Hultje

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Hultje

Terug naar boven

Status

- Hultje is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 2021 gemeente Uden.

- De buurtschap Hultje valt, ook voor de postadressen, onder de stad Uden.

- De buurtschap Hultje heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1692 Hultjen, 1715 Hultje.

Naamsverklaring
Mogelijk verkleinvorm van hul = hil 'heuvel, hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct N van de stad Uden, N van de Rondweg, ZW van Zeeland, rond de wegen Delstraat, Hoefstraat, Hultjeweg, Voortweg (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de weg Udenoord), Udenoord (waaraan het kleinschalige recreatiepark 't Hultje is gelegen), Erikaweg, Korte Erikaweg, Zevenmorgenstraat, Bosdreef en Pnemstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hultje omvat ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving en recente ontwikkelingen

- "Algemeen. Deze bebouwingsconcentratie ligt ten noorden van de Rondweg, tegen het grootschalige bosgebied ‘De Heide’. De ruggengraat van Hultje wordt gevormd door de Delstraat. Deze weg vormt de verbinding met de Rondweg en de Industrielaan. De verbindingen met de stad zijn dan ook prima. Het omliggende landschap is, met uitzondering van het bosgebied, het hart van deze bebouwingsconcentratie wordt echter gevormd door een besloten gebied waar voornamelijk woningen gevestigd zijn. Kwaliteiten. De grootschalige bosgebieden grenzen aan de noordzijde aan de bebouwingsconcentratie. In deze bosgebieden zijn talrijke ruiterpaden en recreatieve routes te vinden. Op enkele plaatsen is een fraai zicht op de omliggende landschappen. In de bebouwingsconcentratie zelf zijn een aantal (kleinere) waardevolle groene ruimten te vinden. Zo is de schapenweide die ingesloten wordt door de (korte) Erikaweg zeer waardevol. Het beekje dat het gebied doorkruist is karakteristiek voor het gebied en daardoor van waarde.

Kwaliteitsverbeteringen en streefbeeld. Rood. De bebouwing aan de (doodlopende) Zevenmorgenstraat in buurtschap Hultje zou eventueel evenals de vrijstaande woning ten zuiden van de Delstraat verplaatst kunnen worden. Op deze manier wordt het onaantrekkelijke beeld vanaf de Rondweg aanzienlijk verbeterd en de zichten vanaf de Delstraat naar het zuiden vergroot. De vervallen stallen die tegen de rand van het bos gesitueerd zijn worden eveneens gesloopt. Nieuwe bebouwing kan een plaats vinden aan de Voortweg en de westzijde van de Delstraat. Deze dient echter kleinschalig van omvang te zijn en een substantiële bijdrage leveren aan de bestaande stedenbouwkundige structuur.

Groen. Ontwikkelingen in deze sector moeten vooral gezocht worden in het versterken en aanvullen van bestaande groenstructuren en het landschappelijk inpassen van in het oog springende bebouwing (met name in de westhoek). Verder dient de relatie met het omliggende landschap te worden vergroot. Mogelijke nieuwe functies. De nabijheid van de bosgebieden bieden buurtschap Hultje mogelijkheden voor de ontwikkeling van recreatieve functies. Doordat de Delstraat tevens aansluit op de Rondweg en daarmee een directe verbinding met de kern Uden mogelijk maakt zijn ook kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes of ruimte ten behoeve van statische opslag denkbaar." (bron: 'Beleidsnotitie nader begrensde bebouwingsconcentraties in het buitengebied van de gemeente Uden')

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Wandelroute Hengstheuvel en Hultje voert je over de voormalige 'woeste gronden' boven Uden. Eeuwenlang was het hier een schraal heidegebied met diverse vennen, enkele heuveltjes en drassige wijstgronden: hooggelegen land dat erg nat is doordat er grondwater uit de bodem kwelt. Daarnaast lag de oude buurtschap Hengstheuvel met de bijbehorende akkers. Vanaf 1900 is dit ongerepte, vrijwel boomloze landschap ingrijpend veranderd door de ontginningen die hier in het kader van de werkverschaffing zijn uitgevoerd. Daarbij is op de droge heidegrond veel naaldbos aangeplant. Terwijl de natte delen na betere ontwatering en bemesting in gebruik genomen werden als landbouwgrond. Bij het lopen van deze route langs weilanden, akkers en bosranden kun je ervaren dat de ontginningen een fraai landschap hebben opgeleverd. Ook diverse wilde dieren kunnen de combinatie van bos en boerenland wel waarderen. Zoals de das, die meerdere burchten in deze buurt heeft.

De wandelroute Hengstheuvel en Hultje wordt je aangeboden door de Maashorstboeren, een agrarische natuurvereniging van boeren en burgers die in of om Natuurpark de Maashorst wonen en werken. Samen met de andere organisaties die hier terreinen bezitten beogen wij de verscheidenheid van bos, heide en landbouwgronden als een groot geheel te beheren. Zo krijgen de vele planten en dieren die zich in de Maashorst gevestigd hebben de beste kansen om te overleven. En voor de recreanten komen er steeds meer mogelijkheden om van de rust, de ruimte en de landschappelijke schoonheid van dit uitgestrekte gebied te genieten. De rondwandelingen over het boerenland vormen daarbij een unieke aanvulling op de bestaande routes. Je komt er op bijzondere plekken, die onbereikbaar zijn via de normale wegen. Ook ben je in de gelegenheid om kennis te maken met boerenbedrijven die vaak al generaties lang in de Maashorst zijn gevestigd en ‘hun’ landschap mede vorm hebben gegeven. Je bent van harte welkom."

Reacties

(2)

Hier is mijn moeder geboren en opgegroeid. Toen ze 11 was ging ze werken bij de boer. En later bij Jan Bongers in Zeeland en in een ziekenhuis in Gennep. Ze ging daar lopend naar toe en ook in Uden naar school ging ze lopend. Wie weet dat nog meer? Groeten Tineke

Als er iemand onder een pagina reageert, is dat voor mij vaak aanleiding om het hele internet nog even af te zoeken of er nog meer informatie over de buurtschap te vinden is. Dat heb ik vanavond gedaan, en wat ik nog gevonden heb, heb ik nu hierboven verwerkt. Helaas niets over vroeger tijden, alleen over de huidige situatie en recente ontwikkelingen.
Ik neem dat u alleen bedoelt dat uw moeder naar Uden en naar buurdorp Zeeland liep, en niet dat ze ook nog helemaal naar Gennep liep? Want dat is ca. 30 km!
Wat bedoelt u met uw vraag? Of er nog mensen zijn die iets over het leven in vroeger tijden in Hultje weten?
Als er iemand reageert, laat ik het u weten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen