Hoenderloo

Plaats
Dorp
ApeldoornEde
Veluwe
Gelderland

hoenderloo_ottho_hoeve_kopie.jpg

De Ottho Hoeve is genoemd naar dominee Ottho Gerhard Heldring, die een grote rol heeft gespeeld in het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners van Hoenderloo in de begintijd

De Ottho Hoeve is genoemd naar dominee Ottho Gerhard Heldring, die een grote rol heeft gespeeld in het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners van Hoenderloo in de begintijd

hoenderloo_heldringkerk_kopie.jpg

Hoenderloo, ook de Heldringkerk uit 1858 is genoemd naar dominee Heldring

Hoenderloo, ook de Heldringkerk uit 1858 is genoemd naar dominee Heldring

hoenderloo_heldringput_kopie.jpg

Hoenderloo, en ook de Heldringput is genoemd naar zijn stichter, juist, je raadt het al :-)

Hoenderloo, en ook de Heldringput is genoemd naar zijn stichter, juist, je raadt het al :-)

hoenderloo_nederlands_elektriciteitsmuseum_kopie.jpg

Hoenderloo, Nederlands Elektriciteitsmuseum

Hoenderloo, Nederlands Elektriciteitsmuseum

hoenderloo_wandelen_heuvelachtig_kopie.jpg

Het is af en toe flink klimmen tijdens een wandeling rond Hoenderloo, maar ja het voordeel is dat je dan ook weer een keer naar beneden gaat en dat gaat dan weer wél makkelijk...

Het is af en toe flink klimmen tijdens een wandeling rond Hoenderloo, maar ja het voordeel is dat je dan ook weer een keer naar beneden gaat en dat gaat dan weer wél makkelijk...

hoenderloo_kijk_uit_voor_overstekende_wandelaars_kopie.jpg

Meestal waarschuwt men met borden wandelaars voor snelverkeer, maar tijdens een wandeltocht in Hoenderloo in april 2015 was het net andersom...

Meestal waarschuwt men met borden wandelaars voor snelverkeer, maar tijdens een wandeltocht in Hoenderloo in april 2015 was het net andersom...

hoenderloo_kaart_kopie.jpg

Op deze kaart is goed te zien dat de grens tussen Hoenderloo gem. Apeldoorn (wit) en Hoenderloo gem. Ede (geel) strak W langs de dorpsken loopt. De grens loopt zelfs door ontmoetingscentrum Veldheim! (© gemeente Ede)

Op deze kaart is goed te zien dat de grens tussen Hoenderloo gem. Apeldoorn (wit) en Hoenderloo gem. Ede (geel) strak W langs de dorpsken loopt. De grens loopt zelfs door ontmoetingscentrum Veldheim! (© gemeente Ede)

Hoenderloo

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal Miggelenberg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hoenderloo.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hoenderloo.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hoenderloo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoenderloo (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hoenderloo is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in grotendeels gemeente Apeldoorn, deels gemeente Ede. Het dorp zelf, met postcode 7351, valt onder de gemeente Apeldoorn. Een strook buitengebied direct W en Z van de dorpskern, zijnde een O deel van Nationaal Park De Hoge Veluwe plus de buurtschap Hoog Baarlo, valt onder de gemeente Ede. Dit betreft postcode 7352. Waarom Hoenderloo voor een klein gedeelte bij de gemeente Ede behoort, is niet geheel duidelijk. Mogelijk is dit gebeurd bij de verdeling van de buurt Otterlo. (bron: gemeentearchief Ede).

- Onder het dorp Hoenderloo vallen ook de buurtschappen Hoog Baarlo, De Krim en Woeste Hoeve (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1748 Hoender Lo Struycken, 1844 Hoenderloo.

Naamsverklaring
Samenstelling van lo 'bos' en hoender. Bij dit woord moet men denken aan hoenderachtigen, zoals korhoenders en patrijzen.(1) Zie verder de 2e alinea onder het kopje Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

Hoenderloo ligt ZW van Apeldoorn en Beekbergen en grenst in het O aan de A50. Ook de O helft van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het grootste deel van Vliegveld Deelen behoren tot het dorpsgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Hoenderloo nog niet (apart) vermeld. In dat jaar telt de nederzetting 24 armzalige plaggenhutten (waarvan 9 binnen de grenzen van het huidige Hoenderloo, 6 in Ede, 3 op Hoog Baarlo en 6 op De Bunte) met ca. 150 inwoners. Dominee O.G. Heldring geeft in zijn boekje 'Wandelingen over de Veluwe' een opsomming van het aantal gezinnen dat zich tot 22 augustus 1845 in de buurtschap had gevestigd. 13 gezinnen woonden in Hoenderloo, 6 gezinnen op Hoog Baarlo en de overige 34 gezinnen in het gebied dat destijds De Bunte werd genoemd. Bij de opgave van dominee Heldring zit geen topografisch kaartje, zodat de oude grenzen van Hoenderloo, Hoog Baarlo en De Bunte helaas niet precies bekend zijn. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners, waarvan 50 in het deel in de gemeente Ede (in de praktijk betreft dat de buurtschap Hoog Baarlo).

