Hoogenweg

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Hoogenweg

Terug naar boven

Status

- Hoogenweg is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg.

- De buurtschap Hoogenweg heeft een eigen postcode (7793) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele 'woonplaats'.

- Onder buurtschap Hoogenweg valt ook een deel van de buurtschap Hardenbergerveld.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoogenweg ligt ZO van Hardenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hoogenweg heeft ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De voormalige basisschool van Hoogenweg is in 2013 afgebroken. Renovatie bleek niet verantwoord. Op de plek van de school komen 24 zorgappartementen en 6 appartementen voor ouderen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Elck wat Wills is opgericht in 1955 en heeft ca. 40 leden. Thuisbasis is het Gebouw waar in de grote zaal een groot podium met kleedkamers aanwezig is. Elk jaar in januari en februari wordt er een blijspel gespeeld dat niet alleen op de planken wordt gebracht in Hoogenweg, maar ook in het theater in Hardenberg en op enkele andere locaties. Vooral ook de revue die elke 5 jaar speciaal door Elck wat Wills zelf wordt geschreven trekt veel bezoekers.

Terug naar boven

Links / voozieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Hoogenweg.

- Nieuws: - Dorpskrant Oes Blattie (3x per jaar) voor Hoogenweg, Venebrugge en Hardenbergerveld, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk belang Hoogenweg e.o. (PBH) is er ook voor de buren van buurtschap Venebrugge. Het bestuur van de vereniging behartigt de belangen van haar leden in brede zin, waarbij zij met name de schakel vormt tussen inwoners en de gemeente Hardenberg. PBH heeft periodiek overleg met vertegenwoordigers en politici van de gemeente Hardenberg. Zaken als verkeersveiligheid en woongenot zijn daarbij regelmatig onderwerp van gesprek. Daarnaast vormt PBH een natuurlijk klankbord voor gemeente en provincie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe plannen. Het bestuur, bestaande uit vijf mensen, communiceert op verschillende manieren met de leden. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kunnen leden zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die periodiek per e-mail wordt verzonden. Ook informeert het bestuur haar leden over de actuele stand van zaken via de dorpskrant. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Secretariaat: Annika Klingenberg-Nijland, e-mail pbhoogenweg@hotmail.com."

Reactie toevoegen