Hulsel

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

hulsel_heilig_sacramentsgilde_kopie.jpg

Helaas is het archief van het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel in 1890 verbrand, maar men heeft nog wel kunnen achterhalen dat het gilde in 1701 is opgericht. Zij heeft dus in 2001 het 300(!)-jarig bestaan gevierd en is nog altijd springlevend.

Helaas is het archief van het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel in 1890 verbrand, maar men heeft nog wel kunnen achterhalen dat het gilde in 1701 is opgericht. Zij heeft dus in 2001 het 300(!)-jarig bestaan gevierd en is nog altijd springlevend.

Hulsel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hulsel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hulsel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hulsel.

Terug naar boven

Status

- Hulsel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Hulsel is een van de 'Acht Zaligheden'.

- Onder het dorp Hulsel vallen ook de buurtschappen De HoefHeikant en Vooreind.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
710 kopie 1191 Hulislaum, 1136 kopie 12e eeuw Hulsela.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk een samenstelling van het Oudnederlandse laum, ontstaan uit lauhum*, datief meervoud (met locatieve functie) van lauha*, geworden tot lo 'bosje op hoge zandgrond' en de boomnaam (Oudnederlands) hulis* 'hulst' en dan wordt de betekenis dus: '(plaats) bij of in het hulstbos'. Een ander Hulsel ligt onder Hilvarenbeek vlak over de grens met België (14e eeuw Hulsel).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hulsel ligt NW van Bladel, N van Reusel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Hulsel 29 huizen met 165 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hulsel ca. 250 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stichting Kempenland verzet zich met hand en tand tegen de komst van 2 varkenshouderijen met elk 2999 varkens aan de Molendijk 7 en 9 in Hulsel. Volgens Toon Vermeulen van Groen Kempenland gaat het eigenlijk om één groot familiebedrijf met 5998 varkens. De gemeente Reusel-De Mierden wilde aanvankelijk medewerking verlenen aan de verplaatsing van de 2 varkenshouderijen van Hooge Mierde naar Hulsel, maar B&W en de gemeenteraad vinden dat bij nader inzien toch geen goed plan en willen het nu niet goedkeuren. De uitspraak van de Raad van State volgt uiterlijk eind maart 2016. Vermoedelijk houdt een en ander verband met de aanwijzing van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel - Bladel rond 2006. Sindsdien hebben echter vele ontwikkelingen plaatsgevonden m.b.t. het beleid t.a.v. de intensieve veehouderij. Met name wil men vandaag de dag meer dan voorheen dat deze veehouderijen zich alleen nog ergens kunnen vestigen mits er nut en noodzaak is, e.e.a. goed is ingepast in het landschap, en er draagvlak is in de omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Clemenskerk is al in 1107 gesticht. De huidige neoromaanse kerk dateert uit 1889 en is een rijksmonument. De kerk is eind 2014 aan de eredienst onttrokken. Door de parochiefusie in Reusel-De Mierden blijven enkel de kerken in Reusel en Hooge Mierde open voor diensten. De kerk in Lage Mierde is al eerder verkocht en is nu een expositieruimte voor middeleeuwse kunst. De Clemenskerk is anno 2016 te koop en kan worden herbestemd tot o.a. wonen en kantoren. Het parochiekerkhof maakt geen deel meer uit van de kerk, maar behoudt als begraafplaats een relatie met de groot-Reuselse Clemensparochie. - De andere 2 rijksmonumenten van Hulsel zijn archeologische monumenten, dus daar valt bovengronds niet veel van te zien.

- De dorpspomp op de hoek van de Willibrordlaan en Kerkweg is in 1976 geplaatst ter gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van de Clemensparochie.

- De Wilibrordkapel aan De Hoef is een eenvoudig houten veldkapelletje. Het is in 1939 opgericht door de bewoners van buurtschap De Hoef als eerbetoon aan Willibrordus, die in 710 Hulsel geschonken krijgt, en van wie in 1939 de 1200ste sterfdag werd gevierd. Het kapelletje bestaat uit een afdakje boven een staander, waaronder zich een terracotta beeld van Willibrord bevindt. De evacués die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in Hulsel en omgeving onderdak hebben gevonden, schenken bij hun vertrek in 1946 uit dankbaarheid een door één van hen vervaardigd Willibrordusbeeld aan de parochie. In 1970 is het kapelletje vernieuwd. Vroeger was er jaarlijks op zondag na Pasen een processie naar de Willibrordkapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Optocht op carnavalsdinsdag.

- De Paasmarkt (2e paasdag) in Hulsel is een gezellige jaarmarkt met grote rommelmarkt op het schoolplein, met veel activiteiten voor jong en ouder. Verder zijn er diverse oude ambachten te bewonderen. Entree €2,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

- Kermis (1e zondag van oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van Hulsel bevindt zich de Mispeleindse Heide, een vochtig heidegebied met de grote vennen Groot Goor, Flaes en Kleine Flaes, en ook enkele kleinere vennen. Dit gebied van meer dan 200 ha sluit naar het oosten aan bij de Neterselse Heide. De Mispeleindse Heide is een onderdeel van Landgoed de Utrecht en natuurreservaat.

- Het Ommetje Reusel - Hulsel is een rondwandeling van 8,4 km, evt. in 2 wandelingen op te splitsen. Het landschap tussen Reusel en Hulsel is sterk beïnvloed door water. In dit landschap lopen de Raamsloop en de Rouwenbogtloop. Het karakteristieke beemdenlandschap dat deze beken flankeerde bestond uit lange smalle percelen weide- en hooiland, omzoomd met heggen of houtwallen. Deze percelen lagen altijd met de smalle kant aan het water. Dit  landschap is grotendeels verdwenen en slechts aan de Rouwenbogtloop nog terug te vinden. Onderweg passeer je de mooi gelegen buurtschap De Hoef. Hier staat nog een aantal oude boerderijen, veelal verbouwd  en van functie veranderd. De westelijke helft van dit ommetje loopt over de Molenheide. Dit was vroeger een uitgestrekt heidegebied waar schapen graasden en plaggen werden gestoken. Het mengsel van plaggen en mest werd gebruikt om de akkers vruchtbaar te houden. Aan de rand van deze heide stond een molen die over de open heide een vrije aanstroom van wind had. In later tijden is de Molenheide ontgonnen voor landbouw en bosaanplant. In de Mosbeemden in Hulsel komt de plant Wilde Bertram voor. Verder komt in het gebied een aantal soorten voor die houden van natte en vochtige omstandigheden, zoals veerdelig tandzaad, koninginnekruid, waterpeper, moerasspirea en kale jonker. In het water kun je de grote waterweegbree en drijvend fonteinkruid aantreffen.

- Weekmarkt op donderdag, bij de kerk, van 9.00-10.30 uur.

Terug naar boven

Links

- Clemensschool.

- Het Heilig Sacramentsgilde is opgericht in 1701 en heeft dus in 2001 het 300-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid daarvan zijn de kostuums vernieuwd. Het gilde telt ca. 50 gildebroeders en -zusters. Onderling schieten zij elke zondag met de kruisboog op wip. Het streven is winnaar te worden van de felbegeerde Stoffel wisselbeker. Het gilde maakt deel uit van het Kwartier van Oirschot.

- Zanggroep Music to Move is opgericht in 2002 en heeft ca. 30 leden.

Reactie toevoegen