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De specifieke kenmerken van het bodemlandschap hebben de (voor-)geschiedenis en de verschijningsvorm van Hoenderloo in belangrijke mate bepaald. Aan de basis hiervan liggen aardkundige processen zoals het ontstaan van de heuvelrug, de zandbodem en het oerbos. Daarnaast is de mens sterk van invloed geweest op de transformatie van de vegetatie. Het oerbos veranderde namelijk in een ‘leeg’ land van heidevelden en zandverstuivingen, om betrekkelijk recent weer te worden omgetoverd in een vrijwel aaneengesloten bosgebied. De droge schrale bodemgesteldheid is lange tijd een ongunstige conditie geweest voor permanente bewoning.

De eerste bewoners
Hoenderloo is pas aan het begin van de 19e eeuw ontstaan als een clandestiene ontginningsnederzetting in het ‘lege land’. De arme en geïsoleerd levende inwoners behoren aanvankelijk tot het kerspel Beekbergen. In 1813 vestigt schaapherder Albert Brinkenberg zich als eerste inwoner van Hoenderloo, nabij de Franse Berg (nu midden in het park De Hoge Veluwe gelegen). Hij bouwt daar een eenvoudige plaggenhut, maar komt er al snel achter dat het niet handig is om een hut onderaan een heuvel te bouwen; bij een regenbui stroomt het regenwater rechtstreeks zijn hut binnen. Hij vindt een nieuw plekje op het punt waar de grenzen van de Aanstoterbuurt (Otterlo) en de marken van Spelde en Deelen bijeenkwamen, waar nu restaurant Rust een Weinig staat. Brinkenberg vestigt zich daar met vrouw, drie kinderen en een paar schapen, en noemt de plek het Hoenderloo, naar de vele korhoenders die er rondlopen. Geleidelijk vormt zich een kleine kolonie van schamele plaggenhutten. De bewoners leven er in armoedige omstandigheden.

Van plaggenhutten naar echt dorp met alles erop en eraan
In 1839 ‘ontdekt’ dominee Otto Gerhard Heldring uit het Betuwse Hemmen - een zeer sociaal bewogen man, met belangstelling voor landbouwkunde en archeologie - op een van zijn omzwervingen over de Veluwe de nederzetting Hoenderloo. Getroffen door de armoede die het primitieve bestaan van de bewoners met zich meebrengt, belooft Heldring hulp. In de loop der jaren realiseert hij hier een waterput (1843), een school (1846), een doorgangshuis voor verwaarloosde jongens (1851) (de voorloper van de huidige Hoenderloo Groep) en een kerk met pastorie (1858).

Landgoederen en landgoedbossen
In de 19e eeuw verkopen de Marken veel grond aan adellijke families en rijke zakenlieden. Die laten de terreinen ontginnen en aanplanten met bos voor de productie van hout en/of het creëren van een recreatief landgoed. Zo ontstaat in relatief korte tijd een krans van particuliere landgoedbossen rondom Hoenderloo. De landgoederen leggen de basis voor de huidige bezitseenheden en het bosrijke karakter van de Veluwe. Omdat deze bezittingen moeilijk renderen en de erfgenamen veelal binding missen, worden de landgoederen één of enkele generaties later verkocht aan de overheid of natuurbeschermingsorganisaties. Sindsdien is de overheid de belangrijkste eigenaar van de landgoedbossen op de Veluwe.

Ideaal oord voor ontspoorde jongens
Door de geïsoleerde ligging temidden van grootschalige ontginningsgebieden is Hoenderloo halverwege de 19e eeuw een aantrekkelijke plek om ontspoorde jongens weer op het rechte pad te krijgen. Zij hebben baat bij een werkzaam verblijf in een natuurlijke omgeving met gezonde lucht, ver weg van de stad. Bovendien maakt de goedkope grond de exploitatie van een dergelijke instelling rendabel. Daarom komt hier in 1851 op initiatief van dominee Heldring de ‘Stichting Hoenderloo’ tot ontwikkeling, de bakermat van de huidige ‘Hoenderloo Groep’: een instelling voor jeugdzorg en onderwijs, die een tijdelijk thuis biedt aan enkele honderden jongeren met gedragsproblemen.

