Hummelo en Keppel

Voormalige gemeente
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

gemeente_hummelo_en_keppel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hummelo en Keppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hummelo en Keppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hummelo en Keppel

Terug naar boven

Status

- Hummelo en Keppel is een voormalige gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek. De gemeente is in 1818 ontstaan uit de gemeente Keppel en een deel van de gemeente Hummelo. De gemeente is in 2005 opgeheven en opgegaan in de gemeente Bronckhorst.

- Wapen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: Hummeloo en Keppel, Hummeloo, en Hummelo. Tot 1869 is voornamelijk de benaming Hummelo gebruikt, al komt de naam Hummelo en Keppel ook vóór die tijd al wel voor. In 1923 stelt GS van Gelderland definitief vast dat het laatstgenoemde naam en spelling moet zijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Hummelo en Keppel 442 huizen met 3.184 inwoners, verdeeld in de dorpen Hummelo 171/1.293 (= huizen/inwoners), Laag-Keppel 37/313, Hoog-Keppel 41/270 en Drempt 158/1.092, en de buurtschap Eldrik 35/216.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen uit de geschiedenis van Hummelo en Keppel (even naar onderen scrollen tot je hier bent aanbeland of met ctrl-F zoeken op Hummelo).

- Beschrijving van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in deze gemeente, door H.J. van Holten, gepubliceerd in ‘Er op of er onder' (Misset, 1946) en 'Overleven in de 2e Wereldoorlog in Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel' (uitgave van Stad en Ambt Doesborgh, 1995).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het buitenrijgebied Drempt, Hummelo en Keppel (paardensport) strekt zich uit van Doetinchem via Hummelo en Laag-/Hoog-Keppel tot aan Voor-Drempt. Het gebied is samengesteld uit verschillende landgoederen, zowel particulier als in eigendom bij stichtingen zoals Gelders Landschap en Staatsbosbeheer. De ruiterpaden zijn deels openbare (zand)wegen en deels door de landgoedeigenaren zelf aangelegde/opengestelde ruiterpaden. Het gebied kent een aantal opstappunten, zowel met mogelijkheden tot verzorging van de paarden als zonder deze mogelijkheden.

- Wildbeheereenheid (WBE) Hummelo en Keppel is opgericht in 1989 en heeft ruim 100 leden. Een wildbeheereenheid is de lokale jagersvereniging in een regio. Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s. De vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s. Iedere WBE beheert doorgaans minstens 5.000 hectare van de ruim twee miljoen hectare jachtgebied in Nederland. De WBE is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. Zij richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

Een greep uit de taken van de WBE: aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers; het houden van toezicht in het veld; inventarisatie (tellingen) van fauna; aanleveren gegevens aan de FBE; de organisatie van bestrijding van wildschade; het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding; onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen; het installeren en controleren van nestkasten; plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren; uitvoeren van weidevogelbescherming; het leveren van gegevens aan de WBE-Databank.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging Hummelo en Keppel omvat een fanfare, twee slagwerkgroepen en dweilband de Flexband. De fanfare bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk. De fanfare staat onder leiding van Chiel Zomer en repeteert iedere maandagavond in Het Dorpshuis in Drempt. De fanfare geeft twee keer per jaar een uitvoering en is verder op verzoek aanwezig op feesten of openingen van bedrijven om een serenade te brengen. Verder begeleidt ze met de Drumband de diverse activiteiten in de dorpen van de voormalige gemeente, zoals de Palmpaasoptochten, Koningsdag, de Avondvierdaagse enz.

- Sport: - Bij de in 1987 opgerichte Schaats- en Skeelervereniging De Hessenrijders doen ze op vele manieren aan sport: als het in de winter hard genoeg vriest is de natuurijsbaan in Laag-Keppel in gebruik, van oktober tot maart kun je via de vereniging recreatief schaatsen dan wel schaatstraining volgen op de kunstijsbaan in Deventer, er is jeugd inline skaten (skeeleren) in de Hessenhal in Hoog-Keppel, van oktober tot april doen de volwassenen aan conditietraining in de Hessenhal (hardlopen, lenigheidsoefeningen, balansoefeningen, schaatssprongen, crossfit en schaatsplanken), vanaf april (race)fietsen ze wekelijks een tocht van 50 tot 80km vanuit Hummelo, en vanaf april doen ze ook nog aan hardlooptraining o.a. voor de Keppelrun in juni.

- "Visclub De Liemers uit Hummelo en Keppel zorgt voor voldoende goed toegankelijk en bevisbaar viswater met een goede, gezonde visstand in en rond deze voormalige gemeente. Wij zijn trots op onze vrijwilligers die dit mogelijk maken én ervoor zorgen dat er voldoende activiteiten plaatsvinden voor onze leden en de vissende jeugd. Onze vereniging is aangesloten bij Hengelsportfederatie Midden Nederland."

- Vrouwen: - "Iedereen heeft eigenlijk wel een liefhebberij. De een wroet graag met haar handen in de tuin, de ander zit liever met een boek op de bank, een derde zingt de sterren van de hemel en zo kun je een blad volschrijven. Veel Vrouwen van Nu vinden het gezellig, leerzaam, (ont-)spannend om hun passies te delen met andere Vrouwen van Nu. Zo zijn de zogeheten 'interessegroepen' ontstaan. Vrouwen van Nu afd. Hummelo/Keppel/Drempt heeft de volgende groepen: Kerstcommissie, Handwerk/breiclub, Culturele kring, Kookclubs, Leeskringen, Reiscommissie, Tuinclub en Wandelclub. Ieder lid van onze afdeling mag lid worden van deze interessegroepen. Er wordt meestal een kleine bijdrage gevraagd voor deelname aan de activiteiten. Meld je aan en er gaat een wereld voor je open. We stimuleren nieuwe initiatieven!"

- Welzijn: - Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel heeft ten doel het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied te bevorderen. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door: het bevorderen van het functioneren, ontwikkelen en ondersteunen van een samenhangend welzijnsbeleid voor vooral ouderen in het werkgebied van de stichting, al dan niet middels deelnemende stichtingen en belanghebbende organisaties in het werkgebied; het laten oprichten en/of in stand houden van een meldpunt binnen het werkgebied voor vragen van inwoners aangaande welzijn, wonen en zorg, waarbij zoveel mogelijk een hulpvraag zal worden beantwoord of anders een adequate verwijzing plaatsvindt naar de organisatie of instelling die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikt; het opzetten, faciliteren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van welzijn. De organisatie wordt gevormd door vrijwilligers en een beroepskracht. Deze beroepskracht is John Wils, die het secretariaatswerk verzorgt, het kantoor van de stichting runt en de activiteiten van de vrijwilligers coördineert.

- Genealogie: - Geboorten, huwelijken en overlijdens in de gemeente Hummelo en Keppel.

Reacties

(2)

Ik ben bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van wegwijzers. Hebt u ook informatie over de oudste wegwijzers waarop de gemeente "Hummelo en Keppel" aangeduid staat?
Het enige wat ik kon vinden was een wegwijzer in de Onderstraat in Bronkhorst die naar "Hummelo" verwijst, op een foto uit 2011. Ik neem aan dat deze wegwijzer alleen naar de woonkern Hummelo verwijst en niet naar de gemeente.
Met vriendelijke groet,
Riemer Reinsma.

Dag Riemer,
Je aanname klopt.
Zo'n wegwijzer is er niet denk ik, voor geen enkele gemeente (die niet tevens een plaatsnaam is). Impliciet zijn die er, zou je kunnen stellen, als een plaatsnaam gelijk is aan de gemeentenaam (voorbeeld: Leiden). Een wegwijzer wijst echter de weg naar een woonplaats en niet naar een gemeente. Je zult dus geen wegwijzer vinden naar gemeenten met een niet-plaatsnaam, zoals Lingewaard, want dat ligt ter plekke immers nergens, als geografische entiteit, dus valt daar ook niet naar te wegwijzeren, of naar een gemeente met meer plaatsnamen erin (zoals vroeger 'Hummelo en Keppel', vandaag de dag alleen nog 'Nuenen, Gerwen en Nederwetten').
Met vriendelijke groet,
Frank van den Hoven

Reactie toevoegen