Hoge Aard

Plaats
Buurtschap
Gilze en Rijen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Hooge Aard Molenschot Bavelseweg 150 [640x480].jpg

Buurtschap Hoge Aard, Bavelseweg 150

Buurtschap Hoge Aard, Bavelseweg 150

Hooge Aard Molenschot voormalig bakhuisje Bavelseweg 170 [640x480].jpg

Buurtschap Hoge Aard, voormalig bakhuisje op Bavelseweg 170

Buurtschap Hoge Aard, voormalig bakhuisje op Bavelseweg 170

Hoge Aard

Terug naar boven

Status

- Hoge Aard is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Gilze en Rijen.

- De buurtschap Hoge Aard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Molenschot.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Deze buurtschap staat nog op kaarten met de spelling Hooge Aard. Maar aangezien dit geen formele woonplaats is, de plaatsnaam daarom nergens formeel vastligt, er ook geen sprake is van plaatsnaamborden waaruit de huidige spelling kan worden afgeleid, en de straatnaam ter plekke Hoge Aard luidt, lijkt het ons wel zo logisch om vandaag de dag die spelling ook voor de buurtschap/plaatsnaam te hanteren, dus dat doen wij dan ook.

Oudere vermeldingen
1456 opte Aert, 1520 den Hogen Aert, 1838-1857 De hooge Aard (hooge), 1843 de Aard.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse aert = aard 'beploegde of bebouwde grond, bouwland', met hooge 'hooggelegen' ter onderscheiding van Lage Aard.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoge Aard ligt rond de gelijknamige weg, met aangrenzende panden aan de wegen Bavelseweg en Burgtsebaantje, W van Gilze, Z van Molenschot, direct Z van de A58. Z grenzend aan het Prinsenbosch (onderdeel van Boswachterij Ulvenhout), O aan de buurtschap Raakeind. Aan de overzijde van de A58 ligt de Bavelse buurtschap Lage Aard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft buurtschap Hoge Aard 3 huizen met 14 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Rond 1840 was Hoge Aard nog ‘te midden der heide gelegen’ (2).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoeve De Hooge Aard dateert uit 1908.

Reactie toevoegen