Hoogeloon

Plaats
Dorp
Bladel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

hoogeloon_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hoogeloon is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bladel. T/m 1996 gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren.

Hoogeloon is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bladel. T/m 1996 gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren.

hoogeloon_lappelekkursland_bord_kopie.jpg

Tijdens carnaval heet Hoogeloon Lappelekkursland. Waar die naam vandaan komt, kun je lezen in het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

Tijdens carnaval heet Hoogeloon Lappelekkursland. Waar die naam vandaan komt, kun je lezen in het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

hoogeloon_hervormde_kerk_en_pastorie_kopie.jpg

Het rijksmonumentale Hervormde (PKN) kerkje van Hoogeloon uit 1822 is in 2017 aan de eredienst onttrokken. De protestanten van het dorp gaan sindsdien naar de PKN-kerk in Eersel.

Het rijksmonumentale Hervormde (PKN) kerkje van Hoogeloon uit 1822 is in 2017 aan de eredienst onttrokken. De protestanten van het dorp gaan sindsdien naar de PKN-kerk in Eersel.

hoogeloon_monumentaal_pand_kopie.jpg

Hoogeloon, monumentaal pand

Hoogeloon, monumentaal pand

hoogeloon_woonhuis_hoofdstraat_42_uit_1742_kopie.jpg

Dit rijksmonumentale pand op Hoofdstraat 42 in Hoogeloon dateert getuige de jaartalankers uit 1742.

Dit rijksmonumentale pand op Hoofdstraat 42 in Hoogeloon dateert getuige de jaartalankers uit 1742.

hoogeloon_zuivelfabriek_st._pancratius_kopie.jpg

Hoogeloon, de rijksmonumentale voormalige Zuivelfabriek St. Pancratius uit 1916.

Hoogeloon, de rijksmonumentale voormalige Zuivelfabriek St. Pancratius uit 1916.

hoogeloon_kempencup_toernooi_2019_kopie.jpg

Sinds 2015 is er in Hoogeloon het Kempencup Toernooi. Het voetbaltoernooi is zeer populair; de inschrijvingen voor editie 2019 waren binnen 15 minuten volgeboekt! Editie 2019 was groter dan ooit: er deden 28 heren- en 20 damesteams aan mee.

Sinds 2015 is er in Hoogeloon het Kempencup Toernooi. Het voetbaltoernooi is zeer populair; de inschrijvingen voor editie 2019 waren binnen 15 minuten volgeboekt! Editie 2019 was groter dan ooit: er deden 28 heren- en 20 damesteams aan mee.

Hoogeloon

Terug naar boven

Status

- Hoogeloon is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bladel. T/m 1996 gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren.

- Onder het dorp Hoogeloon vallen ook de buurtschappen Biezenheuvel, Broekenseind (grotendeels), Heieind, Heikant, Heuvel, Hoogcasteren en Landrop. Dat zijn 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
In de volksmond wordt het dorp kortweg Loon genoemd (zoals het dorp oorspronkelijk ook geheten heeft).

Oudere vermeldingen
1186 Lon, 1196 Marsilius de Loen, 1e kwart 13e eeuw Lo, Lon, 1309 Loen, 1331 Loon, 1440 Loen, 15e eeuw Hoog-Loon, 1573 Hoighloon, 1773 Hoogloon, 1865 Hoogeloon.

Naamsverklaring
Datief meervoud met plaatsaanduidende functie van lo 'licht, open bos', met de latere toevoeging hoog 'hooggelegen'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Hoogeloon Lappelekkursland. Waar die naam vandaan komt, kun je lezen in het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hoogeloon grenst in het W aan Casteren, in het N aan Middelbeers, in het O aan Vessem en Knegsel en in het Z aan Duizel en Hapert, en ligt NO van Bladel, O van Netersel, W van Veldhoven en Eindhoven en NW van Eersel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hoogeloon 84 huizen met 459 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis/cutuurhistorie

