Huizum

Wijk
Dorp in de stad
Leeuwarden
Fryslân

huizum_collage.jpg

Huizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Huizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Huizum dorp in de stad JD [640x480].JPG

Huizum wordt nog steeds beschouwd als 'dorp in de stad'

Huizum wordt nog steeds beschouwd als 'dorp in de stad'

Huizum kerk JD [640x480].JPG

Huizum, de Dorpskerk is in 2013 overgedragen aan de Stg. Alde Fryske Tsjerken, die er lezingen en concerten organiseert

Huizum, de Dorpskerk is in 2013 overgedragen aan de Stg. Alde Fryske Tsjerken, die er lezingen en concerten organiseert

Huizum

Terug naar boven

Status

- Huizum is een voormalig dorp, thans formeel wijk in de provincie Fryslân, in de stad en gemeente Leeuwarden. T/m 1943 viel het onder, en was het de hoofdplaats van, de gemeente Leeuwarderadeel. Sindsdien is het een onderdeel geworden van de stad Leeuwarden. Het wordt door de inwoners echter nog altijd als 'dorp in de stad' - met een eigen identiteit - beschouwd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Ginneken en Princenhage in Breda. Ook geografisch gezien heeft de kern nog altijd veel kenmerken van een dorp.

- Sommigen zijn nog altijd verbolgen over het feit dat de Duitse bezetters in 1944 o.a. Huizum aan de gemeente Leeuwarden hebben toegevoegd. Daarmee impliciet stellend dat de Nederlandse regering dit wellicht niet gedaan zou hebben. Maar dorp en stad vormden ook in 1944 reeds feitelijk een stadsgebied, verdeeld over twee gemeenten. Nu ligt de kern zelfs in het geografische hart van de stad. Ook zonder Duitse bezetting zou in de jaren veertig zeker een herindeling hebben plaatsgevonden. Mede daarom heeft de Nederlandse regering die maatregel in 1945 en later niet meer teruggedraaid.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Huzum.

Oudere vermeldingen
1430 en 1448 Husem, 1509 Husum, 1511 Huijssum.

Naamsverklaring
Datief meervoud van het Oudfriese hus = huis 'woning', met de betekenis 'bij de huizen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Huizum ligt in het Z van de stad Leeuwarden, tussen spoorlijn en ringweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De kern is tegenwoordig verdeeld in Huizum-Oost met ca. 900 huizen met ca. 2.000 inwoners, en Huizum-West met ca. 3.200 huizen met ca. 7.000 inwoners. In totaal dus ca. 4.000 huizen met ca. 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit 'dorp in de stad', kun je terecht bij de volgende sites:

- Geschiedenis en kerken van Huizum door S. Grijpstra.

- Arjen Hiemstra maakt in 2016 een wandeling door Huizum en vertelt onder de link aan de hand van actuele foto's over de geschiedenis van het dorp.

- Beschrijving van Huizum-West in verleden en heden, in tekst en beeld, op de site Groeten uit Leeuwarden. - Idem Huizum Dorp. - Idem Huizum-Oost.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wijkprogramma 2017 Huizum-Oost. - Wijkprogramma 2017 Huizum-West.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huizum heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde de rijwielfabriek op Schrans 22-24, het kantoorgebouw van Brandverzekering OBAS 1815 uit 1926 op Schrans 57-59, en het schoolgebouw (Christelijk Gymnasium) op Gymnasiumstraat 36.

- De Dorpskerk Huizum (Dorp 67) is in 2013 overgedragen aan de Stg. Alde Fryske Tsjerken. Er worden nog enkele keren per jaar erediensten gehouden. De Dorpskerk is nu het jongste culturele podium in het oudste monument (12e eeuw) van de stad Leeuwarden. Naast de functie als officiële trouwlocatie (de kerk behoort qua interieur tot de 10 mooiste van de provincie) en verhuur voor uitvaarten, heeft de kerk sinds 2014 een geweldige naam weten op te bouwen vanwege de vele prachtige concerten en spraakmakende lezingen die er door de Plaatselijke Commissie namens erfgoedstichting Alde Fryske Tsjerken worden georganiseerd.

- Bijzonder is dat het gemeentehuis van Leeuwarderadeel tot 1965 in Huizum heeft gestaan, hoewel het dorp dus al in 1944 is opgegaan in de gemeente Leeuwarden. Pas in 1965 kreeg de gemeente een nieuw gemeentehuis in de sinds 1944 nieuwe hoofdplaats Stiens.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op de Facebookpagina van Dorpskerk Huizum houden ze je op de hoogte van wat er de komende tijd te doen is (concerten, exposities, lezingen e.d.).

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Huizum op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Huizum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Huizum-Dorp. - Hu(i)zum terug op de kaart.

- Belangenvereniging: - Wijkpanel Huizum-West zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Onderwerpen zijn o.a. armoedebeleid, jongeren, leefbaarheid en veiligheid, speelgelegenheid voor de kinderen, kunst en cultuur, bewonersinitiatieven, wijkinitiatieven. Ook hebben ze al vele projecten kunnen ondersteunen zoals het jaarlijks terug kerende project Stoereloer, en de elektriciteitskastjes die zijn voorzien van mooie graffitiplaten. Anno 2017 zijn ze doende met het opstellen van een nieuwe visie.

- Sport: - Damclub Huizum is opgericht in 1932. - Kaatsvereniging OG (Onderling Genoegen).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Huizum en - idem kerkhof.

Reacties

(3)

Ik ben in december 1944 geboren te HUIZUM (Froskepolle) en niet in Leeuwarden, zoals mijn officële papieren willen doen geloven.
Per 1 januari 1944 is Huizum bij Leeuwarden gevoegd door een onwettig gezag.
Na de bevrijding heeft het wettige gezag deze illegale handeling weliswaar niet hersteld, maar evenmin formeel gelegaliseerd.

- Huizum en Leeuwarden vormden in 1944 reeds feitelijk een stadsgebied, verdeeld over twee gemeenten. Nu ligt Huizum zelfs in het geografische hart van de stad. Ook zonder Duitse bezetting zou in de jaren '40 zeker een herindeling hebben plaatsgevonden. Mede daarom heeft de Nederlandse regering die maatregel in 1945 en later niet meer teruggedraaid.

- De Dorpskerk Huizum is nu het jongste culturele podium in het oudste monument (12e eeuw) van de stad Leeuwarden. Naast de functie als officiële trouwlocatie (de kerk behoort qua interieur tot de toen mooiste in Friesland) en verhuur voor uitvaarten heeft de kerk sinds 2014 een geweldige naam weten op te bouwen vanwege de vele prachtige concerten en spraakmakende lezingen die er door de Plaatselijke Commissie namens erfgoedstichting Alde Fryske Tsjerken worden georganiseerd.

Dank voor beide inhoudelijke aanvullingen Peter. Ik heb ze hierboven verwerkt. Kleinigheidje: er staat 'tot de toen mooiste', ik vermoed dat je 'de tien mooiste' bedoelt?

Reactie toevoegen