Hulsen OV

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Hulsen OV

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Noetselerberg.

- Boek hier je bungalow op Landal Landgoed De Hellendoornse Berg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hulsen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hulsen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hulsen.

Terug naar boven

Status

- Hulsen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- Onder de grote buurtschap Hulsen valt ook de kleine buurtschap Overwater.

- De buurtschap Hulsen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijverdal.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
- Het gebied waar nu Hulsen ligt, werd vroeger 'n Kolnstat' (Collenstaart) genoemd. Dit naar de weiden en een boerderij 'Collen' oostelijk van de Regge nabij de Eversberg en de waterzuivering.

- In de Volkstelling van 1840 is sprake van de plaatsnaam "Hulsen of Overwater". Kennelijk werden de namen toen als synoniem beschouwd. Tegenwoordig is Overwater een buurtschap N van de kern Hulsen.

- Een andere bron (helaas weten wij niet meer welke) stelt: "Het huidige Hulsen dateert pas uit begin 20e eeuw. De vroegere marke Hulsen lag op de plaats waar nu de buurtschap Schuilenburg ligt." Buurtschap en pand Schuilenburg (en de veldnaam Schuilenburger Esch) liggen echter W van de Regge, NO van Hellendoorn. En Hulsen en Overwater liggen O van de Regge. Waarbij de Topografische atlas Overijssel (1) een veldnaam Overwater W van de Katenhorstweg situeert, ZO van de Schuilenburgerbrug. Verder situeert de atlas een buurtschap Overwater N van Hulsen. En is er sprake van een hoeve Overwater, NO van Hulsen, op de driesprong van Tempelweg en Bovendwarsweg. NW van deze hoeve loopt de waterloop Overwaterleiding naar de Regge.

Oudere vermeldingen
1333 Hulsen, 1803 Hulsen.

Naamsverklaring
Afleiding van het Middelnederlandse huls 'hulst, altijdgroene heester' in de betekenis 'nederzetting bij een hulstbosje'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hulsen ligt ZO van Hellendoorn, N van Nijverdal. In het W en Z grenst Hulsen aan de rivier de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hulsen 31 huizen met 197 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 250 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hulsen is als kern nog niet oud. De huidige kern Hulsen dateert pas van begin 20e eeuw. De vroegere marke Hulsen lag op de plaats waar tegenwoordig Schuilenburg ligt. Het ontstaan van Hulsen moet gezien worden vanuit het wel en wee van het veel oudere dorp Hellendoorn. Hierbij speelden de veenontginning, het ontstaan van de textielindustrie in Nijverdal en deels ook het gebruik van de Regge, als vaarroute voor transport van allerlei goederen, een belangrijke rol.

Voor de bewoners van Hellendoorn was het gebied aan de overkant van de rivier de Regge 'woeste grond'. Mogelijk riep het veen vroeger zelfs angsten op bij boeren en de dorpsbewoners. Hulsen is pas ontstaan toen het gebied werd ontgonnen en de 'dijken' werden aangelegd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De sinds de jaren zeventig gebouwde Kruidenwijk ligt direct O van Hulsen en is daar inmiddels aan vastgegroeid. Deze wijk wordt als wijk van Nijverdal beschouwd, hoewel het geografisch gezien dichter bij Hulsen ligt dan bij Nijverdal en los ligt van de kern Nijverdal. Hierdoor is Hulsen een groot deel van haar grondgebied kwijtgeraakt. Aanvankelijk zou de Kruidenwijk onder Hulsen gaan vallen, maar de inwoners, voor een groot deel uit Nijverdal afkomstig, spraken destijds hun voorkeur uit om de wijk als deel van Nijverdal te bestempelen.

- Er wordt gewerkt aan een Buurtschapsontwikkelingsplan (BOP) voor Hulsen.

Terug naar boven

Links

- Plaatselijk Belang Hulsen.

Reactie toevoegen