Hoonhorst

Plaats
Dorp
Dalfsen
Salland
Overijssel

Hoonhorst plaatsnaambord [640x480].jpg

Het dorp Hoonhorst heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) maar ligt qua postadressen 'in' Dalfsen.

Het dorp Hoonhorst heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) maar ligt qua postadressen 'in' Dalfsen.

hoonhorst groeten uit [640x480.jpg

Hoonhorst, Groeten uit, met o.a. de RK Cyriacuskerk uit 1963.

Hoonhorst, Groeten uit, met o.a. de RK Cyriacuskerk uit 1963.

Hoonhorst

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hoonhorst.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hoonhorst.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hoonhorst.

Terug naar boven

Status

- Hoonhorst is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- Onder het dorp Hoonhorst vallen ook de buurtschappen Emmen, Ganzepan, Lenthe, De Marshoek en Millingen.

- Het dorp Hoonhorst heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Hoonhorst met de bijbehorende hierboven vermelde buurtschappen daarom 'in' Dalfsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hohenhorst, 1283 de Honhorst, 1319 erf Hoenhorst, 1348 in Haghenhorst, 1803 Hoonhorst.

Naamsverklaring
Betekent hoge horst 'met bomen begroeide hoogte'. (1)

Carnavalsnaam
Tijdens de carnavalsperiode heet Hoonhorst Hakkersdonk. Het dorp is in die periode ook voorzien van gelijknamige plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Hoonhorst ligt ZO van Zwolle, ZW van Dalfsen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vreemd is dat Hoonhorst in de Volkstelling van 1840, in tegenstelling tot de omliggende buurtschappen zoals Lenthe en Emmen, niet apart wordt vermeld.

- Tegenwoordig heeft Hoonhorst ca. 400 huizen met ca. 1.100 inwoners, waarvan ca. 600 in de kern en ca. 500 in het buitengebied (incl. de bij Status genoemde buurtschappen).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hoonhorst op de lokale dorpssite.

- In 2009 is de Historische Werkgroep Hoonhorst opgericht.

Bijzonder is dat Hoonhorst een overwegend katholiek dorp is, in tegenstelling tot de meeste andere kernen in Salland. In Hoonhorst wordt dan ook carnaval gevierd (zie verder bij Jaarlijkse evenementen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Hoonhorst (2008).

Duurzaam Hoonhorst
Met het vizier op 2050 gericht, denken een aantal enthousiaste Hoonhorsters en Plaatselijk Belang over de wijze waarop Hoonhorst zich tot een duurzame gemeenschap kan ontwikkelen. Duurzaam met groen in daden, omgeving en energievoorziening, oftewel een gezonde vitale gemeenschap voor Hoonhorsters van 0 tot 100 jaar. Er zijn nu grote kansen en mogelijkheden om te bouwen aan een duurzaam Hoonhorst als het gaat om wonen, werken, mensen en milieu. Het molenterrein, het sportpark, het onderzoek naar de mogelijkheden van een kulturhusconcept, de ontwikkelingen bij bedrijven in Hoonhorst, aandacht voor seniorenzorg en inzet van mensen met een (verstandelijke) beperking enzovoort: er staat nog van alles te gebeuren in en rond het dorp. De Provincie Overijssel is binnen haar grenzen op zoek naar een plaats die zich wil omvormen tot een duurzame gemeenschap. De provincie stelt geld beschikbaar en Saxion Hogescholen brengt kennis en inzet van studenten en docenten in. Hoonhorst behoort tot 1 van de 6 gemeenschappen die in de race zijn en waaruit de provincie voor de zomer van 2010 een keuze maakt. Voor de winnende gemeenschap is een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten. (bron: Hoonhorst.nl)

- Artikel in De Stentor over de plannen voor een Duurzaam Hoonhorst.

- Site met actuele ontwikkelingen m.b.t. Duurzaam Hoonhorst.

- Filmpje over Duurzaam Hoonhorst in 2025.

Betere verkaveling en extra natuur door Landinrichtingsproject Marshoek-Hoonhorst
In het landinrichtingsgebied Marshoek-Hoonhorst, een gebied van 3.600 hectare, beschikken de boeren nu over een veel betere verkaveling. Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf is teruggebracht van 4,5 naar 2,3. Ruim de helft van de bedrijven had minder dan 60% grond bij huis. Dit aantal is gedaald tot 15% van de bedrijven. De sterke verbetering is mede mogelijk gemaakt door de verplaatsing van 10 agrarische bedrijven: 7 naar buiten het gebied en 3 binnen het gebied. Door de boerderijverplaatsingen kwam ook grond vrij voor nieuwe beplanting, voor nieuwe natuur, recreatieve paden en nieuwe waterlopen en wegen. Er is ruim 100 hectare nieuwe natuur mogelijk geworden. Tevens is ruim 30 hectare nieuw beplant. Bovendien is 7 hectare extra beplant langs wegen. Ook de waterbeheersing in het gebied is verbeterd. In verband met de toekomstige waterwinning bij de Vecht is er gezorgd voor extra wateraanvoer. De landgoederen zijn nu eveneens voorzien van voldoende water, evenals de nieuw ingerichte natuurgebieden. Voor fietsers, wandelaars en sportvissers zijn ook maatregelen en voorzieningen getroffen. Er is ruim 9 kilometer fietspad aangelegd en 1 kilometer wandelpad. Dienst Landelijk Gebied (DLG) ondersteunde de landinrichtingscommissie bij de uitvoering van het werk. DLG bracht de partijen bijeen en bedacht creatieve oplossingen om zoveel mogelijk doelen te realiseren. In december 2010 is het Landinrichtingsproject Marshoek-Hoonhorst formeel afgesloten. (bron: DLG, 6-12-2010)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK Cyriacuskerk dateert uit 1963. Van de oude neogotische Cyriacuskerk uit 1856, die in 1964 is afgebroken, zijn alleen de klokken en het orgel bewaard gebleven. - Site St. Cyriacus Parochie.

- De restauratie van de Molen van Fakkert, sinds 2003 een rijksmonument, is in 2011 gereed gekomen. Molen van Fakkert op molens.nl.

- In 1474 was ridder Otto van Heeckeren, genaamd Rechteren, eigenaar van een gedeelte van de Hoonhorst geworden. Na 1474 werd het samengevoegd met de goederen van de havezate Rechteren en bleef het geruime tijd in bezit van het geslacht Rechteren. Het huis Hoonhorst werd in 1893 gebouwd en bestond uit een huis en een koepel. Er werd ook een "terrein tot vermaak" aangelegd. Het tegenwoordige huis Hoonhorst ontleent zijn naam aan een veel ouder huis. Dit lag meer oostwaarts aan de zuidkant van de weg die naar de buurtschap Millingen leidt. Huis Hoonhorst wordt particulier bewoond en is niet te bezichtigen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Carnavalsvereniging De Hoonhakkers.

- Buurtvereniging Tempelhof organiseert op 2e pinksterdag een Pinksterwandeling, die doorgaans ca. 200 deelnemers trekt. De routes van 7, 12 en 20km zijn ook geschikt voor Nordic Walkers. De wandelingen starten om 10 uur vanuit de Tempelhof.

- Het Sproeifeest (eind juni), in het kader van de Sallandse Zomerfeesten, is naar eigen zeggen 'het gezelligste tentfeest van Salland'.

- 't Uliefeest (weekend eind september) met o.a. Trekkerslep, Autotrek en livebands.

Terug naar boven

Links

- Site over Hoonhorst met o.a. actualiteiten, activiteitenagenda en lokale links.

 

Reactie toevoegen