Hoog-Keppel

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

hoog keppel huize ulenpas 1943 [640x480].jpg

Hoog-Keppel Huize Ulenpas 1943

Hoog-Keppel Huize Ulenpas 1943

Hoog-Keppel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Jutberg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hoog-Keppel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hoog-Keppel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hoog-Keppel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoog-Keppel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hoog-Keppel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 1817 gemeente Keppel. In 1818 over naar gemeente Hummelo en Keppel, in 2005 over naar gemeente Bronckhorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Midden 12e eeuw Cappele, 1173 Kepple, 1200 Keppele, 1203 Capele, 1840(1) Hoogkeppel, 1845 Old-Keppel, Olden-Keppel.
Naamsverklaring
Het voorvoegsel Hoog- (en voorheen Oud-) is ter onderscheiding van het aan de overzijde van de Oude IJssel gelegen Laag- (en voorheen Nieuw-)Keppel. Het tweede deel van de naam stamt van het Oudnederlandse keppele 'kapel'. Mede omdat de klemtoon afwijkt, is Keppel ook vergeleken (met vraagteken) met de plaatsnaam Kappenberg (D), 1092 kopie midden 12e eeuw Cappenberge, waarin het Germaanse kappôn* schuilt, dat verwant is met het Middelnederduitse kape 'baken, lichttoren' en het Oudengelse cape 'uitkijkpost'. Deze verklaring overtuigt niet.(2)
* Gereconstrueerde vorm.
Alternatieve naam
Formeel is er sprake van de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel. In de praktijk worden deze dorpen, mede omdat zij veel samenwerken en veel voorzieningen delen, samen met de buurtschap Eldrik ook wel als 'Keppel' betiteld.

Terug naar boven

Ligging

Hoog-Keppel ligt O van Doesburg, W van Hummelo, NW van Laag-Keppel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Hoog-Keppel 41 huizen met 270 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hoog-Keppel ca. 200 huizen met ruim 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Als blijkt dat de gemeente Bronckhorst plannen heeft om Openbare Basisschool De Bongerd te sluiten en onder te brengen in een beoogde nieuwe Brede School in buurdorp Hummelo, komen de inwoners in het geweer: zij zien de school, als enige nog resterende voorziening in het dorp, als essentieel voor de leefbaarheid en levendigheid in het dorp. Bovendien worden van de Brede School in wording gaandeweg allerlei voorzieningen 'afgeknabbeld', waardoor alleen de schoolfunctie nog overblijft en zij daar de toegevoegde waarde niet meer van inzien. Stichting Dorpshuis Keppel neemt in 2009 het gebouw voor een symbolisch bedrag over, en leraren, ouders en overige inwoners verbouwen het pand in 3 maanden tijd met veel eigen inzet zodanig dat het buiten schooltijden tevens kan functioneren als Dorpshuis voor Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik. Ook de leerlingen dragen hun steentje bij door geld in te zamelen middels bijv. een fancy fair en een sponsorloop. Verder vinden er o.a. ook een muziekschool en kinderopvang onderdak. Nadere informatie over de transformatie van dorpsschool naar dorpshuis te Hoog-Keppel. Site Dorpshuis Hoog-Keppel. In 2014 blijken er echter wederom plannen om de school te laten fuseren met OBS De Woordhof in Hummelo en de school evt. te sluiten. Reportage van Omroep Gelderland (februari 2014) over de strijd van de inwoners van Keppel voor het behoud van hun school. De Dorpsraad is van mening dat de Gemeenteraad niet van alle feiten omtrent de schoolperikelen op de hoogte is, en meent valide argumenten te hebben om school/dorpshuis in ieder geval open en evt. zelfstandig te houden, dan wel te laten fuseren met andere instanties. Zie daarvoor de brief van Dorpsraad Keppel en Eldrik aan de Gemeenteraad van Bronckhorst (mei 2014).

- Artikel in Binnenlands Bestuur (24 mei 2013) over de strijd van de inwoners van Keppel voor het behoud van hun voorzieningen (naast de school / dorpshuis betreft dat met name het zwembad, de sporthal en de sportvelden). Lees vooral ook de commentaren van de inwoners onder het artikel. Het artikel zelf is namelijk nogal eenzijdig en tendentieus...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoog-Keppel heeft 16 rijksmonumenten (waarvan er weliswaar 11 betrekking hebben op kasteel Ulenpas).

- Hoog-Keppel heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige hervormde Dorpskerk Hoog-Keppel dateert oorspronkelijk uit de 15 eeuw en is tegenwoordig in gebruik voor maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten.

- Kasteel Ulenpas.

- Gevelstenen in Hoog-Keppel.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Keppel, zoals de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel met de buurtschap Eldrik gezamenlijk ook wel worden genoemd.

- Dorpsraad Keppel en Eldrik.

 

Reactie toevoegen