Hogedijk / Groenstraat

Plaats
Buurtschap
Oosterhout Dongen
West-Brabant Amerstreek Hart van Brabant
Noord-Brabant

Hogedijk / Groenstraat

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hogedijk / Groenstraat.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hogedijk / Groenstraat.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hogedijk / Groenstraat.

Terug naar boven

Status

- Hogedijk / Groenstraat is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in deels de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout, en deels de regio Hart van Brabant, gemeente Dongen.

- Het Oosterhoutse gedeelte van de buurtschap valt onder het dorp Oosteind, het Dongense gedeelte onder het dorp Dongen.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
De Hogedijk werd en wordt ook Hoge Dijk genoemd, maar volgens het postcodeboek is het officieel Hogedijk.
Naamgeving straat: topografisch curiosum
Deze straat is een topografisch curiosum; omdat ook in Dorst een Groenstraat was en mede omdat ongeveer alle dorpen in de omgeving een Groenstraat hebben, werd de Groenstraat aan de (westelijke) Oosterhoutse kant omgedoopt in Hogedijk. Omdat de gemeentegrens precies door het midden van de straat loopt, heet de andere helft op Dongens gebied nog steeds Groenstraat...
Naamsverklaring
“Groenstraat is een zeer bekend toponiem in de Baronie. Een groenstraat liep meestal in de dorpsakker, en men zou kunnen stellen dat een groenstraat een met gras begroeide akkerstraat is. Akkerstraten komen legio voor” (89).

Terug naar boven

Ligging

Hogedijk / Groenstraat ligt ZO van Oosteind, W van Dongen, rond de gelijknamige straat, die hier een deel van de grens vormt tussen de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Hogedijk / Groenstraat 19 huizen met 110 inwoners onder Dongen, 13/74 onder Oosterhout.

- Tegenwoordig heeft Hogedijk / Groenstraat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners aan de Oosteindse Hoge Dijk en ca. 20/50 aan de Dongense Groenstraat.

Terug naar boven

Geschiedenis

“De oude Vlaamse schuren herinneren aan vroeger tijden. Zij zijn 200 tot 300 jaar oud en werden gebouwd naar het voorbeeld van grote Vlaamse kloosterboerderijen, die aparte schuren bouwden om de graanoogsten te bewaren. Bij de hoge mendeuren op de hoek golft het dak op. Hierlangs reden de karren volgeladen met schoven graan en hooi naar binnen. De lege karren werden door de hoge achterdeuren naar buiten gereden. De veestapel bestond vooral uit rundvee en schapen. De goedkope os werd gebruikt om te ploegen en de kar te trekken. Paarden waren wel vlugger maar moesten haver hebben.

Het zwartbonte rundvee was hier zeldzaam maar wel was er een mengeling van roodbont, blaren, ruggelingen en gevlekte typen. De Oosteindse boeren weidden vanaf 1699 hun vee tot in Almkerk (in het Land van Altena, bij Woudrichem, red.). De schapen werden gehouden op de uitgestrekte heidevelden. Geiten waren er betrekkelijk weinig, meestal hielden de arbeiders die. Pluimvee werd een beetje gehouden voor eigen gebruik. Verder mestte elke boer jaarlijks een paar varkens vet voor het eigen gezin. Rond 1900 verdween langzaam de os als trekdier en nam het paard deze taak over.

In de jaren vijftig deed ook op de boerderijen de mechanisatie zijn intrede. Dankzij de Marshallhulp konden de landbouwers moderniseren. Het gemengde bedrijf boette aan belang in en de veeteelt werd hoofdbron van bestaan. Vele boerderijen werden in de jaren zeventig omgebouwd tot woonhuis. Dat het landschap grotendeels gaaf is gebleven, hebben wij te danken aan de agrariërs die hun land met zorg bewerken.

De klinkers van deze oude weg worden vijfduimers genoemd” (99).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Gemeenten eindelijk eens over beheer Hogedijk / Groenstraat
Ongeveer 90 jaar geleden hebben de bewoners van de Hogedijk / Groenstraat de klinkers voor hun straat met een handkar uit Gilze gehaald en eigenhandig in het zand getikt. Tot 2010 hebben de gemeenten Oosterhout en Dongen zich nauwelijks met het plaveisel bemoeid. De gemeente Dongen gebruikte de straat als omleidingsroute voor de werkzaamheden aan de rotonde in de Westerlaan en Middellaan. De al gehavende Hogedijk / Groenstraat kon het omgeleide verkeer niet lijden en verkeerde begin 2010 in miserabele toestand. De Dongense wethouder Ad Stoop kwam de situatie in ogenschouw nemen en zou contact opnemen met zijn Oosterhoutse collega Yves de Boer om te komen tot een oplossing voor de bestrating. Beheermatig is het lastig dat de gemeentegrens over de as van de straat loopt, waardoor de O helft als Groenstraat onder de gemeente Dongen valt, en de W helft als Hogedijk onder de gemeente Oosterhout. "Het huisvuil wordt hier dubbel opgehaald en folders krijgen we in tweevoud", aldus inwoner Bert van Dongen. De strooiwagen daarentegen zou de schuif hebben dichtgedaan, zodra hij de Groenstraat inreed. Na onderling overleg tussen de gemeenten in februari 2010 is men eruit over welke gemeente verantwoordelijk is voor de weg, de bermen en de sloot. "De verdeling tussen Oosterhout en Dongen van het stuk Groenstraat tussen Heistraat, Dorpspad tot Middellaan is als volgt: de bestrating, de berm en de sloot zijn van Oosterhout en de verlichting en het drukriool van Dongen", aldus een woordvoerder van de gemeente Dongen.

Reactie toevoegen