In Hoogeloon heeft in de Romeinse tijd een graftoren van ongeveer 7 meter hoog gestaan. Dat hebben archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2010 ontdekt. In 1982 zijn hier een villa en een grafveld uit de Romeinse tijd bloot gelegd. Na jaren van onderzoek is duidelijk geworden dat er in die periode ook een graftoren moet hebben gestaan. Nooit eerder is zo'n vondst gedaan op het Nederlandse platteland. De opgravingen zijn gedaan op de Kaboutersberg. De vondsten dateren uit het begin van de 2e eeuw na Christus. Resten van graftorens zijn al eens eerder in Nijmegen gevonden. Volgens volksverhalen uit de 19e eeuw zou kabouterkoning Kyrië in het grafmonument zijn begraven.

"Stichting 't Loons Heem stelt zich ten doel om activiteiten, hoofdzakelijk voor het dorp Hoogeloon, te entameren, te organiseren, te coördineren, te begeleiden en aangaande die activiteiten te adviseren. De stichtingsakte dateert van 1999, maar eigenlijk is de stichting reeds vanaf 1984 actief. Enkele inwoners namen toen het initiatief om het gerenoveerde Valensplein van een monument te voorzien. De dorpspomp is toen in 1985 tot stand gebracht. Nadien realiseerde men het monumentje dat naast de huidige Rabobank staat. Vervolgens heeft men de restauratie van de muziekkiosk bevorderd, een evenementenbord naast de kerk geplaatst en in de loop der jaren soortgelijke activiteiten ontwikkeld.

Het gemeentebestuur heeft Stichting ‘t Loons Heem enkele jaren geleden de gemeentelijke Cultuurprijs toegekend. Het bestuur vond dit een hele eer en streeft er ook naar om in het rijtje van bezigheden zeker ook de cultuurhistorie een belangrijke plaats te geven. Omdat Hoogeloon op archeologisch gebied voor de deskundigen erg interessant is, wordt het dorp meerdere malen als zodanig genoemd. De stichting heeft het initiatief genomen om de Kaboutersberg, die nabij het Koebos aan de weg naar Hoogcasteren heeft gelegen, te gaan reconstrueren. Dit in het kader van het Beekherstel van de Kleine Beerze. Waterschap De Dommel is bereid gevonden om het voortouw te nemen en na veel voorbereidingen door de Werkgroep Reconstructie Kaboutersberg, is dit project in 2012 verwezenlijkt. Gezien de vele belangrijke vondsten in en rond het dorp is een lesbrief voor de basisscholen gemaakt. Verder is een aanzet gegeven om met name meer aandacht te vragen voor het vroegere project de Romeinse Villa Hoogeloon, de aanwezige Zwartenberg en de te reconstrueren Kaboutersberg.

Stichting ’t Loons Heem is geen echte heemkundige studiegroep, maar geeft wel gevraagd en ongevraagd advies of vraagt aandacht voor zaken die in het dorp aan de orde zijn of zouden moeten komen, die betrekking hebben op de levenssfeer van het dorp. De stichting is betrokken geweest bij de renovatie van het Valensplein, men heeft oude films op dvd laten zetten, en het boek 'Hoogeloon 2000' uitgegeven. Men heeft verder onder meer getracht om de oorlogsbunker in de Landschotse Heide tot rijksmonument te laten verklaren en men heeft meegewerkt aan het Project Romeinse Villa Hoogeloon. Er is enige tijd gewerkt aan een inventarisatie van bijzondere bebouwing in het dorp, maar door omstandigheden is dit van de agenda afgevoerd en wordt er nog minimaal aan gewerkt. Het is toch een interessant en belangrijk onderwerp, waarvoor belangstellenden zich bij het bestuur kunnen melden om dit weer op te pakken.