Ideaal toeristenoord
Vanaf de 19e eeuw ontwikkelt de Veluwe zich tot een recreatieve trekpleister. Dat komt door de hoge belevingswaardering van het landschap en de natuur. Destijds zocht de passieve recreant hier naar ontspanning, rust, ruimte, schone lucht, het ongerepte en het woeste. Tegenwoordig kan de actieve recreant hier ook terecht voor talrijke sportieve en culturele voorzieningen. Hoenderloo is vooral een populaire vakantiebestemming geworden dankzij de ligging temidden van uitgestrekte bossen en nabij Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Deze populariteit heeft geresulteerd in een groot aantal recreatieve voorzieningen in en om het dorp. De pensions van weleer hebben plaats gemaakt voor hotels, campings en huisjesparken. In de winter is Hoenderloo een rustig streekdorp. In de zomer verblijven er bijna vijf keer zoveel mensen in de vele dag- en verblijfsaccommodaties. (bron)

Tweede Wereldoorlog
De oorlogsdagen in mei 1940 zijn in Hoenderloo verwarrend en overrompelend. Eerst doortrekkende Nederlandse militairen en een paar dagen later vooral Duitse troepen op weg naar de Grebbelinie. Een half jaar lang blijven er Duitsers in het dorp. Op het dak van het hoofdgebouw van de Heldringstichting wordt een luchtwachtpost ingericht die deel uitmaakt van het opsporingsnetwerk rond het vliegveld Deelen, dat een belangrijke Luftwaffe-basis voor jachtvliegtuigen wordt. De aanvallen van de Duitse jagers vanaf Deelen op de overvliegende Engelse en Amerikaanse bommenwerpers zijn ’s nachts goed te horen en overdag vaak goed te zien. In en rond het dorp zijn diverse toestellen neergestort, vooral in de periode 1942-1944. De bosrijke omgeving biedt goede mogelijkheden voor het verbergen van geallieerde piloten. Diverse Hoenderloo’ers bieden daarbij hulp en ook de verzetsgroep Hoenderloo speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is deze groep zeer actief in het inlichtingenwerk.

Na de Slag om Arnhem in 1944 wordt Hoenderloo overspoeld door evacués uit Arnhem en Oosterbeek. In de heersende verwarring zijn diverse rondzwervende Engelse parachutisten in veiligheid gebracht. Tijdens het Duitse V-1 offensief tegen Antwerpen in de winter van 1944-1945 ligt het dorp in de lijn van deze vliegende bommen, die gelanceerd worden vanuit o.a. Nijverdal, Dalfsen en Lochem. Er vallen talloze V-1’s rondom Hoenderloo, al dan niet onderschept door geallieerde jachtvliegtuigen.

In de eerste weken van april 1945 zijn in de gebouwen van de Heldringstichting enkele duizenden Duitsers gelegerd. Op alle toegangswegen naar Hoenderloo zijn versperringen aangebracht. De sfeer is zeer gespannen. Tot op het laatste moment is het onduidelijk wat de Duitsers gaan doen. In de nacht van 16 op 17 april zijn ze echter vrijwel allemaal vertrokken, in westelijke richting, bang om afgesneden te worden door de Canadese en Engelse troepen.

De eerste geallieerde troepen bereiken Hoenderloo op 17 april omstreeks het middaguur via de Miggelenbergweg / Krimweg. Leden van het verzet en andere bewoners helpen bij het opruimen van de wegversperringen. Vrijwel de gehele 2e Canadese Infanterie Brigade trekt die dag door het dorp. Na enkele dagen komen de Engelsen, die al vanaf 15 april, na de inname van Arnhem, tot op een paar kilometer ten zuiden van Hoenderloo zijn opgetrokken. Het hoofdgebouw van de Heldringstichting wordt tijdelijk verheven tot ‘Polar Bear Battleschool’. Het instituut is opnieuw kazerne, maar nu voor soldaten in kaki-uniform. Eind mei wordt daar het hoofdkwartier van het Royal Canadian Army Service Corps (RCASC) gevestigd, dat hier blijft tot eind december. (bron)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hoenderloo, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Marke.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Voor het dorp Hoenderloo is een Dorpsvisie opgesteld, o.a. omdat er behoefte bestaat aan nieuwe woningen. In het zoeken naar de gewenste ontwikkelingsrichting had de gemeente Apeldoorn behoefte aan een cultuurhistorische analyse (CHA). Omdat cultuurhistorie een van de meest bepalende factoren is voor de ruimtelijke identiteit, moet dit aspect op waarde worden geschat als input voor de toekomstige ontwerpvoorstellen. De CHA heeft kortom tot doel om vanuit cultuurhistorisch perspectief een handreiking te bieden aan de ruimtelijke visie. Tegelijkertijd levert het bouwstenen aan voor het bestemmingsplan en het welstands- en monumentenbeleid.

