Hulsel

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

hulsel_heilig_sacramentsgilde_kopie.jpg

Helaas is het archief van het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel in 1890 verbrand, maar men heeft nog wel kunnen achterhalen dat het gilde in 1701 is opgericht. Zij heeft dus in 2001 het 300(!)-jarig bestaan gevierd en is nog altijd springlevend.

Helaas is het archief van het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel in 1890 verbrand, maar men heeft nog wel kunnen achterhalen dat het gilde in 1701 is opgericht. Zij heeft dus in 2001 het 300(!)-jarig bestaan gevierd en is nog altijd springlevend.

Hulsel

Terug naar boven

Status

- Hulsel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Hulsel is een van de 'Acht Zaligheden'.

- Onder het dorp Hulsel vallen ook de buurtschappen De Hoef, Heikant en Vooreind.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
710 kopie 1191 Hulislaum, 1136 kopie 12e eeuw Hulsela.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk een samenstelling van het Oudnederlandse laum, ontstaan uit lauhum*, datief meervoud (met locatieve functie) van lauha*, geworden tot lo 'bosje op hoge zandgrond' en de boomnaam (Oudnederlands) hulis* 'hulst' en dan wordt de betekenis dus: '(plaats) bij of in het hulstbos'. Een andere gelijknamige plaats ligt onder Hilvarenbeek vlak over de grens met België (14e eeuw Hulsel).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hulsel ligt NW van Bladel, N van Reusel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hulsel 29 huizen met 165 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stichting Kempenland verzet zich met hand en tand tegen de komst van 2 varkenshouderijen met elk 2999 varkens aan de Molendijk 7 en 9 in Hulsel. Volgens Toon Vermeulen van Groen Kempenland gaat het eigenlijk om één groot familiebedrijf met 5998 varkens. Een en ander verband houdt verband met de aanwijzing van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel - Bladel rond 2006. Sindsdien hebben echter vele ontwikkelingen plaatsgevonden m.b.t. het beleid t.a.v. de intensieve veehouderij. Met name wil men vandaag de dag meer dan voorheen dat deze veehouderijen zich alleen nog ergens kunnen vestigen mits er nut en noodzaak is, e.e.a. goed is ingepast in het landschap, en er draagvlak is in de omgeving. En de effecten op de gezondheid(srisico's) voor de omgeving moeten goed onderbouwd zijn. Om die reden heeft de rechter de (beoogde) vergunning in juni 2016 vernietigd; de gemeente had niet de meest recente onderzoeken van o.a. de GGD op het gebied van geurhinder in haar overwegingen betrokken. Uit dat onderzoek blijkt dat er veel sneller sprake is van geurhinder dan voorheen werd aangenomen. Of het plan nu definitief niet doorgaat, of dat men nog in beroep gaat dan wel de vergunningsvoorwaarden aanpast, is (ons) nog niet bekend.

Ook Dorpsraad Hulsel staat niet te juichen bij de LOG-plannen. Als die doorgaan, wordt het aantal varkens e.d. in het dorpsgebied ruim verdubbeld; van ca. 26.000 naar ca. 62.000, en dat in een dorpje van 750 inwoners. Onder de link kun je lezen over de nadelen en risico's die hier volgens de Dorpsraad aan kleven.

- Bestemmingsplan kom Hulsel.

- In Hulsel wordt gewerkt aan de uitvoering van het integrale Dorpsontwikkelingsplan (iDOP).

- In 2016 dreigde 't Drieske, de enige ontmoetings- en horecagelefgenheid in het dorp, te moeten sluiten, omdat de beheerders ermee stopten en er geen nieuwe uitbaters konden worden gevonden. Gelukkig hebben de vorige uitbaters, Tom en Hanny Wittens, het dorpshuis overgenomen en nemen zij voorlopig de honneurs waar, tot er een definitieve opvolger is gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Clemenskerk is al in 1107 gesticht. De huidige neoromaanse kerk dateert uit 1889 en is een rijksmonument. De kerk is eind 2014 aan de eredienst onttrokken. Door de parochiefusie in Reusel-De Mierden blijven enkel de kerken in Reusel en Hooge Mierde nog open voor diensten. De kerk in Lage Mierde is al eerder verkocht en is nu een expositieruimte voor middeleeuwse kunst. De Clemenskerk is in 2016 verkocht aan de familie Das, die het hebben verbouwd tot woonhuis. Van buiten is dat overigens niet te zien, want het exterieur is ongewijzigd gebleven. Het parochiekerkhof maakt geen deel meer uit van de kerk, maar behoudt als begraafplaats een relatie met de groot-Reuselse Clemensparochie. - De andere 2 rijksmonumenten van Hulsel zijn archeologische monumenten, dus daar valt bovengronds niet veel van te zien.

