Huppel

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Huppel Winterswijk Boeijinkweg [640x480].JPG

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Boeijinkweg.

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Boeijinkweg.

Huppel Winterswijk Huppelseweg hoek Boeijinkweg [640x480].JPG

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Huppelseweg hoek Boeijinkweg.

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Huppelseweg hoek Boeijinkweg.

Huppel Winterswijk Waliënseweg [640x480].JPG

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Waliënseweg.

Huppel (buurtschap van Winterswijk), Waliënseweg.

Huppel Winterswijk voorm havezate t Walien [640x480].jpg

Huppel (buurtschap van Winterswijk), voormalige havezathe 't Waliën, tekening van Cornelis Pronk, jaar onbekend (d.w.z. ergens tussen 1711 en 1759). Bron: Het Gelders Archief.

Huppel (buurtschap van Winterswijk), voormalige havezathe 't Waliën, tekening van Cornelis Pronk, jaar onbekend (d.w.z. ergens tussen 1711 en 1759). Bron: Het Gelders Archief.

Huppel

Terug naar boven

Status

- Huppel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Huppel heeft een eigen postcode (7105) en woonplaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats', zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Huppel is. Praktisch gezien is deze woonplaats een buurtschap van Winterswijk.

- Niet te verwarren met de N van Groenlo gelegen buurtschap Hupsel (die onder Eibergen valt).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1402 Hoeppele.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huppel ligt NO van Winterswijk, rond de Huppelseweg, en grenst in het N aan Duitsland. Grensovergang Huppel-Gaxel (D).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Huppel 38 huizen met 273 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Vanouds leefden de inwoners van Huppel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren en heeft de buurtschap in toenemende mate ook een functie als landelijk woongebied.

Van de voormalige havezathe 't Waliën, gelegen naast de huidige gelijknamige basisschool, rest tegenwoordig nog slechts een stuk van de westmuur met daarin 8 familiewapens (rijksmonument), een deel van de gracht en enkele bijgebouwen. De restanten zijn vanaf de openbare weg te zien. In 1908 is het huis namelijk afgebrand en niet herbouwd. Het landgoed is in dat jaar geveild, waarbij de 10 boerderijen van het landgoed en alle gronden werden verkocht (wellicht zou je de bebouwingsconcentratie rond de school nog als aparte buurtschap 't Weliën kunnen zien). Daarbij kocht de gemeente Winterswijk een stuk grond voor de bouw van de basisschool. - Nadere informatie over de voormalige havezathe 't Waliën in de buurtschap Huppel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huppel heeft 6 rijksmonumenten. Het betreft boerderij Boeijink met schuren en opslag (Boeijinkweg 9, in beheer bij Geldersch Landschap & Kasteelen, en als appartementencomplex in gebruik door zorginstelling Estinea), boerderij 't Kossink (Kremerweg 1) en buitenplaats Waliën (Waliënseweg 2).

- Huppel heeft 3 gemeentelijke monumenten. Het betreft de boerderijen op Boeijinkweg 2 en 7, en de theekoepel van de hiervoor reeds vermelde buitenplaats Waliën.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- School- en Volksfeest H.H.D. (Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt) (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Boeijink heeft een oppervlakte van 29 hectare en omvat de hoeve Boeijink met omgeving.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Huppel Henxels Belang.

- Onderwijs: - Basisschool 't Waliën is genoemd naar de naastgelegen voormalige havezathe het Waliën. De school wordt bezocht door kinderen uit de buurtschap zelf en uit de omliggende buurtschappen Henxel en Ratum, en ook wel uit de noordelijke wijken van Winterswijk. De school wordt ook gebruikt door het bloeiende verenigingsleven.

Reactie toevoegen