Om een aandenken te hebben van het dorp Hoogeloon, heeft men replica’s laten maken van de dorpspomp, met Koning Kyrië hier bovenop gezeten. Men kan deze replica als geschenk geven bij bepaalde gelegenheden of aan bepaalde personen cadeau doen. Zo heeft men ook een soort kruidenbitter die in het dorp te koop is en ook als cadeau of herinnering aan derden gegeven kan worden. In 2011-2012 is gewerkt aan het inventariseren van oude grafzerken, en het voorzien van gedenkstenen van een QR-systeem zodat ter plaatse bij deze monumenten de geschiedenis kan worden afgeluisterd, en is gewerkt aan het actualiseren van de Koning Kyrie wandelroute."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoogeloon heeft 11 rijksmonumenten (waarvan 3 archeologische monumenten, zijnde terreinen met o.a. grafheuvels, urnenveld en funderingsresten van een oude kerk). - Zie ook dit overzicht.

- Hoogeloon heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- In de 15e eeuw is ongeveer 140 meter noordoostelijk van de huidige RK kerk van Hoogeloon de oude Sint-Pancratiuskerk (Torenstraat 7) gebouwd. In 1924 is ter vervanging van de oude kerk de huidige Sint-Pancratiuskerk (Hoofdstraat 50) gebouwd, naar ontwerp van architect Hubert van Groenendael. In 1926 is de oude kerk afgebroken, waarbij de kerktoren en het oude kerkhof bewaard zijn gebleven. Het kerkgebouw is opgetrokken in sobere neogotische stijl en is een kruiskoepelkerk. Het bestaat uit een driebeukig basilicaal schip met drie traveeën, een transept van twee traveeën breed met grote vieringtoren, nog twee traveeën en een koor met vijftwaalfde sluiting. Een van de drie traveeën van het schip is een blinde travee en bevat het keperboogvormige portaal en de orgelgalerij. De vieringtoren heeft een koepel op pendentieven. Er zijn zijkapellen tussen het transept en het koor. De vieringtoren wordt gedekt door een uivormig koepeldak.

De oude, vierkante bakstenen kerktoren (Torenstraat 7) dateert uit ca. 1400, is in een sobere bouwstijl opgetrokken en is een goed voorbeeld van Kempense gotiek. Hij heeft vier geledingen met haakse, op elkaar gestelde steunberen met op de top een ingesnoerde torenspits. Bovenin lopen de versmalde steunberen in de bovenste geleding door tot in met boogfries verbonden lisenen. Aan de noordzijde bevindt zich een vierkante traptoren. Boven de westingang is een rondvenster. In de toren bevindt zich een tiendklok uit 1435, gegoten door Jan Zeelstman. Deze klok kondigde de komst van de tiendheffer aan. Een andere klok dateert uit 1791. In de torenmuur is de aansluiting met het schip nog goed te zien.

- De protestanten van Hoogeloon en Eersel vormden al sinds 1818 één gemeente. Op de zondagen kerkte men om en om afwisselend in een van de beide kerken. Het Hervormde (PKN) kerkje uit 1822 op Hoofdstraat 68 is in 2017 aan de eredienst onttrokken. "De Protestantse Gemeente kan hiermee vooral op de onderhoudskosten van het gebouw besparen. Riek Hageman was de koster en zorgde voor de koffie en het schoonhouden van de kerk. Nu zij er niet meer is, wordt het moeilijk om deze zaken in te vullen. Bovendien komen de meeste bezoekers uit Eersel en dan is het logisch om daar de diensten te concentreren", aldus de Protestantse Gemeente. De Maatschappij van Welstand, een vereniging voor ondersteuning van het protestantisme, is eigenaar van het rode kerkje met de aangrenzende witte woningen. De woning naast de kerk was voorheen de pastorie voor de plaatselijke dominee. De woningen zullen worden gerenoveerd, voor het kerkje wordt nog gezocht naar een goede herbestemming. Het geheel blijft eigendom van de Maatschappij.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Eind jaren vijftig werd regelmatig door enkele Loônse mannen in ’t café gepraat over carnaval en dat dit feest in Hoogeloon eigenlijk ook maar eens georganiseerd moest gaan worden. Ad van Huykelom (toen ook al ‘Ad den bakker’) wilde wel een dansavond in carnavalssferen organiseren. Hij zag het wel zitten om dat feest in zijn zaal te houden. Hij kreeg voor deze wilde uitspatting echter geen vergunning van burgemeester Van Woensel. Maar Ad was niet te stuiten. Hij wist dat Van Woensel de Loônse harmonie (Fanfare Wilhelmina) hoog had, dus kaartte Ad zijn plannen aan bij Foen van Heijst. Die besprak het met de burgemeester en ja hoor de vergunning was binnen. Zodoende was de harmonie bij de organisatie betrokken. In 1959 en 1960 werd er een carnavals dansavond gehouden onder de vlag van de harmonie. Het bestuur van de harmonie wilde wel alle medewerking blijven geven maar vond het eigenlijk ook weer niet iets dat bij de harmonie paste. Daarom werd besloten om een carnavalsvereniging op te richten.

