Hoogeweg (Kalenberg)

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Hoogeweg (Kalenberg)

Terug naar boven

Status

- Hoogeweg is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Oldemarkt. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Hoogeweg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kalenberg. Zij worden vaak gezamenlijk genoemd als tweelingkern Kalenberg-Hoogeweg.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom. In het Dorpsplan hebben de inwoners al aangegeven dat zij het niet handig vinden dat niet met plaatsnaamborden wordt aangegeven dat hier - hoe klein ook - een woonplaatsje is, zodat voorbijgangers zich daar ook niet van bewust zijn en er daarom te hard doorheen rijden. Naast dat wij sowieso vinden dat iedere woonplaats, dus ook een buurtschap, hoe klein soms ook, plaatsnaamborden zou moeten hebben, zodat toeristen kunnen zien door welke plaats ze komen, en inwoners expliciet kunnen zien dat ze in buurtschap X wonen, is het in deze situatie dus al helemaal aan te bevelen, wellicht nog met een bordje eronder met een bepaalde adviessnelheid (zoals men dat bijvoorbeeld veel doet bij de buurtschappen in de buitengebieden van Zeeuws-Vlaanderen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoogeweg ligt rond de gelijknamige weg, Z van Oldemarkt, N van Kalenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 komt deze plaatsnaam niet voor. Dus óf de buurtschap bestond toen nog niet óf zij bestond al wel en de gemeente heeft het alleen niet vermeld als aparte plaats. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Kalenberg - Hoogeweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oorspronkeijke spinnenkopmolen De Wicher in Hoogeweg stond op ongeveer dezelfde plek als de huidige molen en is in 1943 afgebroken. In 1980 ontstaat het initiatief om de molen te herbouwen, in samenwerking met Staatsbosbeheer, die de molen in eigendom heeft. De huidige Molen De Wicher komt in 1982 gereed en is een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad: - Plaatselijk Belang Kalenberg - Hoogeweg behartigt de belangen van de bewoners in het streven naar behoud en waar mogelijk verbetering in leefbaarheid en leefomgeving.

Reactie toevoegen