Hooghalen

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Hooghalen

Terug naar boven

Status

- Hooghalen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- Onder het dorp Hooghalen vallen ook de buurtschappen Laaghalen en Laaghalerveen. O van de dorpskern ligt ook nog de weg Oosthalen met een huizengroepje in het buitengebied, maar dat wordt blijkbaar, in tegenstelling tot Laaghalen en Laaghalerveen, niet als buurtschap beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Hooghaolen, Haolen. In de praktijk wordt daar het dorp met de bijbehorende, hierboven reeds genoemde buurtschappen mee bedoeld. Een inwoner van dit dorp is een Haoler.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hooghalen ligt O van de A28 en ligt verder Z van de stad Assen, ZW van de dorpen Ekehaar en Rolde, WZW van het dorp Grolloo, NW van de dorpen Zwiggelte en Westerbork, NNO van het dorp Beilen, NO van het dorp Hijken, ONO van het dorp Hoogersmilde, OZO van het dorp Smilde en ZO van het dorp Bovensmilde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Hooghalen slechts 10 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hooghalen is sinds 2010 een 'Vijfsterrendorp'. "Met het Vijf Sterren project beoordelen dorpen zelf hoe het is gesteld met hun woon- en leefplezier. Op basis van een 5-tal kwaliteiten wordt het dorpsgebeuren in kaart gebracht. Deze kwaliteiten zijn: identiteit, ontmoeting, organisatiekracht, zorgen voor elkaar en leren van elkaar. Elke ster vertegenwoordigd een van deze kwalteiten. Eind 2010 heeft Haolen aangetoond 5-sterren-proof te zijn. Middels 5-sterren borden, een brochure en een sticker "Ik kom uut Haolen" is hier uiting aan gegeven. In de jaren erna zal blijvend uitvoering worden gegeven aan activiteiten ter verbetering van het woon- en leefplezier." Aldus Dorpsbelangen. Nadere toelichting vind je in de brochure 'Vijf Sterren voor Haolen'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hooghalen heeft 5 rijksmonumenten.

- Op Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden de levens van 107.000 Nederlandse joden in herinnering gehouden. Tussen 1942 en 1945 zijn door de Duitse bezetter 107.000 joodse Nederlanders en vluchtelingen weggevoerd. Hiervoor gebruikten de nazi's kamp Westerbork. Dit kamp was in 1939 als Centraal Vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden in gebruik genomen. In 1942 werd het een Durchgangslager, een tijdelijke verblijfplaats voor in Nederland levende joden. Ook Sinti en Roma en verzetsstrijders werden van hieruit naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor gedeporteerd. Het leven in kamp Westerbork werd door hoop en angst bepaald. Bijna iedere week vertrok op dinsdag de trein. Goederenwagons met een vastgesteld aantal slachtoffers. 93 keer vertrok zo'n transport. Slechts 5.000 gedeporteerden overleefden de oorlog.

De bekende Westerborkfilm uit 1944 is in 2017 opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register ('Werelderfgoed'). De film bevat unieke beelden van het doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Haoler Dorpsfeest (juni).

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hooghalen.

- Nieuws: - Nieuws uit Hooghalen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de inwoners van deze kernen, in de ruimste zin van het woord. Enkele voorbeelden van waar we ons mee bezighouden: adviseren in streek- en bestemmingsplannen; opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheidsprojecten; coordineren van de Buurtacademie; coordineren van de AED-hulpverlening; organiseren van het Paasvuur; coordineren van klachten over weg- en groenonderhoud en andere gemeentelijke taken. Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Ook heeft ze regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale diensten. Actuele zaken worden via dorpskrant De Boerhoorn en de dorpssite bekend gemaakt."

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Haoler Hoes (Stengelinstraat 18) is een ontmoetingsplek voor inwoners van Hooghalen en omgeving. Het dorpshuis biedt onderdak aan veel verenigingen en activiteiten. Je kunt bij het dorpshuis terecht voor vergaderingen, recepties, repetities, bruiloften, partijen, buffetten, feesten, lunches, koffietafels, rouwdiensten en arrangementen. Alles in een gemoedelijke sfeer en met een prettige bediening. Het dorpshuis beschikt over drie kleine vergaderzalen, een grote vergader-/feestzaal, een sportzaal en een gezellige bar. In de nabijheid van het dorphuis is een Jeu de Boules baan en een AED.

- Onderwijs en kinderopvang: - "IKC de Bosvlinder ligt op een rustige plek aan de rand van de dorpskern. Het is de enige openbare basisschool in Hooghalen. We bieden het kind een veilige, uitdagende schoolomgeving. Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich sociaal-emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling. Gelijkwaardigheid en respect voor de medemens zijn voor de leerkrachten wezenlijke uitgangspunten. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor waarden en normen van anderen, ongeacht kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken voortdurend aan het voorkómen ervan. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. De school is steeds in ontwikkeling; nieuwe onderwijskundige ideeën worden op de voet gevolgd en zonodig ingepast. Op basisschool de Bosvlinder kunnen leerlingen zich op hun eigen tempo ontwikkelen. Dankzij de ruime faciliteiten en prettige leeromgeving, is dit de ideale school voor je kind. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek."

- Sport: - De samenwerking tussen voetbalvereniging Hijker Boys uit Hijken en de afdeling voetbal van Omnivereniging SV Halen uit Hooghalen dateert van 1990. Sinds dat jaar voetballen de jeugdteams van beide verenigingen verder onder de naam Halen Hijken Combinatie (HHC). De jeugdvoetballers uit deze dorpen droegen vanaf dat moment dezelfde kleuren. De verenigingen hadden tot deze gedeeltelijke samenwerking besloten, omdat ze afzonderlijk onvoldoende jeugdspelers hadden. De thuiswedstrijden werden verdeeld over de sportaccommodaties van beide dorpen. Het samenwerkingsverband zou in eerste instantie voor één jaar gelden. Vooral door het enthousiasme van de spelers, trainers, begeleiders en ouders zagen beide verenigingsbesturen het voor de toekomst wel zitten.

De positieve ervaringen van beide verenigingen met de jarenlange samenwerking met de voetballende jeugdteams heeft uiteindelijk bijgedragen aan de totstandkoming van fusievereniging HHCombi. In 2010 is door de beide besturen een onderzoekscommissie aangesteld, die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de leden van beide verenigingen besloten om gedurende het seizoen 2010-2011 te gaan samenwerken. Tegelijkertijd ging de Fusie Begeleiding Commissie aan de slag met de voorbereidingen van een “Voorstel tot Fusie”. Het fusievoorstel is voorjaar 2011 zowel in Hooghalen als Hijken aangenomen, waarmee de nieuwe omnivereniging HHCombi is ontstaan. Dit is een grote vereniging met circa 750 leden. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid tot vijf sporten, namelijk gymnastiek, korfbal, tennis, voetbal en volleybal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hooghalen.

Reactie toevoegen