Op een avond voor de oprichtingsvergadering in november 1960 was al druk overlegd in het café. Tegen sluitingstijd moest Ad van Huykelom even iets doen buiten het café. De cafébezoekers wisten dat er in de kelder een aantal pannen met vlees klaar stonden voor een feest van de rijvereniging. Alcohol maakt hongerig en de gelegenheid maakt de dief, dus werd er snel een pan vlees uit de kelder gehaald en leeggegeten. Of deze carnavalsvierders-in-spé wisten dat carnaval afgeleid is van ‘carne levare’, het opruimen van vlees, is niet bekend. De naam Pannelekkurs was gekozen, maar door de alcoholbeneveling was die naam de volgende dag uit de herinnering verdwenen. Het was iets met lekkurs en het had met die lekkere ‘lèpkes vlis’ te maken. Dan zal het wel Lappelekkurs moeten zijn. Zodoende is in 1961 de eerste carnaval georganiseerd door CV De Lappelekkurs."

- Jaarlijks is er op Hemelvaartsdag de Epic Trekker & Trucktrek Hoogeloon (in 2020 voor de 32e keer). Deelnemers moeten zorgen dat ze er op tijd bij zijn, want editie 2019 was geheel volgeboekt.

- "Na 16 keer het befaamde ‘Nacht van Loon’ toernooi, organiseert v.v. Hoogeloon sinds 2015 jaarlijks op een zaterdag in juni het inmiddels alom bekende Kempencup Toernooi. Een fantastisch voetbalfestijn waarbij vele Kempische herenteams (7x7) en damesteams (6x6) op een meer dan gezellige manier strijden om de gewilde Kempencup bokaal. Naast het reguliere voetbaltoernooi vindt er ook een rode draad spel plaats, waarbij alle teams ook nog eens kans maken op grandioze prijzen. Damesteams kunnen bij inschrijving kiezen tussen twee niveaus. Voor de wat meer ervaren voetbalsters is er een ‘Kempions League poule’. Degenen die nieuwe schoenen moeten kopen speciaal voor dit toernooi, of simpelweg wat minder behoefte aan sportieve faam en glorie hebben, is er de ‘3e helft poule’. Na al het voetbal- en sportgeweld maken de noppen 's avonds plaats voor dansschoenen en gaan ieder jaar de voetjes, ondanks de vele kilometers in de benen, zonder problemen tot in de late uurtjes van de vloer." Editie 2019 was, met 28 heren- en 20 damesteams, groter dan ooit en was 15 minuten nadat de inschrijving werd geopend al volgeboekt. Zie hier een verslag van het Kempencup Toernooi 2019.

- Twee zondagen voor Hoogeloon Kermis organiseert Fanfare Wilhelmina het jaarlijkse BELEVENement (juni, in 2020 voor de 4e keer). Een dag vol vermaak, cultuur, creativiteit, kinderactiviteiten en muzikaal talent uit de nabije en verre omgeving. Vanaf 12:00 uur zullen vele Hoogeloonse artiesten en bands hun talent laten horen aan het publiek. Er is ook een mobiel podium in de vorm van een Amerikaanse Schoolbus, beschikbaar gesteld door Hoeve Biestheuvel. Stichting JAM ondersteunt de artiesten met instrumenten en begeleiding. In hun rol als popmuziekcentrum hebben zij de expertise in huis die onmisbaar is voor een dergelijk evenement. Ook is er op het evenemententerrein rondom de kerk een keur aan activiteiten voor jong en ouder. Rond 18:00 uur treedt vervolgens de hoofdact op en worden de dagoptredens hiermee opgevolgd door een sfeervolle muzikale afsluiting. De entree is tot en met 12 jaar gratis, en voor overige bezoekers slechts 2 euro. Deze opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugdopleiding van Fanfare Wilhelmina.

