De Edensermolen is in 1847 gebouwd en is sinds 1977 in bezit van Stichting De Fryske Mole. De molen is voor het laatst in 1995 gerestaureerd, is maalvaardig en kan met de houten vijzel het polderwater op de boezem uitmalen.

- De Amerikaanse windmotor uit ca. 1925 staat ZW van Iens, aan de overkant van de vaart.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Spannum-Iens (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Iens en Spannum op Facebook.

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerin Anneke Wester is eigenaar van Zorgboerderij Donia State Wester in Iens. Anneke is Z-verpleegkundige, BIG-geregistreerd en geregistreerd maatschappelijk werkster. Anneke heeft 15 jaar op Maeykehiem gewerkt o.a. als zorgcoördinator. Maeykehiem is een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Daarvoor was Anneke als maatschappelijk werkster werkzaam in de jeugdhulpverlening te Heerenveen. Zorgboer Ben Norde houdt zich bezig met de structuur en veiligheid op de boerderij en beheert de (landbouw)werktuigen en gebouwen. Zorgmanager Albertina Wolbers heeft de dagelijkse leiding over de zorgbegeleiders. De zorgbegeleiders begeleiden de bewoners en deelnemers voor dagbesteding en zorgen voor de weekendopvang van kinderen 1 keer in de 2-weken. De bewoners en deelnemers voor de dagbesteding zorgen voor onze paarden, koeien, schapen, geitjes, kippen en konijnen.

Doel van de dagbesteding: Per dag kunnen er ca 10. deelnemers komen op de boerderij. Structuur en afwisselende activiteiten vinden we belangrijk. We werken met doelen, zodat deelnemers steeds iets nieuws kunnen leren. Individuele begeleiding bij leren zelfstandig wonen, koken, rekenen, talen en paardrijden wordt veel gedaan. Doel hiervan is om deelnemers te ontwikkelen en iets meer mee te geven in de maatschappij. Jaarlijks is er een groot overleg met de deelnemer, familie / naaste betrokkenen over de voortgang.

Zelfstandig begeleid huisjes: Zorgboerderij Donia State Wester in Iens heeft 2 begeleid wonen huisjes op het terrein van de boerderij. De begeleiding bestaat eruit, de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en indien mogelijk, een terugkeer in de maatschappij. Crisisopvang: Af en toe komt er iemand, of wordt iemand gebracht die even uit de huidige situatie of uit de thuissituatie moet. Door de hulpverleners of vanuit de zorgboerderij wordt dan gezamenlijk gekeken naar een structurele oplossing voor de persoon.

Pret-weekenden: De pret-weekenden worden georganiseerd in de Rijhal en in logeerhuis Donia Stee. Er worden vele spelletjes gedaan, ook met o.a. paarden en pony's, knutselen, spelen in de grote zandbak, er zijn vele skelters, zwemmen en andere uitjes worden georganiseerd. Er is een gediplomeerd paardrij-instructeur met erkenning 'Paardrijden met gehandicapten'. Er is een groep met oudere jeugd en er zijn 3 kindergroepen. Er is veel animo voor de Pret-weekenden, de begeleiders zijn dan ook zeer enthousiast.

Donia Stee: Logeerhuis Donia Stee is rolstoelvriendelijk. In de weekenden logeren hier de kinderen van de Pret-weekenden. In de kantine van Donia Stee zijn door de week activiteiten voor de cliënten van de dagbesteding. Rijhal: Zorgboerderij Donia State Wester in Iens heeft een prachtige Rijhal op het erf van de Zorgboerderij. Hierin geven we paardrijlessen aan de deelnemers van de dagbesteding en voor volwassenen met een beperking van buitenaf. De paarden en pony's hebben een geweldige positieve invloed op de mensen. Vooral met contact leggen werkt dit heel goed.

Wat vinden wij: Wij genieten van de deelnemers, kinderen en ouderen die met zoveel plezier op de Zorgboerderij komen. De paarden, pony's en andere dieren hebben een zichtbaar positief effect op bijna iedereen. Daarom geeft dit werk ons veel voldoening. Ons motto is: 'De mensen moeten met een goed gevoel naar huis gaan, dan hebben we ons werk goed gedaan'. Dit bespreken we iedere dag: wat ging goed, wat had anders gemoeten. Ook de stagiaires en de werknemers moeten met een goed gevoel naar huis gaan!

Werk. Zorgboerderij Donia State Wester in Iens heeft koeien, paarden, pony's, kippen, hond en kat, konijnen, geitjes en schapen. Deze dieren verzorgen we met zijn allen. Bij kou en regen werken we in de ligboxstal of in de paardenstal, al naar gelang de deelnemers het liefst doen. In de ligboxstal hebben we een timmerwerkplaats, door de cliënten zelf gebouwd onder leiding van een vrijwilliger. In de ligboxstal staan koeien, paarden en er zijn konijnenhokken. De koeien en paarden worden er geborsteld, er wordt getimmerd en bij regenachtig weer geskelterd. In de rijhal wordt hoofdzakelijk paard gereden, paarden gelongeerd en paarden bom-proof gemaakt onder begeleiding.

In de zomer kunnen we tuinieren. We hebben een fruit- en bessengaard. Er groeit allerlei heerlijk fruit en verschillende soorten bessen. De bomen zijn genummerd en zo kunnen we op een kaart de verzorging van de boom lezen en we zien op de kaarten wanneer we welk fruit kunnen plukken. We eten er met zijn allen lekker van. We hebben ook een prachtige broeikas, geheel in veiligheidsglas, met veel heerlijke eigen gekweekte komkommers en tomaten. We vertoeven ook veel in de buitenlucht, maar drinken op tijd ons kopje koffie of thee met iets lekkers er bij. Voor ons is een goede sfeer het belangrijkst. Hier staan we om bekend. Alleen in een goede sfeer kunnen deelnemers, stagiaires en werknemers zich ontwikkelen is onze visie."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Iens.

Reactie toevoegen