Hoornsedijk

Plaats
Buurtschap
Haren
Groningen

Haren molen De Helper [640x480].JPG

Molen De Helper ligt aan het Paterswoldsemeer in buurtschap Hoornsedijk bij Haren.

Molen De Helper ligt aan het Paterswoldsemeer in buurtschap Hoornsedijk bij Haren.

hoornsedijk_vervallen_huisje_met_vervallen_schuren.jpg

Onder het kopje Beeld vind je een mooie fotoreportage van dit vervallen huisje met vervallen schuren aan de Hoornsedijk. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Onder het kopje Beeld vind je een mooie fotoreportage van dit vervallen huisje met vervallen schuren aan de Hoornsedijk. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Hoornsedijk

Terug naar boven

Status

- Hoornsedijk is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hondsrug, gemeente Haren.

- De buurtschap Hoornsedijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Haren.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1580 an den Hoernsschen Dyck, ca. 1660 Hoorenschedyck, 1840 Hoornsche Dijk, 1844 Hoornsche-Dijk.

Naamsverklaring
Genoemd naar de dijk van Groningen naar het vroegere klooster Ten Hoorn Den Hoorn.(1) De naam van het klooster verwijst ernaar dat het in een hörn 'hoek' van de weg/dijk lag.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoornsedijk ligt rond de gelijknamige weg en de Meerweg, W van Haren, en grenst aan het Paterswoldsemeer, die in de Topografische atlas Groningen (2) als Paterwoldermeer wordt gespeld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hoornsedijk 53 huizen met 411 inwoners, waarvan 34/294 onder de gemeente Haren en 19/117 onder de gemeente Groningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dijk onverhard > verharding met porfiersplit > asfaltering
Tot 1933 was de ruim 7 km lange Hoornsedijk onverhard en in de winter vaak onbegaanbaar. Tot de komst van de Eelderwolderpolder met bemaling stond het land ’s winters blank. Er was een brug bij de Meerweg en één bij de Parkweg, waar de bebouwing van de stad ophield. Daartussen woonde ergens een boer die passanten met een roeiboot over het kanaal zette. Enkele buurtjes langs de dijk bestaan nog altijd, andere zijn in de loop der jaren verdwenen. Wie goed kijkt kan aan de westkant van de dijk de verlaten huisplaatsen nog herkennen. De kinderen langs de dijk konden ’s winters soms niet naar school. De school die er ooit gestaan had was allang gesloten bij gebrek aan leerlingen.

In 1933 is de dijk als werkverschaffingsproject verhard met porfiersplit. In 1962 is de dijk geasfalteerd. Burgemeester Van Ketwich Verschuur van de gemeente Haren kondigde bij de feestelijke opening de komst aan van een recreatiestrook met de dijk als as. Dit plan staat nu bekend als het Meerschap Paterswolde. (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'Hoornsedijk en werkverschaffing' op de site van Harense Historische Kring Old Go)

- Geschiedenis bebouwing en bewoning aan de Hoornsedijk, deel 1, door Henk Werners. - Deel 2.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen De Helper (Hoornsedijk 8), genoemd naar de oorspronkelijke eigenaar Waterschap Helpman, ligt aan het Paterswoldsemeer. De molen dateert uit 1863 en is op zondagmiddagen te bezoeken.

- Langs de kilometerslange Hoornsedijk vind je vele bezienswaardige panden. Bijzonder is dat op nr. 18, waar nog drie oorspronkelijke kleinere woningen staan, één daarvan rond 1836 als schooltje dienst heeft gedaan. In tijden van hoge waterstand, waardoor andere scholen nauwelijks of niet bereikbaar waren, werd hier les gegeven.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een vervallen huisje met idem schuren aan de Hoornsedijk, door Harry Perton.

Terug naar boven

Links

- Jeugd en jongeren: - Tussen de Hoornsedijk en het Noord-Willemskanaal ligt een langgerekt bebost eiland, genaamd Loksland, genoemd naar de vroegere bewoner; Jans Lok. Het eiland is eigendom van Meerschap Paterswolde. Sinds de jaren zeventig zijn op het Z deel van dit eiland 4 Scoutinggroepen neergestreken (het eiland staat daarom ook wel bekend als 'het padvinderseiland' of 'het Scoutingeiland'). Ter ontsluiting daarvan is vanaf de dijk daar naartoe de weg Rollematen aangelegd. De 4 Scoutinggroepen zijn:

- Scoutinggroep Tecumseh is een jongensgroep en is opgericht in 1945. De groep is genoemd naar het gelijknamige opperhoofd van de Amerikaanse indianenstam de Shawnee. Hij leefde van 1768 tot 1813. De geschiedenis van dhr. Tecumseh en van de gelijknamige Scoutinggroep vind je onder deze link. In mei 2017 is hun nieuwe clubgebouw feestelijk geopend.

- Scouting Look Wide is een meisjesgroep en is opgericht in 1946. Het is een van de weinige echte meisjesgroepen in de noordelijke provincies.

- Zeeverkennersgroep Bestevaer is een waterscoutinggroep voor jongens en is eveneens in 1946 opgericht.

- Gemengde Scoutinggroep De Trekvogels is opgericht in 1935.

Reactie toevoegen