Honselersdijk

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Honselersdijk

Terug naar boven

Status

- Honselersdijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Naaldwijk.

- Onder het dorp Honselersdijk vallen ook de buurtschappen Mariëndijk en Rolpaal.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp heet een Dijkenaar.

Oudere vermeldingen
1840 Hondsholredijk.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Honselersdijk ligt NO van het dorp Naaldwijk, O van het dorp 's-Gravenzande, OZO van het dorp Monster, Z van het dorp Poeldijk, het 'dorp in de stad' Loosduinen en de stad Den Haag, WZW van de dorpen Kwintsheul en Wateringen, W van het dorp Den Hoorn en de stad Delft, WNW van het dorp 't Woudt en NNO van het dorp De Lier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Honselersdijk 140 huizen met 1.016 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 3.100 huizen met ca. 7.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij de in 1999 opgerichte Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk. "We zijn een vereniging, gericht op het enthousiast verspreiden van kennis over de historie van onze dorpen, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen: Objectenbescherming. Het in kaart brengen, onderzoeken en actief beschermen van historisch waardevolle gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede de restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld. Kennisontwikkeling. Het verzamelen van historische gegevens en documenten, ontwikkelen van kennis, én beschikbaar stellen van die kennis, gefocust op door de vereniging vastgestelde thema’s. Het gedocumenteerde materiaal wordt na afronding van een thema zoveel mogelijk ondergebracht bij het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland. Kennisverspreiding. Het geven van voorlichting en informatie over historisch relevante zaken van zowel eigen ontwikkelde kennis, als van kennis, ontwikkeld door derden."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Honselersdijk heeft 3 rijksmonumenten.

- Honselersdijk heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Het Westlands Museum is gevestigd in Honselersdijk. Voor een beschrijving van dit museum zie bij Westland, kopje Geschiedenis.

- Tussen 1621 en 1646 is in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje, op de plek waar een middeleeuwse burcht met slotgracht stond, paleis Honselaarsdijk gebouwd. Het gebouw is aangelegd met een moderne, U-vormige plattegrond in de trant van Franse kastelen uit die tijd. Tussen 1640 en 1644 zijn er nieuwe dienstgebouwen opgetrokken aan weerszijden van het paleisterrein. Naar ontwerp van de toenmalige hofarchitect Pieter Post verrees aan de westzijde het ‘Domeinkwartier' en aan de oostzijde de ‘Nederhof'. De ‘Nederhof' had een centrale, open façade van vijftien bogen geflankeerd door de schilderijenzaal en de kapel. Het oostelijk deel is het enige deel van het oorspronkelijke paleis dat tegenwoordig nog bestaat. In de Nederhof bevindt zich een restant van de beschilderde wandbetimmering. In 1977 is het gebouw gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt, waarbij de hoekpaviljoens tot halve hoogte zijn opgemetseld. Het is in dat jaar herbestemd tot gezinsvervangend tehuis De Nederhof, waarvoor zie verder het hoofdstuk Links > Zorg. Sinds 2006 is de ‘Nederhof' van Huis Honselaarsdijk in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser.

- Gevelstenen in Honselersdijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Cross- en popfestival Westlandse Cross (weekend in juni).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Honselersdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool Honselersdijk is gehuisvest in een nieuwe 'brede school', samen met Kindercentrum Kiekaboe van Stichting Kwest en Kinderdienstencentrum De Vlindertuin van stichting Ipse De Bruggen. - Basisschool De Hoeksteen. - Wereldschool WSKO 't Startblok.

- Muziek: - Honsels Harmonie is een actieve muziekvereniging bestaande uit een A-orkest, leerlingenorkest en leden die muzieklessen volgen. Honsels Harmonie staat bekend om haar veelzijdige repertoire. Licht en modern klassiek, koorbegeleiding, pop, musical en jaarlijks een themaconcert met uiteenlopende programmering.

- Sport: - Voetbalvereniging SVH.

- Tennisclub Honselersdijk.

-Zorg: - Het rijksmonumentale pand De Nederhof in Honselersdijk - waarvoor zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden - kwam leeg te staan nadat in november 2015 de cliënten van Middin verhuisden naar de Rozenhof in Naaldwijk. Al in april 2016 liet zorginstelling Levin weten dat er een nieuw begeleid wooninitiatief zou starten. Dat initiatief liep echter vertraging op door de vondst van asbest. Het opnieuw herbestemde pand is onder de naam Wooninitiatief De Nederhof in april 2018 opgeleverd. "In De Nederhof wonen 23 jonge mensen van (19-25 jaar). Zij hebben een eigen studio of appartement dat zij zelf hebben ingericht. Overdag gaan zij naar hun dagbesteding en ’s avonds is de begeleiding aanwezig om hen op te vangen, te begeleiden voor wie dat wil en bereiden ze met elkaar het eten. De jongeren ondernemen samen leuke dingen met elkaar. Deze locatie ligt midden in het dorp en andere bewoners zijn ook nauw betrokken bij onze bewoners. Tijdens NL Doet, de landelijke vrijwilligersdag, kwam een groep vrijwilligers helpen om een van de gezamenlijke ruimtes op te knappen. Wij zijn heel veel Westlandse sponsoren dankbaar die ons inrichting voor gezamenlijke ruimtes hebben geschonken of tegen een ‘vriendenprijsje’. De Westlandse Omroep Stichting maakt er een filmpje van en de lokale Albert Heijn zorgde voor de lunch. Op 3 april 2018 ontvingen de bewoners de sleutel."

Reactie toevoegen