- De Kindervakantieweek (juli) heeft in 2019 het 50-jarig bestaan gevierd.

- Vida Loca (november).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoogeloon, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hoogeloon, door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook de link naar deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogeloon (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hoogeloon.

- Nieuws: - Dorpskrant 't Hoogeloontje wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd en is via de link ook online te lezen (ook oudere jaargangen).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Hoogeloon geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester over aangelegenheden die betrekking hebben op of zich afspelen in het dorp. De Dorpsraad kan ter voorbereiding van een advies overleg voeren met ingezetenen, verenigingen en/of instellingen uit de kern. De Dorpsraad kan op verzoek activiteiten coördineren tussen verenigingen, instellingen en/of groepen van ingezetenen in de kern."

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis D'n Anloôp beschikt over diverse ruimten zoals een sportzaal, podium, foyer, repetitieruimten en vergaderruimten. Op de site kun je bekijken welke ruimten we beschikbaar hebben en kun je deze ruimten reserveren. In D’n Anloôp is er een mogelijkheid om te exposeren. Iedere drie à vier maanden wordt er een andere expositie opgehangen van een groep of persoon. Meestal zijn dit schilderijen, foto’s, maar ook andere kunstwerken kunnen tentoongesteld worden in de gang, foyer en/of vergaderruimten van D’n Anloôp. Heb je interesse om iets te exposeren in D’n Anloôp, neem dan contact op met de beheerder. Dan kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn."

- Muziek: - "Tijdens de kermis in 1907 had een aantal dorpsgenoten onder het genot van een borrel de koppen bij elkaar gestoken. "Was het niet eens tijd dat ook Hoogeloon een eigen muziekgezelschap kreeg?". Al de volgende dag, op de laatste dag van de kermis, trokken de "muzikanten" met het nodige keukengerei door het dorp. Op 22 november 1907 was het zover en vond de oprichtingsvergadering van Fanfare Wilhelmina plaats. De activiteiten in de eerste jaren bestonden o.a. uit serenades, concerten en deelname aan concoursen. De diverse jubilea werden uitbundig gevierd. Eind jaren vijftig is 't Loons Kapelleke opgericht om de feestavonden van de fanfare muzikaal op te luisteren: een boerenkapel die uitsluitend bestond uit leden van de fanfare. Nog altijd is de kapel actief tijdens Carnaval, op dweildagen en bij andere aangelegenheden. Tijdens de ledenvergadering van 1967 is het voorstel ingediend om vanaf dat moment ook vrouwen tot de fanfare toe te laten. Ook al hadden de heren er destijds weinig vertrouwen in, de dames van het eerste uur hebben hun capaciteiten zeker waargemaakt.

Hoogtepunten uit de geschiedenis van Fanfare Wilhelmina zijn de verschillende jubileafestiviteiten, de buitenlandreizen, de promsconcerten met bekende zangers, en natuurlijk de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het Carnavalsconcert, Kermisconcert, Zomeravondconcert en Kerstconcert. Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de fanfare is een nieuwe activiteit ontstaan: de Dweildag Hoogeloon. Dit muzikale evenement met diverse dweilorkesten en later ook sambabands is 20 jaar lang door Fanfare Wilhelmina georganiseerd. In 2017 heeft dit evenement plaatsgemaakt voor een nieuw evenement: het BELEVENement.

