Hooge Mierde

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

hooge mierde kerkstraat [640x480].jpg

Hooge Mierde Kerkstraat

Hooge Mierde Kerkstraat

Hooge Mierde

Terug naar boven

Status

- Hooge Mierde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Wapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Onder het dorp Hooge Mierde valt ook de buurtschap Kuilenrode.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hooge Mierde grenst in het ZW aan België en de Belgische plaatsen Arendonk en Ravels, in het NW ook aan België en de Belgische plaatsen Weelde en Poppel, in het NO aan Lage Mierde, in het O aan Hulsel en in het ZO aan Reusel, en ligt Z van Hilvarenbeek, NO van Turnhout in België en ZO van Baarle-Nassau en de Belgische plaats Baarle-Hertog.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hooge Mierde 20 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 680 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hooge Mierde, kun je terecht bij:

- Heemkundekring De Mierden.

- Verhalen over de geschiedenis van Hooge en Lage Mierde op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 en 2009 hebben het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden en Dorpsraad Hooge Mierde een Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) voor het dorp opgesteld. De doelstelling van dit IDOP was om samen met de inwoners een beeld te schetsen van de leefbaarheid in het dorp, nu en op termijn. De wensen van inwoners - die hun inbreng hebben geleverd op 3 bewonersavonden - hebben hierbij het uitgangspunt gevormd. Tijdens deze avonden zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid, nu en in de toekomst, in kaart gebracht, zijn oplossingsrichtingen geschetst en zijn prioriteiten aangegeven. In het IDOP zijn 5 hoofddoelen onderscheiden, die allemaal bijdragen aan het behoud van de levendigheid, het dorpse karakter en landelijke uitstraling van Hooge Mierde.

In de zogeheten Oplegger zijn deze hoofddoelen vervolgens geconcretiseerd in projecten. Uitgewerkt zijn de projecten: 1. Versterken positie en functioneren dorpsraad. 2. Ontwikkeling woningbouwplan De Leeuwerik. 3. Starterswoningen. 4. Nieuw gemeenschapshuis De Schakel. 5. Toegankelijkheid bushaltes. 6. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening. 7. Speelvoorzieningen. 8. AED’s. 9. Herinrichting Sportpark De Leeuwerik. 10. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool. 11. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 12. Marktplaats Cultuurpoort. 13. Onderhoud voet- en fietspaden. 14. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid. 15. Recreatieve poort De Spartelvijver. In het IDOP-eindverslag legt Dorpsraad Hooge Mierde verantwoording af van de activiteiten die zij heeft ontplooid om de projecten waarbij de raad meer dan een adviserende rol speelde te realiseren. Tevens wordt aangegeven of de doelstellingen van de projecten zijn gehaald.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hooge Mierde heeft 8 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Hooge Mierde.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hooge Mierde door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hooge Mierde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hooge Mierde (anno 2017 nog in opbouw).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hooge Mierde (de site is anno 2017 nog in opbouw).

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Hulsel - De Mierden heeft als doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde hulp bij ongevallen. Dit doet de vereniging door: EHBO- cursussen te organiseren; herhalingslessen voor gediplomeerde EHBO-ers te organiseren; jeugd EHBO-lessen te organiseren voor basisschoolleerlingen van groep 8; dienst te doen bij evenementen; en 12 verbandposten in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel in stand te houden. Van leden wordt verwacht dat ze ondersteuning verlenen bij diverse evenementen in de genoemde dorpen. Bijvoorbeeld bij: wandel- en fietsvierdaagse, zeskamp, sportevenementen, carnaval, jaarmarkten en culturele evenementen.

Reactie toevoegen