Vandaar dat in 2010 de Cultuurhistorische analyse Hoenderloo (130 pag.!) is verschenen (auteurs: architectuurhistoricus Leon van Meijel, architect Heide Hinterthür, stedenbouwkundige Els Bet en Maarten Wamsteeker, in opdracht van de gemeente Apeldoorn). Aan de hand van archief- en literatuuronderzoek, veldwerk, analyse en interpretatie wordt in tekst en beeld inzicht geboden in de historisch- ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis, het structuurbeeld en het ruimtebeeld van het bodemlandschap, het dorpslandschap, het landgoederenlandschap, het institutionele landschap en het toeristische landschap. Het is een analyse van landschap en bebouwing, met adviezen hoe e.e.a. landschappelijk nog beter tot zijn recht kan komen.

- Basisschool De Kakelhof heeft na afloop van schooljaar 2014-2015 de deuren moeten sluiten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden om nog verantwoord door te kunnen gaan. De voorafgaande jaren was het aantal leerlingen snel gedaald: van 85 in 2012 naar 18 in 2014 naar 10 in 2015. Scholenkoepel Leerplein055 wijt de sterke daling aan het teruglopend aantal geboortes, een grote uitstroom uit groep 8 en 'veranderende voorkeuren' van ouders. Het schoolbestuur zag geen brood in plannen van Dorpsraad Hoenderloo en enkele ouders uit het dorp om de school als 'groene school' open te houden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoenderloo heeft 18 rijksmonumenten, deels in de gemeente Apeldoorn en deels in de gemeente Ede.

- Hoenderloo heeft 15 gemeentelijke monumenten in de gemeente Apeldoorn. Verder heeft de plaats nog 1 gemeentelijk monument in de gemeente Ede. Dat ligt in de buurtschap Hoog Baarlo en wordt daarom aldaar beschreven.

- De Heldringkerk (Hervormd PKN, Heldringsweg 10) is in 1858 in een heuvelachtige omgeving gebouwd als eenvoudige zaalkerk die zich kenmerkt door gepleisterde en witgeschilderde gevels. Hierdoor zijn parallellen te ontdekken met de later (1870) gebouwde vluchtheuvelkerk in (de voorm. gem.) Valburg. De kerk is in opdracht van dominee Heldring gebouwd.

- Ook de Heldringput is in 1843 gegraven op initiatief van dominee Heldring. Voordien moesten de inwoners hun drinkwater halen uit een houten ton die het regenwater moest opvangen. Karakteristiek voor Heldrings vervlechting van het geestelijke en praktische is dat hij bij de ingebruikneming van de put het 4e hoofdstuk van het Johannes Evangelie opsloeg en zei: “Daar staat ook een verhaal van een put en van een water, maar van een ander water en van een anderen dorst: een dorst naar gerechtigheid; en wie Hij was die dat levend water kan geven en dien dorst kan lesschen.”

- Gevelstenen in Hoenderloo.

- Voor de Heldringkerk staat een herdenkingsmonument dat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog. Het is op 17 april 1985 geplaatst t.g.v. de bevrijding van het dorp exact 40 jaar daarvóór.

- In het Nationale Park de Hoge Veluwe staat jachthuis St. Hubertus (Houtkampweg 13, Hoenderloo gem. Ede). De familie Kröller-Müller liet het Jachthuis ontwerpen door de bekende architect H.P. Berlage. De vorm is ontleend aan de legende van St. Hubertus, beschermheilige van de jacht. De sage van St. Hubertus ligt zo letterlijk aan het gebouw ten grondslag, dat men er niet aan ontkomen kan. De legende zegt dat Hubertus (geboren in 665) tijdens één van zijn vele jachtpartijen een hert ontmoet dat in het gewei een lichtend kruis draagt. Hubertus bekeert zich tot het Christendom. Hij brengt het tot bisschop en in de middeleeuwen zelfs tot heiligheid.

