Holkerveen

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

holkerveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Holkerveen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

Holkerveen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

holkerveen_koolhaaspark_28.jpg

Buurtschap Holkerveen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het pand op Koolhaaspark 28, onderdeel van het sociaal woningbouwcomplex.

Buurtschap Holkerveen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het pand op Koolhaaspark 28, onderdeel van het sociaal woningbouwcomplex.

Holkerveen

Terug naar boven

Status

- Holkerveen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- De buurtschap Holkerveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijkerkerveen.

- De buurtschap Holkerveen heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Betekent het veen nabij de buurtschap Holk.

Bijnaam
De buurt Koolhaaspark in deze buurtschap werd ook wel het Rooie Dorp genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Holkerveen ligt ZW van Nijkerk, W van Nijkerkerveen, W van de provincialeweg van Amersfoort naar Nijkerk (Nijkerkerstraat).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Holkerveen omvat ca. 140 huizen met ca 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Holkerveen is pas in de 19e eeuw ontstaan, in de tot dan toe lege uitgestrektheid van het veengebied. De eerste bewoners krijgen allemaal een lange strook grond haaks op het grensriviertje (tussen Amersfoort en Nijkerk) de Laak, waaraan de buurtschap haar nog altijd herkenbare verkaveling van het zogeheten slagenlandschap dankt. Nadat het veen door de turfstekerij is verdwenen, worden de gronden omgevormd tot weilanden. De kinderen krijgen vaak een huisje op de strook grond van de ouders. Soms wordt daarachter nog weer een huisje neergezet. Zo groeit de buurtschap tot wat zij nu is. Later is er nog een 10-tal villa's bijgebouwd, en vanaf 1997 nog een 30-tal woningen.

Doordat de gezinnen in de loop der jaren geleidelijk kleiner zijn geworden, neemt ook het aantal leerlingen van basisschool de Rehobothschool in Holkerveen geleidelijk af. In schooljaar 1987/1988 zijn het er nog 48, en dat is te ver onder de opheffingsnorm van 60. De school moet sluiten, ondanks protesten van de buurtschap, die onder meer bezwaar maakt tegen het feit dat de kinderen voortaan de drukke Amersfoortseweg moeten oversteken om op de basisschool in Nijkerkerveen te komen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen. - Nota van zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan en de reacties van de gemeente daarop.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Holkerveen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het pand op Koolhaaspark 28, onderdeel van het sociaal woningbouwcomplex.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - "Vanaf de jaren zeventig neemt het aantal kinderen dat in de buurtschap wordt geboren sterk af. Dat heeft tot gevolg dat de Rehobothschool aan de Domstraat steeds minder leerlingen krijgt. Omdat in de buurtschap geen nieuwe woningen werden gebouwd was er geen uitzicht op toename van het aantal leerlingen. De buurt verouderde en men begon zich te beseffen dat er iets gedaan moest worden om de school in stand te houden. Individuele acties om dit te bereiken haalden niets uit. Er wordt besloten een vereniging op te richten met als belangrijkste doel het in stand houden van de school. Die doelstelling is helaas niet gehaald, maar de Buurt- en Belangenvereniging Holkerveen, zoals de vereniging aanvankelijk heet, is wel een feit.

De vereniging is opgericht in 1988. De statuten zijn vastgesteld in 2001. Sinds de sluiting van de Rehobothschool in 1988 kon de vereniging van dat gebouw gebruik maken, maar toen het werd verkocht aan een projectontwikkelaar en er een kinderdagverblijf in werd gevestigd, moest een ander onderkomen worden gezocht. Uiteindelijk werd een 'tijdelijk' onderdak gevonden in de bedrijfskantine van de firma Van den Heuvel aan de Amersfoortseweg. Hoewel iedereen blij was met deze locatie is men steeds blijven zoeken naar een eigen onderkomen. Gedurende die periode was daarop geen enkel uitzicht en men overwoog de vereniging op te heffen. Gelukkig is het nooit zover gekomen. Tijdens de 'opheffingsvergadering' van Buurtvereniging Holkerveen is een nieuw bestuur gevormd en is de zoektocht naar een eigen gebouw voortgezet. Uiteindelijk werd een plek gevonden achter de bedrijfshal op het terrein bij van Elteren Hoveniers aan de Domstraat. We hadden vergunning om hier in ieder geval 5 jaar te blijven staan. Daarna moesten we weer iets anders zoeken.

Omdat dat niet lukte moest er een andere oplossing worden gevonden. Er werd aan de gemeente gevraagd mee te denken en daar kwam uiteindelijk uit dat als de eigenaar van het bedrijf kon instemmen met een bestemmingsplanwijziging we hier tot in lengte van dagen zouden kunnen blijven zitten. Dat bleek echter niet mogelijk. Vijf jaar verlenging was geen bezwaar, maar dan moesten we toch echt vertrekken. Het is uiteindelijk zeven jaar geworden. Op 16 juni 2012 hebben we met een groot aantal leden het 25-jarig bestaan van Buurtvereniging Holkerveen gevierd, terwijl we wisten dat het voortbestaan van de vereniging opnieuw aan een zijden draadje hing, want per 1 januari 2013 moesten we het gebouw aan de Domstraat verlaten. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij zeggen ze wel eens, en dat was ook voor ons het geval, want sindsdien maken we gebruik van het huidige onderkomen op Recreatiepark Overbos op Scheidingsweg 9."

Reactie toevoegen