De percussiegroep van Fanfare Wilhelmina is in 1958 opgericht als drumband. In 1983 promoveerde de drumband naar de eredivisie van de FKM (Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland). In 1989 werd als hoogtepunt een gouden medaille gewonnen op het Wereldmuziekconcours (WMC) te Kerkrade. In 2005 werd besloten om een andere weg in te slaan en zich te gaan richten op podiumconcoursen. Dit resulteerde direct in een promovering van de introductieafdeling naar de eerste divisie. In 2008 is de naam veranderd in Percussiegroep. In de beginperiode gebruikte men veelal alleen grote, scherpe, doffe, en/of diepe trommen. In de loop der jaren is het instrumentarium uitgebreid met onder andere bongo’s, conga's, toms, timbales, complete drumsets en melodisch slagwerk, zoals een xylofoon, marimba, vibrafoon en pauken. Sinds 2009 staat de percussiegroep onder leiding van instructeur John Klaus uit Bakel. Mede door zijn toedoen is in 2011 gepromoveerd naar de eredivisie.

Iedereen is welkom om fanfare- of slagwerkmuziek te maken bij Fanfare Wilhelmina, want samen muziek maken verbindt! Wil jij ook een gedegen muziekopleiding volgen? Of maak je al muziek, heb je ooit muziek gemaakt en zou je je graag willen aansluiten bij een prachtig fanfareorkest of enthousiaste percussiegroep? Voel je welkom bij onze mooie vereniging! Voor beginnende muzikanten bieden wij zes gratis proeflessen aan, zodat je goed kan beoordelen of muziek maken bij je past."

- 't Loons Kapelleke is in 1960 ontstaan samen met de oprichting van carnavalsvereniging De Lappenlekkurs. De kapel bestaat uit 15 muzikanten waarvan het merendeel tevens lid is van Fanfare Wilhelmina uit Hoogeloon. De eerste 30 jaar van het bestaan werd er muziek gemaakt onder de naam Boerenkapel. Er werden voornamelijk optredens gegeven tijdens de carnaval en de feestavonden van de fanfare. In 1990 is de huidige naam ontstaan. De muziekkeuze is daarna enigszins gewijzigd en men speelt nu vooral vlotte, voor iedereen herkenbare muziek. Ook het aantal optredens is aanzienlijk uitgebreid en er worden regelmatig kapellenfestivals bezocht en andere feestgelegenheden muzikaal ondersteund. De muzikale leiding van de kapel is al weer geruime tijd in handen van Jeroen Seuntiens.

"Al sinds 1966 presenteert St. Joris Showband zich als een marchingband met een eigen stijl en sound. De bakermat van St. Joris ligt in Hoogeloon. Ongeveer 40 muzikanten uit het dorp en omgeving, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 20 jaar ligt, brengen een frisse show met daarin bekende muziek. Alle muziek is speciaal voor St. Joris Showband in hun eigen specifieke stijl gearrangeerd. St. Joris Showband is een graag geziene gast in binnen- en buitenland. Regelmatig treedt St. Joris op in Nederland, België en Frankrijk, maar ook in Duitsland, Luxemburg, Polen, Oostenrijk, Italië en Engeland zijn ze al bekend met de klanken van St. Joris. St. Joris Showband heeft vele successen behaald op concoursen. Hoogtepunten zijn de Wereld Muziek Concoursen (WMC) in Kerkrade in 1993, 1997, 2001 en in 2005. Met de behaalde gouden medailles laat het korps zien welke kwaliteit het in huis heeft. Ook werd St. Joris Nederlands Kampioen in de hoogste showdivisie. De laatste jaren heeft St. Joris Showband zich meer toegelegd op entertainment, waardoor het deelnemen aan concoursen geen prioriteit meer heeft."