De twee vleugels van het gebouw verbeelden het gewei van het hert, waarboven de 31 meter hoge toren zich verheft als het kruis in de legende. De omgeving van het jachthuis is met de fraaie vijvers, afwisselende begroeiing en goede paden een geliefd wandelgebied. Rond de vijver voert een gemarkeerde wandeling van 2,6 km (45 min.). Deze is ook met rolstoelen goed toegankelijk. Het jachthuis is niet vrij toegankelijk. Wel worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd. Jachthuis St. Hubertus is van 2012 t/m 2014 gerestaureerd. Vooral de restauratie van het leien dak was een complexe klus, waarvoor men de prijs Dak van het Jaar 2015 in de wacht heeft gesleept.

Nationaal Park De Hoge Veluwe trekt - zo meldt zij anno 2009 - enkele tientallen jaren uit voor het herstel van het park bij Jachthuis Hubertus. Dat wordt zoveel mogelijk teruggebracht in oorspronkelijke staat. Het jachthuis is ontworpen door de bekende architect Berlage. Volgens De Hoge Veluwe is het de enige keer dat Berlage naast een landhuis ook het bijbehorende park heeft ontworpen, reden te meer voor een restauratie van het park, dat onder meer bestaat uit enkele vijvers. Berlage zorgde in zijn ontwerp voor samenhang tussen gebouw, interieur en omgeving.

In de loop der jaren zijn er echter veranderingen in het oorspronkelijke ontwerp geslopen. Zo zijn er paden verlegd of verdwenen, is de windmolen in onbruik geraakt en ontneemt riet op sommige plaatsen het directe zicht op het water. Bij de werkzaamheden zal veel asfalt verdwijnen, net als overbodige wegen. Bij het jachthuis komen klinkers in plaats van asfalt. Voor voetgangers komt er een speciaal pad naar het jachthuis. Verder worden de paden om de vijvers weer begaanbaar gemaakt. Opgaande beplanting tussen pad en vijver gaat weg, waardoor wandelaars weer direct contact krijgen met het water. De windmolen in het park krijgt weer een bovenbouw.

- Nederlands Elektriciteits Museum. De collectie bestaat uit o.a. een elektriciteitscentrale uit 1890, een stoomdynamo uit 1913 en gas en benzine motoren voor de opwekking van elektriciteit. Alles is met grote perfectie vakkundig gerestaureerd en werkt. Tijdens rondleidingen worden al deze machines in werking gesteld en wordt de opgewekte elektriciteit gebruikt voor de verlichting van het museum met lampen van meer dan 100 jaar oud. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook veel apparatuur zelf in werking stellen en bestuderen zoals relais, schrikdraadapparaten, bioscoopverlichting, overslag met hoogspanning, schakelingen in woonhuizen. Hoe het proces van elektrische apparaten in het huishouden begonnen is, tonen de eerste strijkbouten, kachels, kookplaten en wasmachines. Verder ziet u o.a. de ontwikkelingen van de telegraaf, telefoon, radio en tv.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjecomité Hoenderloo organiseert uiteraard Koningsdag, maar daarnaast ook nog diverse andere evenementen door het jaar heen, zoals de Wintermarkt, het Paasspektakel en de Kermis.

- Jaarlijks wordt op 17 april bij het oorlogsmonument stilgestaan bij de voor het dorp bewogen oorlogsperiode 1940-1945. Bij het monument worden zowel de Nederlandse driekleur als de Canadese vlag gehesen en leerlingen van basisschool De Kakelhof leggen bloemstukken. Op 4 mei is er een ceremonie waarbij de vlaggen halfstok hangen, waarna ze op 5 mei weer fier boven in de mast wapperen ter herdenking van de bevrijding.

- Op de 1e vrijdag van juli organiseert de HAJO (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) een buitenpopavond bij de Muziektent naast 't Dorpshuus. Een gratis toegankelijk muziekfeest met live muziek. Verder organiseert de HAJO regelmatig activiteiten voor de jeugd in het dorp, zoals jeugddisco's en vossenjacht.

- Kermis (5 dagen in augustus) met naast de eigenlijke kermis vele - deels vaste, deels jaarlijks wisselende - activiteiten, zoals vogelschieten, bijlwerpen en boomstamrollen.

