Idsegahuizum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

idsegahuizum_collage.jpg

Idsegahuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Idsegahuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Skuzum 2.jpg

Dorpsweg in Idsegahuizum of zoals ze in Fryslân zeggen Skuzum.

Dorpsweg in Idsegahuizum of zoals ze in Fryslân zeggen Skuzum.

Skuzum.jpg

De Hervormde Skûster Tsjerke.

De Hervormde Skûster Tsjerke.

Skuzum 4.jpg

Dorpsgezicht van Idsegahuizum of Skuzum vanaf de Boppesteech gezien.

Dorpsgezicht van Idsegahuizum of Skuzum vanaf de Boppesteech gezien.

Skuzum 3.jpg

Een heel mooi hoekje in Idsegahuizum.

Een heel mooi hoekje in Idsegahuizum.

Skuzum_0.jpg

Idsegahuizum, gelegen in de polder Kooihuizen.

Idsegahuizum, gelegen in de polder Kooihuizen.

Idsegahuizum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Idsegahuizum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Idsegahuizum.

Terug naar boven

Status

- Idsegahuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Dorpswapen van Idsegahuizum.

- (Mede gezien de oudere spellingen) niet te verwarren met het dorp Idskenhuizen in de gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skuzum. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Wûnseradiel zijn officieel (bijv. voor het postcodeboek en voor de gemeentelijke basisregistratie BAG) in het Nederlands. Dat geldt dus ook voor Idsegahuizum. De inwoners hanteren (bijv. blijkend uit allerlei vermeldingen op de dorpssite) consequent de Friese naam. Op deze site hanteren wij echter de officiële naamgevingen, in dit geval dus Idsegahuizum.

Oudere vermeldingen
1275 Ytzingahusum, 1379 Idsingahusum, 1530 Ydzeghahuysum, 1543 Idsengahuysen, eind 16e eeuw Idzagahuzen, 17e eeuw Idsegahuysen, Idzegaehuysen. Tot in de 2e helft van de 19e eeuw blijft het slotelement huizen. Pas daarna komt de uitgang -um weer terug. De invloed van andere namen in de buurt is wellicht de oorzaak.

Naamsverklaring
Het eerste stukje van de naam is de familienaam Idsinga, die van de mannennaam Ids(e), kernbetekenis 'adel' of 'werkzaamheid', is afgeleid. Het tweede stukje is de meervoudsvorm (in een datief) van het element huis.(1)

Terug naar boven

Ligging

Idsegahuizum ligt W van Bolsward, direct Z van Makkum en grenst in het W aan het IJsselmeer. In het N loopt de dorpsgrens tussen Idsegahuizum en Makkum door de waterloop Lytse Sylroede (Kleine Zijlroede).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Idsegahuizum 11 huizen met 77 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Idsegahuizum ca. 40 huizen (waarvan ca. 30 in de kern en ca. 10 in het buitengebied) met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Idsegahuizum.

- Op de dorpssite van Idsegahuizum vindt u onder het kopje Historie nog meer verhalen over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Idsegahuizum (2012).

- Dorpshuis De Treffer is een spil voor de sociale activiteiten in het dorp. Het pand is in 2009 grondig gerenoveerd.

- "Er is door verstandig beleid geen zomerbewoning via tweede huizen, zodat Idsegahuizum geen spookdorp wordt. Bovendien is de verhouding tussen autochtone inwoners en nieuwkomers van buiten ongeveer 50/50. Zes verenigingen (voor een dorpje met slechts 40 huizen!, red.) zorgen voor sociale samenhang. Naast de agrarische bedrijvigheid is er nogal wat andersoortige ondernemersactiviteit." (bron: Skuzum.nl)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde kerk van Idsegahuizum, ook wel De Skúster Tsjerke genoemd, is gebouwd in 1874, ter vervanging van een voorganger die bouwvallig en te klein was geworden. De kerk is tegenwoordig in gebruik als podium voor de toneelvereniging. Ook is er jaarlijks nog een kerkdienst. Site van De Skúster Tsjerke.

- Het naast de kerk gelegen pand op huisnr. 3 is de voormalige pastorie.

- Volgens de dorpssite heeft het dorp een 'Dorpsmolen' (zie ook punt 4.1.3. in de Dorpsvisie), maar daar kunnen wij verder nergens gegevens over vinden.

Terug naar boven

Recreatie

- In het dorp zijn vakantiewoningen en sloepen te huur.

Terug naar boven

Beeld

- Idsegahuizum op oude kaarten.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Idsegahuizum.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Idsegahuizum kerk.

Reactie toevoegen