- "In 1969 is in Hoogeloon een jongerenkoor opgericht dat voornamelijk, met eigen teksten en liederen, Eucharistievieringen opluisterde. Enkele jaren later besloot het jongerenkoor om onder de naam De Loonse Toonladder verder te gaan. Het koor groeide verder uit, en ging op de wat populaire liederentoer waarbij men al gauw vond dat de naam De Loonse Toonladder te lang was en zo ontstond Tolad (als afkorting van toonladder). Het 35-jarig bestaan van Zanggroep Tolad is aanleiding geweest voor de eerste cd, genaamd 'Anders'. Deze titel is gekozen omdat het koor anders voor de dag komt dan dat iedereen van ons gewend is. Het koor telt momenteel ongeveer 50 leden. Ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je altijd een keer vrijblijvend onze repetitie bezoeken. Deze is elke dinsdag van 20.00-22.00 uur in Gemeenschapshuis D'n Anloop. Natuurlijk kun je ook een optreden of concert van ons bijwonen, en zijn we ook te boeken voor een optreden bij bepaalde gelegenheden."

- Sport: - "Rond 1930 is onder de naam HSV (Hoogeloonse Sport Vereniging) op het huidige Valensplein een schuchtere poging ondernomen om de nobele voetbalsport onder de knie te krijgen. De toenmalige schoolmeester Sevens wist de 'Loonse' mensen warm te maken voor deze nieuwe manier van sport beoefenen. In 1938 ging HSV ter ziele door het gebrek aan inzetbare krachten wegens het dreigende oorlogsgevaar. Nadat in mei 1940 de slag om Nederland was verloren maar gelukkig bijna alle Hoogeloonse strijdkrachten op het oude honk waren teruggekeerd, wilde men in het dorp het moraal weer wat opvijzelen. Op 15 augustus 1940 is daarom Rooms Katholieke Voetbalvereniging Hoogeloon opgericht. Het voetbalveld kwam te liggen aan het Kapelleke.

Dankzij de opbloei van de vereniging in de jaren vijftig moest dringend worden uitgekeken naar een betere huisvesting. Men liet het oog vallen op een stuk onontgonnen land aan het Domineepad langs het stroompje de Roetweyer, zodat ook het sportpark die naam kreeg toegewezen. Deze locatie dient tot op heden nog altijd als thuisbasis voor de voetbalvereniging. Na een flinke verbouwing kon de accommodatie in december 1979 met 5 kleedlokalen, kantine, keuken, bestuurskamer en materialenruimte als bij de tijd worden gekwalificeerd. In het seizoen 1984-1985 is het 3e speelveld in gebruik genomen. In 1981 verdween het RK uit de naam en werd het v.v. Hoogeloon. In het nieuwe millennium is de vereniging uitgegroeid tot een spraakmakende voetbalvereniging in het dorp en omstreken. Zowel de jeugd- als de seniorenafdeling zijn tot op heden uitstekend bezet en dankzij de hulp van de vele vrijwilligers vaart de vereniging bijzonder goed."

- Gilde: - Gilde Sint Joris is opgericht in1700. - Gilde Sint Sebastiaan is nóg ouder: "“Voor alle Edele schutterlijke harten, die beminnen de spellen van de Edele handboge tot Hapert Loon en Casteren”. Zo begint de charte (= kaart, reglement) uit 1607. In dat jaar verleenden de aartshertogen Albertus en Isabella (zij was de dochter van de Spaanse koning Philips II), die in die tijd de Nederlanden bestuurden, deze nieuwe kaart aan het Sint Sebastiaansgilde in de dorpen Hoogeloon, Hapert en Casteren en werd het gilde heropgericht. De genoemde aartshertogengaven deze kaart omdat het oorspronkelijke reglement en waarschijnlijk ook alle verdere attributen tijdens de heersende pestepidemieën en gedurende de Tachtigjarige Oorlog, die op dat moment in de Nederlanden woedde, verloren waren gegaan. Ze verleenden deze kaart waarschijnlijk niet louter en alleen om de “spellen der edelen handboge” te bevorderen, maar wellicht ook in de hoop dat het gilde een rol als een soort burgerwacht zou kunnen vervullen in de verdediging van hun woonplaats, als dat nodig mocht zijn in de oorlog met de noordelijke opstandige gewesten. De kaart bevat een aantal bepalingen ten aanzien van koningschieten, keizerschap, gildezilver, dekens, begrafenissen, boetes, teren, sacramentsdag enz., die zoals een traditiegetrouw gezelschap als een gilde betaamt zo goed mogelijk worden nageleefd. Het gilde bestaat thans uit ruim vijftig leden en kent nu zowel een tamboer- als een vendelgroep. Er wordt geschoten met de kruisboog en het geweer." Het gilde is er formeel nog altijd voor alle drie de genoemde dorpen, maar heeft in de praktijk vooral leden uit Hoogeloon, omdat de dorpen Hapert en Casteren later allebei een eigen gilde hebben gekregen.

