Hoornderveen

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Hoornderveen

Terug naar boven

Status

- Hoornderveen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Wedde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

- De buurtschap Hoornderveen valt onder het dorp Wedde.

- De buurtschap Hoornderveen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 Hoorns Veenen, 1853 Hoornder Veenen, 1867 (Kuijperkaart) Hoornderveenen.

Naamsverklaring
Betekent veengebied van de nabijgelegen buurtschap Hoorn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoornderveen ligt W van Wedde, rond de Weverslaan en de T-kruising van die weg en de Borgesiusweg, tegen de grens met de gemeenten Pekela en Stadskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hoornderveen omvat ca. 15 panden, met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Hoornderveen is in de 19e eeuw ontstaan, toen het veen hier werd afgegraven. Na het afgraven (ca. 5 meter hoog) van het hoogveen is een cultuurlandschap ontstaan, waarop voornamelijk akkerbouw plaats vindt. Langs de lanen vanaf Hoorn en Wedderveer is een sterk verspreid bebouwingspatroon van keuterboerderijen, arbeidershuizen en winkel(s) gerealiseerd. Deze vormden gezamenlijk de buurtschap. Door invoering van de Woningwet, moeilijk begaanbare paden en lanen en de herverkaveling zijn heel veel woningen in het gebied afgebroken. Behoudens de Weverslaan is van de oude lanenstructuur bijna niets meer terug te vinden.

De teloorgang van Hoornderveen wordt mooi symbolisch verwoord in de proloog van het boek De Graanrepubliek, waarin auteur Frank Westerman een gesprek voert met de vermeend laatste bewoner (klik onder de link op 'Fragmenten'). Het artikel suggereert dat er in Hoornderveen nog maar 1 pand en 1 bewoner zou zijn. Maar aan de Weverslaan staat nog een 10-tal panden, dus vermoedelijk is dit 'dichterlijke vrijheid'.

Reactie toevoegen