Huissen

Plaats
Stad
Lingewaard
Betuwe Overbetuwe
Gelderland

huissen_700_jaar_stad.jpg

Huissen heeft in 2014 het 700-jarig bestaan als stad gevierd.

Huissen heeft in 2014 het 700-jarig bestaan als stad gevierd.

huissen_zand_gemeenschapsdhuis_40_jaar_2016_1.png

Gemeenschapshuis Huissen-Zand is 'iets' jonger: dat heeft in 2016 het 40-jarig jubileum gevierd.

Gemeenschapshuis Huissen-Zand is 'iets' jonger: dat heeft in 2016 het 40-jarig jubileum gevierd.

GL gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Huissen

Terug naar boven

Status

- Huissen is een stad in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Huissen.

- Huissen omvat, naast de oorspronkelijke stad zelf, het vroegere dorp Het Zand waarvan de dorpskern in de bebouwde kom van de stad is opgegaan en daarmee formeel een wijk is geworden, en in de praktijk als 'dorp in de stad' kan worden beschouwd. Z daarvan is nog wel sprake van een stuk buitengebied van Het Zand met tuinbouw. Verder vallen onder Huissen nog de buurtschap Hoeve in het zuidwesten, buurtschap / bedrijventerrein Looveer in het oosten en industrieterrein Pannenhuis met veiling in het zuiden. Agropark Bergerden aan de andere kant van de N839 valt onder Bemmel, evenals de buurtschap Bergerden die aan het zuidwesten van Huissen grenst. De wijk Zilverkamp in het noorden is ontstaan in de jaren zeventig van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
(ook in het Nederlands!) Huussen, in het Zuid-Gelderse dialect Huusse.

Oudere vermeldingen
850-865 kopie 1170-1175 Huosnin, ca. 1200? in Hvosne, 1294-1295 de Husen, 1395-1396 Huesen, 1883 Huisen.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Het in 814-815 kopie 1170-1175 genoemde in Hosenheim 'woonplaats van de persoon Hoso' is niet te identificeren met Huissen. (1)

Terug naar boven

Ligging

Huissen ligt Z van Arnhem, NO van Bemmel en Elst, ZW van Westervoort en Duiven, in de streek Overbetuwe (niet te verwarren met de nabijgelegen gemeente Overbetuwe), dat het oostelijke gedeelte behelst van de streek Betuwe. In het oosten grenst Huissen aan de Nederrijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Huissen 470 huizen met 2.962 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 193/1.263 met de buurtschappen Malburgen (in 1967 overgegaan naar de gemeente Arnhem en nu een wijk in Arnhem-Zuid) 18/117, Ambt Huissen 203/1.272 en Schependom 56/310. Tegenwoordig heeft de stad ca. 7.000 huizen met ca. 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Huissen heeft rond 1314 stadsrechten gekregen. Pas in 1816 komt het definitief bij Nederland en daarmee Gelderland. Voorheen behoort het door de eeuwen heen tot diverse staten (Kleef, Brandenburg en Pruisen) in het gebied dat tegenwoordig Duitsland heet. Als gevolg van bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, onder meer tijdens de Slag om Arnhem, zijn er weinig historische panden bewaard gebleven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Huissen, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- Historische Kring Huessen.

- T.g.v. 700 jaar stad Huissen is in 2014 het kaartenboek Huissen op de kaart verschenen (uitg. Historische Kring Huessen) met 39 kaarten uit de periode van 1586 tot en met 1818. De kaarten zijn voorzien van een toelichting.

- Kinderboeken over de geschiedenis van Huissen door Femke van Ottele.

- Stadsmuseum Hof van Hessen.

- De tuinbouw in Huissen kent een rijke historie. De druiven- en de tabaksteelt waren heel belangrijk. Op het hoogtepunt stonden ca. 300 druivenkassen in Huissen. Hierdoor ontstond een zeer karakteristiek agrarisch landschap. Door intensivering, schaalvergroting, vernieuwing, woningbouw etc. gaat het karakteristieke kleinschalige glastuinbouwgebeid, met zijn specifieke kassen rond het gebied Huissen - Angeren steeds meer verloren. De geschiedenis van dit bijzondere tuinbouwgebied en van de tuinders in dit gebied is steeds minder zichtbaar. Rond de Bloemstraat, een gebied dat van oudsher deze tuinbouwbestemming had, is een nieuwe woonwijk gerealiseerd.

Midden in dit gebied bevindt zich het monumentale tuinderscomplex “Mea Vota” waar nog steeds druiven geteeld worden. Op dit complex bevinden zich nog een aantal originele druivenkassen die de status van gemeentelijk monument hebben. De bij het complex behorende woning en schuur hebben eveneens de status van gemeentelijk monument. Het gehele complex vormt een bijzonder gaaf ensemble wat in het gehele gebied nagenoeg niet meer voorkomt en voor tuinbouwhistorie in dit gebied zeker behouden zou moeten blijven. Vandaar dat het geheel is ingericht als Tuinbouwmuseum De Hofstééj.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om de komende jaren verantwoord te kunnen omgaan met de ruimtelijke ontwikkelingen die Huissen nog te wachten staan, zijn in 2013 de rapporten 'Binnenstad Huissen' en 'Herbestemmings- en Transformatiekader Huissen' opgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huissen heeft 9 rijksmonumenten.

- Huissen heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- De RK kerk Heilige Martelaren van Gorcum in Het Zand is in 2015 aan de eredienst onttrokken (evenals de kerken in Angeren, Doornenburg en Gendt). Een nieuwe bestemming is nog niet bekend.

- Het oudste deel van 't Huis Binnenveld (Huismanstraat 27) dateert uit de 16e eeuw.

- Jarenlang is er onzekerheid geweest over een herbestemming van het sinds 2012 leeg gestaan hebbende voormalige zusterklooster en stadhuis (gemeentelijk monument). In 2016 zijn op de bovenste verdiepingen tijdelijk 50 appartementen gerealiseerd voor ouderen die voorheen in zorgcentrum Sancta Maria woondn. Die appartementen worden, als de nieuwbouw van het zorgcentrum gereed is en de ouderen weer daarheen zijn vertrokken, verbouwd tot 24 huurappartementen voor woningcorporatie Waardwonen. Op de benedenverdieping van het Stadhues is een Multifunctioneel Centrum (MFC) gerealiseerd met daarin o.a. de bibliotheek en horeca.

- Mariakapellen.

- Gevelstenen in Huissen.

Terug naar boven

Evenementen

- Huissen heeft in 2014 het 700-jarig bestaan als stad gevierd. Op de site Huissen 700 kunt u zien wat er gedurende dat jaar aan evenementen rond dit thema is georganiseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 en 2011 is in het NW van Huissen het Zeegbos aangelegd. Het Zeegbos verbindt de Huissense wijk Loovelden met het Arnhemse Rijkerswoerd. Het Zeegbos heeft een oppervlakte van 10 hectare waarvan 6 hectare bos. Verder is er 1,5 kilometer aan fiets- en wandelpaden aangelegd.

- Uiterwaardengebied de Huissense Waarden, gelegen O van Huissen, N van Angeren, wordt de komende jaren heringericht. Het project combineert combineert zandwinning, rivierkundige doelen, natuurontwikkeling en het behoud van voldoende foerageer- en rustgebieden voor grasetende watervogels.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Huissen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Huissen alg.

Reactie toevoegen