Hollandscheveld

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

hollandscheveld kerkenkavel 1959 [640x480].jpg

Hollandscheveld Kerkenkavel 1959

Hollandscheveld Kerkenkavel 1959

Hollandscheveld

Terug naar boven

Status

- Hollandscheveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

- Onder het dorp Hollandscheveld valt ook de Z van het dorp gelegen buurt Zuideropgaande (waar zich o.a. de gereformeerde kerk van het dorp bevindt), gelegen rond de gelijknamige weg. In de provincie-atlas Drenthe (1) staat het wel als plaats vermeld, maar dat is het niet en ook nooit geweest volgens lokale ingewijden. Vroeger was het wel een streeknaam.

- Voor de postadressen valt onder het dorp Hollandscheveld ook het Z van Zuideropgaande gelegen dorp Nieuw Moscou.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Veenkoloniaal dorp, genoemd naar de Hollandse kooplieden die hier in de 17e eeuw met de Compagnie van de 5000 Morgen de veenontginningen aanvingen. (2)

Terug naar boven

Ligging

Hollandscheveld ligt direct ZO van Hoogeveen of, zoals Albert Metselaar het zo mooi stelt in zijn CV, "tussen Moscou (Z van Hollandscheveld, red.) en Siberië (buurtschap W van Tiendeveen, red.)". Het dorp grenst in het N aan de A37.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hollandscheveld 335 huizen met 1.760 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners en is daarmee na Hoogeveen de grootste kern van de gemeente.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van o.a. Hollandscheveld en overige kernen in de gemeente Hoogeveen, door Albert Metselaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Zuideropgaande 2011.

- Hollandscheveld is anno 2015 doende met de realisatie van een Dorpscoöperatie voor Zorg en Welzijn.

- Door de tegenvallende economie is er minder belangstelling voor het nieuwe bedrijventerrein Reigmeer bij Hollandscheveld dan was beoogd. Het bedrijventerrein ca. 70 ha groot. De gemeente houdt het bestemmingsplan intact en wil 35 hectare beschikbaar houden voor uitgifte. De andere helft van het bedrijventerrein, in het zuidelijke deel van Riegmeer, wordt afgewaardeerd tot agrarische grond.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hollandscheveld heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de boerderij met toebehoren aan de Hollandscheveldse Opgaande nr. 6 (dat zijn 3 rijksmonumenten) en de Hervormde kerk uit 1850.

- Gevelstenen in Hollandscheveld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Hoogeveen heeft in 2015 een groot deel van natuur- en recreatiegebied Schoonhoven in Hollandscheveld verkocht aan Het Drentse Landschap. Het gaat om het bos, de visvijver en het gebied aan de noordkant, in totaal een gebied van 38,42 hectare. Met de verwerving door Het Drentse Landschap is het behoud van de bijzondere natuurwaarden van het gebied gewaarborgd. De zwemvijver en het horecagedeelte blijven in eigendom van de gemeente. Het beheer van het horecagedeelte wordt voortgezet door Zaal- en Partycentrum Schoonhoven. De zwemvijver blijft in beheer bij de gemeente.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hollandscheveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Al sinds 2000 is er Hollandscheveld.nl met o.a. geschiedenis, actualiteiten, lokale links en veel filmpjes, opgezet en onderhouden door Bertus ten Caat. - Nog een site van en over Hollandscheveld.

- Sport: - v.v. Hollandscheveld (voetbal). - Handbalvereniging Hodo. - Hollandscheveldse Tennisclub.

- Zorg: - Zorgboerderij Kianahoeve. - Zorgboerderij Ons Erf.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hollandscheveld.

Reactie toevoegen