Hoog-Keppel

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

hoog keppel huize ulenpas 1943 [640x480].jpg

Hoog-Keppel Huize Ulenpas 1943

Hoog-Keppel Huize Ulenpas 1943

Hoog-Keppel

Terug naar boven

Status

- Hoog-Keppel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 1817 gemeente Keppel. In 1818 over naar gemeente Hummelo en Keppel, in 2005 over naar gemeente Bronckhorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Midden 12e eeuw Cappele, 1173 Kepple, 1200 Keppele, 1203 Capele, 1840(1) Hoogkeppel, 1845 Old-Keppel, Olden-Keppel.

Naamsverklaring
Het voorvoegsel Hoog- (en voorheen Oud-) is ter onderscheiding van het aan de overzijde van de Oude IJssel gelegen Laag- (en voorheen Nieuw-)Keppel. Het tweede deel van de naam stamt van het Oudnederlandse keppele 'kapel'. Mede omdat de klemtoon afwijkt, is Keppel ook vergeleken (met vraagteken) met de plaatsnaam Kappenberg (D), 1092 kopie midden 12e eeuw Cappenberge, waarin het Germaanse kappôn* schuilt, dat verwant is met het Middelnederduitse kape 'baken, lichttoren' en het Oudengelse cape 'uitkijkpost'. Deze verklaring overtuigt niet.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Alternatieve naam
Formeel is er sprake van de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel. In de praktijk worden deze dorpen, mede omdat zij veel samenwerken en veel voorzieningen delen, samen met de buurtschap Eldrik ook wel als 'Keppel' betiteld.

Terug naar boven

Ligging

Hoog-Keppel ligt O van Doesburg, W van Hummelo, NW van Laag-Keppel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hoog-Keppel 41 huizen met 270 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ruim 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Verslag van stagiair Chris Frencken, waarin hij weergeeft dat en hoe hij heeft bijgedragen aan de concretisering van een aantal punten uit het Dorpsplan voor Hoog-Keppel e.o.(2011). Het ging met name om communicatie Dorpsraad - gemeente, Ommetje, verkeersveiligheid, en leefbaarheid senioren.

- Artikel in Binnenlands Bestuur (24 mei 2013) over de strijd van de inwoners van Keppel voor het behoud van hun voorzieningen (naast de school / dorpshuis betreft dat met name het zwembad, de sporthal en de sportvelden). Lees vooral ook de commentaren van de inwoners onder het artikel. Het artikel zelf is namelijk nogal eenzijdig en tendentieus...

- Anno 2017 zijn er plannen voor een zogeheten Zonneweide, een veld vol zonnepanelen, in Hoog-Keppel. De Dorpsraad vindt de plannen zoals ze gepresenteerd zijn niet erg doordacht, en vindt dat dat veel beter zou kunnen. Wij geven hier hun opmerkingen en ideeën graag weer middels hun brief aan het College van B&W d.d. 8-11-2017 (in de hoop, met hen, dat het opgepakt wordt en er iets mee gedaan wordt): "Onlangs zijn wij als Dorpsraad Keppel en Eldrik bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het project Zonneweide te Hoog-Keppel. U bent op de hoogte van ons standpunt dat wij voorstander blijven van een meer op het dorp en toekomstgericht gebruik van het oude sportveld. Het blijft in onze ogen een perfecte locatie voor starterswoningen en/of het experimenteren met een combinatie van starters- en seniorenwoningen. Duurzaam bouwen met alle mogelijkheden van nu.

Wij hebben de afgelopen periode met positieve insteek meegewerkt aan de plannen rondom zonnepanelen. Maar dan wel in combinatie met bijvoorbeeld een parkachtige omgeving. Of door energie terug te geven aan het dorp en haar inwoners, door bijvoorbeeld de sporthal en het zwembad van goedkopere of gratis energie te voorzien. Juist dan ontstaat een win-win voor het leefbaar houden van het dorp en de omliggende kernen en een actieve participatie.
Wat wij nu begrijpen is dat feitelijk een afgesloten en omheind zonnepanelenveld wordt gepland. Dat zonnepanelenveld komt in handen van AGEM. Er worden oplossingen gezocht voor het parkeren op drukke momenten en er wordt gekeken naar een andere plek voor het trapveld. Indien een of meerdere financiers gevonden worden is de verwachting om de Zonneweide Hoog-Keppel in 2019 te realiseren.

Dorpsraad Keppel en Eldrik zegt hierbij haar medewerking aan het project zoals het nu wordt vormgegeven formeel op. Zonneweide Hoog-Keppel levert in die vorm geen enkele bijdrage aan het dorp, haar inwoners en haar infrastructuur. Het blokkeert voor minimaal 25 jaar iedere andere toepassing van de gronden. Terwijl dat niet nodig is. Er zijn immers vele andere mogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark, bijvoorbeeld op landbouwgronden in het buitengebied. Dorpsraad Keppel en Eldrik omarmt de ontwikkelingen van bijvoorbeeld Zonnekracht Hummelo met een actief gebruik van mogelijke daken in de dorpskernen, maar zeker ook de mogelijkheden op de daken van agrarische bedrijven in het buitengebied Eldrik. Dit zijn betere voorbeelden van actieve participatie en passen goed in de bestaande infrastructuur. Bovendien zijn dit qua zoninval en dus rendement gunstiger locaties. Natuurlijk blijven wij openstaan voor samenwerking en dialoog. Voorwaarde is dan wel dat daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de versterking van de leefbaarheid en er weer een echte win-win ontstaat voor dorp en duurzaamheid."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoog-Keppel heeft 16 rijksmonumenten (waarvan er weliswaar 11 betrekking hebben op kasteel Ulenpas).

- Hoog-Keppel heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus en Paulus, maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel (PGDO). tegenwoordig bekend als Dorpskerk Hoog-Keppel, dateert oorspronkelijk uit de 15 eeuw en is tegenwoordig in gebruik voor maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten, zoals muzikale uitvoeringen, exposities, voordrachten, lezingen en workshops. Het pans is ook uitermate geschikt voor feestelijke partijen, recepties, bedrijfspresentaties en seminars. Bovendien is de Dorpskerk door zijn landelijke en bosrijke omgeving een prachtige romantische trouwlocatie.

- Kasteel Ulenpas.

- Gevelstenen in Hoog-Keppel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (Hemelvaartsdag).

- Dorpsfeest (begin september), met o.a. vendelzwaaien en vogelschieten van de schutterij, Oud-Hollandse spelen en Zeskamp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Hessenbad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoog-Keppel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Keppel, zoals de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel met de buurtschap Eldrik gezamenlijk ook wel worden genoemd.

- Nieuws: - Nieuws uit Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldik van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Keppel en Eldrik.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Keppel is er ook voor buurdorp Laag-Keppel en buurtschap Eldrik.

- Onderwijs: - Als blijkt dat de gemeente Bronckhorst plannen heeft om Basisschool De Bongerd te sluiten en onder te brengen in een beoogde nieuwe Brede School in buurdorp Hummelo, komen de inwoners in het geweer: zij zien de school, als enige nog resterende voorziening in het dorp, als essentieel voor de leefbaarheid en levendigheid in het dorp. Bovendien worden van de Brede School in wording gaandeweg allerlei voorzieningen 'afgeknabbeld', waardoor alleen de schoolfunctie nog overblijft en zij daar de toegevoegde waarde niet meer van inzien.

Stichting Dorpshuis Keppel neemt in 2009 het gebouw voor een symbolisch bedrag over, en leraren, ouders en overige inwoners verbouwen het pand in 3 maanden tijd met veel eigen inzet zodanig dat het buiten schooltijden tevens kan functioneren als Dorpshuis voor Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik. Ook de leerlingen dragen hun steentje bij door geld in te zamelen middels bijv. een fancy fair en een sponsorloop. Verder vinden er o.a. ook een muziekschool en kinderopvang onderdak. - Nadere informatie over de transformatie van dorpsschool naar tevens dorpshuis te Hoog-Keppel.

In 2014 blijken er echter wederom plannen om de school te laten fuseren met OBS De Woordhof in Hummelo en de school evt. te sluiten. - Reportage van Omroep Gelderland (februari 2014) over de strijd van de inwoners van Keppel voor het behoud van hun school. De Dorpsraad is van mening dat de gemeenteraad niet van alle feiten omtrent de schoolperikelen op de hoogte is, en meent valide argumenten te hebben om school/dorpshuis in ieder geval open en evt. zelfstandig te houden, dan wel te laten fuseren met andere instanties. Zie daarvoor de brief van Dorpsraad Keppel en Eldrik aan de Gemeenteraad van Bronckhorst (mei 2014).

- Sport: - Voetbalvereniging HC'03 is ontstaan uit een fusie tussen Voetbalvereniging Hummelo en Keppel (H&K) en Sportvereniging Drempt Vooruit. - Tennisvereniging LTC De Drieslag. - De Keppelse Golfclub is opgericht in 1926.

Reactie toevoegen