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Hoogeloon is sinds 2015 een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Voorheen waren we bekend onder de naam KVO. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogeheten ‘interessegroepen’. Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Je zult je snel thuis voelen. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in onze eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die in kringverband, provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijg je zes maal per jaar het ledenblad en een ledenpas waarmee je gebruik kunt maken van aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen."

- Senioren: - Seniorenverenging Hoogeloon.

- Zorg en welzijn: - Zorgcoöperatie Hoogeloon is de eerste lokale zorgcoöperatie van Nederland (opgericht in 2005). De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in het dorp. "Wij bundelen als inwoners onze krachten om de zorg in ons dorp zelf te organiseren. Ons doel is dat oudere mensen in het dorp kunnen blijven wonen, ook als zij intensievere zorg nodig hebben. Zodat ze betrokken blijven bij het dorp en het dorp bij hen. Inmiddels verzorgen we verschillende aanvullende diensten op het vlak van zorg, wonen en welzijn. Van een wekelijkse gezamenlijke maaltijd tot dagbesteding en zorgvilla’s voor mensen met dementie. Hier slagen we in dankzij een goede samenwerking van onze vele enthousiaste vrijwilligers en zorgprofessionals van Joris Zorg. Op onze website lees je er alles over!"

- Bij Steunpunt Den Bogerd in Hoogeloon kun je terecht voor hulp en gezelligheid. In het steunpunt vind je onder andere: de bloedprikpoli; het eetpunt; een klussendienst; een chauffeursdienst; een pc helpdesk; dagbesteding voor senioren.

- "Een dementieambassadeur is een vrijwilliger woonachtig in een van de kernen van de gemeente Bladel die erg betrokken is bij de betreffende kern. Zij zijn daardoor op de hoogte van signalen en knelpunten uit de gemeenschap of zijn in staat deze boven tafel te krijgen. Een dementieambassadeur is een eerste aanspreekpunt voor personen die te maken hebben met dementie. Dit kunnen mensen met (beginnende) dementie zelf zijn, hun mantelzorgers, familie of vrienden. De ambassadeur helpt om de doelen van het dementienetwerk gemeente Bladel te realiseren en heeft affiniteit of ervaring met het onderwerp dementie. Ria van der Putten is dementieambassadeur voor het dorp Hoogeloon.

- Veiligheid: - Buurtpreventie Hoogeloon.

- Weer: - De gegevens op Weerstation Hoogeloon worden elke minuut bijgewerkt. Wanneer je in de tabel met de muis over de diverse regels gaat, zie je de minimale en maximale waarden van de desbetreffende meting. Daarnaast is de trend van die meting weergegeven. De eerste kolom geeft aan of de waarde hoger (+), lager (-) of gelijk (=) is aan de waarde van een uur eerder. Voor de tweede kolom geldt hetzelfde maar dan van de waarde van 24 uur geleden.

Reacties

(2)

Vele links naar Kees Wittenbols werken niet meer. Deze ook niet.

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank voor uw reactie. Door problemen bij Kees zijn toenmalige provider deden op een gegeven moment de meeste van zijn pagina's het niet meer. Hij heeft toen op een nieuwe website, met een ander www-adres, alle pagina's opnieuw opgebouwd. Daardoor deden op mijn site alle gelinkte pagina's van Kees het ook niet meer. Het was even een klus, want het zijn er bij elkaar een paar honderd, maar inmiddels heb ik ze allemaal gecorrigeerd, zodat ze weer werken.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen