Hongerige Wolf

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

Hongerige Wolf plaatsnaambord [640x480].jpg

Hongerige Wolf is een buurtschap met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder het dorp Finsterwolde.

Hongerige Wolf is een buurtschap met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder het dorp Finsterwolde.

Hongerige Wolf

Terug naar boven

Status

- Hongerige Wolf is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Finsterwolde. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Hongerige Wolf valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Finsterwolde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Hongerige Wolf. "In een bericht van de Winschoter Courant d.d. 3 februari 1877 over de stormvloed die een paar dagen eerder de Reiderwolderpolder en de Stadspolder grotendeels onder water zette, is sprake van "de zogenaamde Hongerige Wolf". Dat is dan voorlopig de oudste melding van de plaatsnaam. Aan het woordje zogenaamde is te zien, dat die plaatsnaam op dat moment zeker nog niet officieel was." (aldus de weblog Groninganus, waar je ook een betoog vindt over de mogelijke herkomst en verklaring van de plaatsnaam, en reacties daarop)

Naamsverklaring
Vooral bekend als naam van een herberg.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hongerige Wolf ligt rond de gelijknamige weg, NO van Finsterwolde, NO van Ganzedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hongerige Wolf omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Hongerige Wolf staat pas sinds ca. 1900 op de kaart en is ontstaan ten tijde van / na de inpoldering van de beide Reiderwolderpolders. De buurtschap ligt op de driesprong van de Finsterwolderpolder met de Reiderwolderpolders fase 1 en 2. Langs de buurtschap liep vroeger de Beerster Moe met in de bovenloop twee watermolens: De IJbeer en De Wolf. Bij de inpoldering van fase 2 van de Reiderwolderpolder zal hier op de dijk een nederzetting zijn ontstaan voor de polderwerkers en later de eerste landarbeiders. Ook zal hier een kantinelokaal, later café/herberg zijn geweest.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- O van de buurtschap ligt het gemaal Hongerige Wolf op de kruising van Hoofdkanaal en Buiten-Tjamme. Het gemaal is in 1972 gebouwd ter vervanging van een afwateringssluis. Het gemaal bedient een gebied van 7000 hectare, in de driehoek Winschoten / Nieuweschans / Nieuwe Statenzijl. Zonder bemaling zou een groot deel van dat gebied vooral in de winter regelmatig onder water staan. Het gemaal had oorspronkelijk drie gasmotoren om de pompen aan te drijven. Eén van de gasmotoren is rond 2000 vervangen door een electromotor, bij de andere twee is dat in 2009 gebeurd. Ook de rest van het gemaal en het bedieningssysteem zijn in dat jaar gerenoveerd en vernieuwd en de capaciteit van het gemaal is vergroot waardoor het weer enkele decennia voor zijn taak is berekend. Filmpje m.b.t. de renovatie van gemaal Hongerige Wolf in 2009. Om het gemaal visvriendelijk te maken, is hier in 2015 een vissluis aangelegd. Een viswering voor het gemaal moet voorkomen dat de vissen alsnog in de pompen van het gemaal terecht komen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Festival Hongerige Wolf (weekend eind juli) is in 2011 voor het eerst georganiseerd. Een heel weekend vol met theater, muziek, beeldende kunst, literatuur, poëzie, dans, installatie, performance, fotografie en film.

Terug naar boven

Beeld

- Filmbeelden van iemand die op de fiets de buurtschap Hongerige Wolf verkent.

Terug naar boven

Trivia

- De buurtschap Hongerige Wolf is o.a. bekend vanwege voormalig inwoner Richard Klinkhamer, die er zijn vrouw vermoordde. Hij had kennelijk de bijnaam 'De moordenaar van Modderland'. Dat is vreemd, want hij woonde immers in Hongerige Wolf, of eventueel in Ganzedijk, zoals ook weleens wordt vemeld (hij woonde aan de G. Gernaatstraat 21, wat volgens ons onder Hongerige Wolf valt en niet onder Ganzedijk), maar dus niet in Modderland, een buurtschap ZW van Ganzedijk. Het lijkt wel weer een spelletje 'Wie van de Drie?'... - Reportage over Richard Klinkhamer in NRC (2000).

Reactie toevoegen