Hupsel

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

Hupsel

Terug naar boven

Status

- Hupsel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Eibergen.

- De buurtschap Hupsel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eibergen.

- Niet te verwarren met de eveneens in de Achterhoek gelegen buurtschap Huppel (gemeente Winterswijk).

- De buurtschap Hupsel heeft donkergroene plaatsnaambordjes en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hupsel ligt ZW van Eibergen, NO van Beltrum, rond de wegen Hupselse Dwarsweg en Hupselse Esweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hupsel 24 huizen met 182 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

L.A. van Dijk, 'Het boek van Hupsel. Geschiedenis van een Eibergse buurtschap' (uitg. Historische Kring Eibergen) is in 2010 verschenen, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de Hupselse Buurtvereniging. Alle boerderijen en woningen worden besproken, met gegevens over bewoners, eigenaren, een paragraafje 'bijzonderheden' en erg veel foto’s. Hupsel is ook bekend om zijn vele archeologische vondsten, en de proefboringen naar steenkool en zout aan het begin van de 20e eeuw, resulterend in de concessie 'Gelria'. Ook het KNMI heeft er een weerstation. Zes hoofdstukken of 83 bladzijden groot en zeer leesbaar is het algemene deel. Het bevat hoofdstukken variërend van 'Landschap en prehistorie', via 'Hupsel tussen middeleeuwen en Franse tijd' tot 'De moderne tijd 1945-2010'. Daarbij is voor de 19e en 20e eeuw rijkelijk geput uit het gemeentearchief van Eibergen. Maar ook de lokale bronnen (archieven, verhalen van bewoners) zijn niet vergeten. Hoofdstuk 8 gaat over 'Hupselse huizen en mensen'. Het is het meest omvangrijke hoofdstuk geworden: 143 bladzijden dik. Het boek eindigt met een huisnummerconcordans 1817 - heden en een katern kleurenfoto’s van alle boerderijen en huizen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt de N18, de provincialeweg tussen Varsseveld en Enschede, op een aantal punten verbeterd. Zo komt er tussen Groenlo en Enschede een nieuwe N18 met ongelijkvloerse kruisingen, die om de kernen Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen wordt geleid (in plaats van er dóórheen zoals nu). Uiteraard betekent dat een flinke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de genoemd kernen. Helaas pakt de nieuwe weg niet voor iedereen positief uit; voor de buurtschap Hupsel betekent deze ingreep in het landschap dat de weg de buurtschap doormidden deelt en dat voor de aanleg een aantal huizen plus wegrestaurant De Keet moesten worden afgebroken. De nieuwe weg wordt gerealiseerd vanaf 2015 en beoogt medio 2018 gereed te komen. - Nadere informatie over de te reconstrueren N18.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hupsels Buurtfeest (weekend eind juni).

Reactie toevoegen