Huppel

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Huppel Winterswijk voorm havezate t Walien [640x480].jpg

Huppel, voormalige Havezathe 't Waliën, tekening van Cornelis Pronk, jaar onbekend (d.w.z.: ergens tussen 1711 en 1759). Bron: Het Gelders Archief

Huppel, voormalige Havezathe 't Waliën, tekening van Cornelis Pronk, jaar onbekend (d.w.z.: ergens tussen 1711 en 1759). Bron: Het Gelders Archief

Huppel

Terug naar boven

Status

- Huppel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap heeft een eigen postcode (7105) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. De postale plaatsnaam is 'Winterswijk Huppel'. Praktisch gezien is deze woonplaats een buurtschap van Winterswijk.

- Niet te verwarren met de N van Groenlo gelegen buurtschap Hupsel (die onder Eibergen valt).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1188 kopie 13e eeuw Huppelo, 1377 Huppelo.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Germaanse huppan-* 'hop' en lo 'licht, open bos'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huppel ligt NO van Winterswijk, rond de Huppelseweg, en grenst in het N aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Huppel 38 huizen met 273 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Vanouds leefden de inwoners van Huppel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren en heeft de buurtschap in toenemende mate ook een functie als landelijk woongebied.

Van de voormalige havezathe 't Waliën, gelegen naast de huidige gelijknamige basisschool, rest tegenwoordig nog slechts een stuk van de westmuur met daarin 8 familiewapens (rijksmonument), een deel van de gracht en enkele bijgebouwen. De restanten zijn vanaf de openbare weg te zien. In 1908 is het huis namelijk afgebrand en niet herbouwd. Het landgoed is in dat jaar geveild, waarbij de 10 boerderijen van het landgoed en alle gronden werden verkocht (wellicht zou je de bebouwingsconcentratie rond de school nog als aparte buurtschap 't Weliën kunnen zien). Daarbij kocht de gemeente Winterswijk een stuk grond voor de bouw van de basisschool. - Nadere informatie over de voormalige havezathe 't Waliën in de buurtschap Huppel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huppel heeft 6 rijksmonumenten. Het betreft boerderij Boeijink met schuren en opslag (Boeijinkweg 9, in beheer bij Geldersch Landschap & Kasteelen, en als appartementencomplex in gebruik door zorginstelling Estinea), boerderij 't Kossink (Kremerweg 1) en buitenplaats Waliën (Waliënseweg 2).

- Huppel heeft 3 gemeentelijke monumenten. Het betreft de boerderijen op Boeijinkweg 2 en 7, en de theekoepel van de hiervoor reeds vermelde buitenplaats Waliën.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Boeijink heeft een oppervlakte van 29 hectare en omvat de hoeve Boeijink met omgeving.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Huppel Henxels Belang. "Een van de belangrijkste thema's voor de belangenvereniging is leefbaarheid. Hierbij stellen wij de volgende vragen: Hoe houden wij met zijn allen: het verenigingsleven bruisend; de scholen met al hun activiteiten levend; de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand; de gebruiken (noaberschap, volksfeesten, meiboomzetten etc.) in stand; de natuurlijke waarden (rust, bossen, fietspaden etc.) bewaard."

- Onderwijs: - Basisschool 't Waliën is genoemd naar de naastgelegen voormalige havezathe het Waliën. De school wordt bezocht door kinderen uit de buurtschap zelf en uit de omliggende buurtschappen Henxel en Ratum, en ook wel uit de noordelijke wijken van Winterswijk. De school wordt ook gebruikt door het bloeiende verenigingsleven.

Reactie toevoegen