- Hoenderloo Fair (op een zaterdag begin september). Sinds 2015 is er op deze dag ook de HoenderRit, een rally/toertocht voor auto's, motorfietsen en vrachtwagens van 25 jaar en ouder.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rondwandeling 'In de voetsporen van Heldring' (13 km).

- Wandelroute Trage Tocht Hoenderloo (18 km) is een stevige wandeling door de heuvelachtige bossen N van het dorp. Het Spelderholt is nog een ruig stukje Veluwe met stuifzand en steil opgestoven heuvels, waarop grillig gevormd strubbenbos van zomer- en wintereiken groeit. De route gaat voornamelijk over brede zandwegen en af en toe over smalle kronkelpaadjes. Halverwege de wandeling kom je bij kiosk Het Leesten, een mooi rustpunt. Je wandelt over de Leesterheide weer de bossen in. Aan het eind van de wandeling kom je langs de fraaie witte dorpskerk.

- Wandelroute De 8 van Hoenderloo (7 km) heeft 2 lussen. De zuidelijke lus gaat over een lange bosweg langs het (hier afgesloten) Deelerwoud en over smalle bos- en graspaadjes door het kleinschalige bos- akkertjes en weilandjes landschap van buurtschap Hoog-Baarlo. Op het snijpunt van de 8 heb je in Hoenderloo een ruime keuze aan horecagelegenheden. Daarna maak je over leuke slingerpaadjes een rondje door het bos en langs de velden N van het dorp. Ook hier weer veel kleinschaligheid en afwisseling.

- Nog meer wandelroutes rond Hoenderloo.

- MTB-route vanuit Hoenderloo (22,4 km).

- Kom met je kinderen naar het Kabouterpad Hoenderloo en spot de kabouters op deze vrolijke route. De boswachters van Staatsbosbeheer ontdekken regelmatig sporen in het bos waarvan ze vermoeden dat ze van kabouters zijn. Maar ze weten het niet zeker... Ze hebben jou nodig om de kabouters te spotten. De kabouters mogen je natuurlijk niet herkennen. Daarom krijg je voor de tocht begint een rode muts en worden je wangen rood geschminkt. Onderweg doe je de 6 kabouteropdrachten. Deze opdrachten zijn in elk seizoen anders.

- Op de laatste 3 woensdagen van juli en de eerste 3 woensdagen van augustus zijn er gezellige braderieën rondom de muziektent in het dorp. Van 17.00 tot 21.30 uur kun je hier terecht voor een kinderkleedjesmarkt, braderie, demonstraties van oude beroepen, een kermis en vanzelfsprekend vele standhouders met allerlei artikelen.

- Hou je van sportieve uitdagingen? Dan is Survivalparcours Hoenderloo (gratis toegankelijk, nabij Hotel Buitenlust, Apeldoornsweg 30) echt iets voor jou! Dit mooie parcours ligt in een prachtige omgeving met redelijke hoogteverschillen. Neem een flesje water mee voor na afloop en maak er een sportief uitje van. Als je een mountainbike hebt kun je die ook meenemen. De te volgen route is bewegwijzerd met mountainbikepaaltjes. Als je van een beetje atletiek houdt kun je dit parcours ook helemaal lopend / hardlopend afleggen. De route is 4 km lang. Prima te doen dus. Het parcours is geschikt voor jong (vanaf 6 jaar) en ouder.

Terug naar boven

Links

- Nieuws uit Hoenderloo in de Stentor.

- De onder Evenementen reeds vermelde HAJO geeft maandelijks de dorpskrant De Nieuwe Plaggensteker uit. Deze wordt gratis huis aan huis bezorgd. Via de link is het laatste nummer ook online te lezen.

- Muziekvereniging en slagwerkgroep VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) is opgericht in 1921.

- Imkersvereniging Hoenderloo is opgericht in 1923 en heeft ca. 30 leden. Ben je op zoek naar een erg leuke hobby en wil je ook nog iets goeds voor je omgeving doen, denk dan eens na over het beginnen met imkeren. De vereniging organiseert o.a. een basiscursus voor de bijenteelt om natuurliefhebbers en (potentiële) imkers de mogelijkheid te bieden hun kennis over de natuur in ons land uit te breiden met basiskennis over de honingbij. Leer op een goede manier bijen te houden, te genieten van deze interessante dieren, je eigen honing te oogsten, op een directe manier met de natuur in jouw omgeving in contact te komen en bij te dragen aan de bestuiving van bloemen en planten.

- Stichting Hoog-Baarlo heeft als doel het ondersteunen van verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven in het dorp Hoenderloo.

Reactie toevoegen