- Aan de Huisacker is in 2015 door vrijwilligers van de parochie een nieuwe Mariakapel gebouwd, met daarbij een verblijfplaats voor de vrijwilligers die het kerkhof beheren, en een urnenmuur. In de kapel staat een beeld van Maria uit de naastgelegen Clemenskerk. Er staat ook een beeld van de patroonheilige Willibrordus die in buurtschap De Hoef al een eigen veldkapel heeft. In de toekomst komt er nog een beeld van de Heilige Clemens. De Mariakapel is in de wintermaanden open tussen 9.00 en 17.00 uur en in de zomer van 9.00 tot 20.00 uur. Bezoekers kunnen er noveemkaarsen en waxinelichtjes opsteken.

- De dorpspomp op de hoek van de Willibrordlaan en Kerkweg is in 1976 geplaatst ter gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van de Clemensparochie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpscomité Hulsel organiseert door het jaar heen allerlei evenementen in het dorp, zoals Nieuwjaarsreceptie, KinderCarnavalsoptocht, Paaseieren zoeken, Koningsdag, AvondWandelVierDaagse en Intocht Sinterklaas.

- Carnaval. Optocht op carnavalsdinsdag.

- De Paasmarkt (2e paasdag) in Hulsel is een gezellige Jaarmarkt met grote Rommelmarkt op het schoolplein, met veel activiteiten voor jong en ouder. Verder zijn er diverse oude ambachten te bewonderen. Entree €2,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

- Elke 1e zondag in juni is er de Garagesale Hulsel. Anders dan bij een gewone rommelmarkt zijn de verkoopbare spullen niet verzameld op één punt, maar vindt de verkoop aan huis plaats bij verschillende adressen. De deelnemers zijn te herkennen aan de gekleurde ballonnen. Op de uitvalswegen en op Willibrordlaan 31 is er op die dag ook een plattegrond af te halen met de adressen van de deelnemers.

- 6 Kamp (2e zondag van juli).

- Kermis (begin oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van Hulsel bevindt zich de Mispeleindse Heide, een vochtig heidegebied met de grote vennen Groot Goor, Flaes en Kleine Flaes, en ook enkele kleinere vennen. Dit gebied van meer dan 200 ha sluit naar het oosten aan bij de Neterselse Heide. De Mispeleindse Heide is een onderdeel van Landgoed de Utrecht en natuurreservaat.

- Het Ommetje Reusel - Hulsel is een rondwandeling van 8,4 km, evt. in 2 wandelingen op te splitsen. Het landschap tussen deze twee dorpen is sterk beïnvloed door water. In dit landschap lopen de Raamsloop en de Rouwenbogtloop. Het karakteristieke beemdenlandschap dat deze beken flankeerde bestond uit lange smalle percelen weide- en hooiland, omzoomd met heggen of houtwallen. Deze percelen lagen altijd met de smalle kant aan het water. Dit landschap is grotendeels verdwenen en slechts aan de Rouwenbogtloop nog terug te vinden.

Onderweg passeer je de mooi gelegen buurtschap De Hoef. Hier staat nog een aantal oude boerderijen, veelal verbouwd en van functie veranderd. De westelijke helft van dit ommetje loopt over de Molenheide. Dit was vroeger een uitgestrekt heidegebied waar schapen graasden en plaggen werden gestoken. Het mengsel van plaggen en mest werd gebruikt om de akkers vruchtbaar te houden. Aan de rand van deze heide stond een molen die over de open heide een vrije aanstroom van wind had. In later tijden is de Molenheide ontgonnen voor landbouw en bosaanplant. In de Mosbeemden in Hulsel komt de plant Wilde Bertram voor. Verder komt in het gebied een aantal soorten voor die houden van natte en vochtige omstandigheden, zoals veerdelig tandzaad, koninginnekruid, waterpeper, moerasspirea en kale jonker. In het water kun je de grote waterweegbree en drijvend fonteinkruid aantreffen.

- Weekmarkt op donderdag, bij de kerk, van 9.00-10.30 uur.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hulsel, door Kees Wittenbols.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hulsel.

- Onderwijs: - Clemensschool.

- Muziek:- Zanggroep Music to Move is opgericht in 2002 en heeft ca. 30 leden.

- Sport: - v.v. Hulsel (voetbal). - Het Heilig Sacramentsgilde is opgericht in 1701 en heeft dus in 2001 het 300-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid daarvan zijn de kostuums vernieuwd. Het gilde telt ca. 50 gildebroeders en -zusters. Onderling schieten zij elke zondag met de kruisboog op wip. Het streven is winnaar te worden van de felbegeerde Stoffel wisselbeker. Het gilde maakt deel uit van het Kwartier van Oirschot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hulsel, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Ik zoek het e-mailadres van de Carnavalsvereniging in Hulsel
bvd

Na de nodige zoekacties kan ik geen carnavalsvereniging in Hulsel vinden. Dus óf er is geen carnavalsvereniging óf men weet zich, op het internet althans, goed te verstoppen. Er is in ieder geval wel een kindercarnaval in Hulsel, dat wordt georganiseerd door het Dorpscomité. De site van dit comité vindt u hierboven, bovenaan onder het kopje Jaarlijkse evenementen.

Reactie toevoegen