Hoek van Holland

Plaats
Dorp
Rotterdam
Westland
Zuid-Holland

hoek van holland groeten uit [640x480].jpg

Hoek van Holland groeten uit

Hoek van Holland groeten uit

hoek-van-holland-maeslantkering-1.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

hoek-van-holland-maeslantkering-2.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

hoek-van-holland-maeslantkering-3.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

hoek_van_holland_rotterdam_aan_zee_najaarsconcert_2016_kopie.jpg

Harmonievereniging Rotterdam aan Zee in Hoek van Holland is in 1917 opgericht en viert dus in 2017 het 100-jarig bestaan.

Harmonievereniging Rotterdam aan Zee in Hoek van Holland is in 1917 opgericht en viert dus in 2017 het 100-jarig bestaan.

Hoek van Holland

Terug naar boven

Status

- Hoek van Holland is een dorp en deelgemeente in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 1913 gemeente 's-Gravenzande. Bij een grenscorectie in 1914 is het dorp naar de gemeente Rotterdam overgegaan (na vruchteloze pogingen van de inwoners om van hun dorp een zelfstandige gemeente te maken). Op dat moment had het dorp 2.964 inwoners.

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
Om de ligging aan zee in relatie tot de gemeentelijke status te promoten wordt het dorp ook wel 'Rotterdam aan Zee' genoemd.

Lokale naamgeving
In de volksmond wordt het dorp kortweg De Hoek genoemd.

Inwoners
De inwoners van Hoek van Holland heten Hoekenezen.

Terug naar boven

Ligging

Hoek van Holland ligt ZW van 's-Gravenzande, in de uiterste ZW hoek van het Westland. Het grenst in het Z aan de Nieuwe Waterweg, in het W aan de Noordzee. De plaats is dan ook o.a. bekend vanwege de veerdienst Hoek van Holland-Harwich (GB).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoek van Holland heeft ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners op een oppervlakte van 14,1 km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de publicatie 'Korte aanmerkingen over den Hoek van Holland. Des selfs voorgaande en nu tegenwoordige situatien. De middelen tot behoud voorgeslaagen, welke van die middelen van nut en welke van geen nut konnen weesen, aangetoond' (1739) inventariseert Sebastiaan Anemaat door welke bedreigingen de duinen van Hoek van Holland (dreigen te worden) aangetast, en welke middelen het beste kunnen worden ingezet - en welke niet, omdat ze volgen hem niet het gewenste effect sorteren - om de duinen duurzaam te versterken en zo overstromingen in Delfland te voorkomen.

De oorspronkelijke Hoek van Holland was de aanduiding voor de meest zuidelijke duinenrij van Holland. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg (1866-1868) raakte dit gebied gescheiden van de rest van Holland (op de plattegrond bij 's-Gravenzande uit ca. 1870 is dat goed te zien). Van dit gebied is inmiddels niets meer terug te vinden. Het gebied, waarin tot de jaren vijftig van de 20e eeuw ook vogelreservaat De Beer was gesitueerd, is verdwenen bij de aanleg van de havengebieden Europoort en Maasvlakte.

Het huidige Hoek van Holland was lange tijd een vrijwel onbewoond gebied dat voornamelijk uit hooiland bestond. Er was geen enkele infrastructuur en de ontwikkelingen werden helemaal aan het toeval overgelaten. De ‘Wet betreffende de verbetering van de waterweg van Rotterdam naar zee’ werd op 24 januari 1863 van kracht en bracht verandering in de ontwikkeling van ‘den Hoek’. Het Rijk onteigende de gebieden in het toekomstige Waterweggebied. Met het graven van de Nieuwe Waterweg ontstond een nederzetting van waterwegwerkers: een mannengemeenschap in noodwoningen.

De Nieuwe Waterweg werd in 1872 in gebruik genomen en de spoorlijn werd doorgetrokken. Met de komst van het Loodswezen, de Reddingsbrigade en Rijkswaterstaat bouwde men meer permanente huizen voor hun personeel. Met de eerste vaart van de veerdienst Hoek van Holland-Harwich in 1893, bood ‘den Hoek van Holland’ ook onderdak aan het personeel van de Great Eastern Railway Company.

Het Rijk verkocht regelmatig percelen voor bebouwing maar eiste geen voorzieningen. Geen riolering, geen drinkwater, geen bestrating, geen gemeentereiniging. De gemeente ’s-Gravenzande, waar Hoek van Holland toen deel van uitmaakte, stond machteloos tegenover de problemen. Het Geneeskundig Staatstoezicht had de wantoestanden al in de jaren negentig gesignaleerd maar dit leidde niet tot actie. De Hoekse inwoners namen het heft in eigen handen. Zij richtten zich tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat leverde zo weinig op dat zij in 1904 de krachten bundelden in de Vereniging ‘Algemeen Belang’.

In 1907 ondernam deze vereniging actie richting de Great Eastern Railway Company en de koningin, met het verzoek een zelfstandige gemeente te vormen. Dit ging niet door, omdat het dorp noodlijdend was. Uiteindelijk werden op 1 januari 1914 delen van ’s-Gravenzande en Naaldwijk bij Rotterdam gevoegd onder de naam Hoek van Holland. Het dorp kreeg een hulpsecretarie, waar de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister werden ondergebracht.

De verwachting dat de meer gegoede Rotterdammer naar de kust zou trekken, ging niet in vervulling. Hoek van Holland werd een typische volksbadplaats. De aanleg van een kampeerterrein startte in 1938. De eerste spade voor de strandboulevard ging een jaar later de grond in. De opening vond plaats op 17 juli 1939. Tijdens de oorlog kwam het hele strandtoerisme stil te liggen, om pas na de bevrijding weer op gang te komen. (bron: Stadskrant gemeente Rotterdam, 28-9-2010)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hoek van Holland heeft het ambitieuze plan om middels het ontwikkelplan Waterwegcentrum te groeien naar een vierseizoenenbadplaats met ca. 15.000 inwoners. In dit plan wordt uitgegaan van de unieke combinatie van kenmerken van het dorp: strand en cultuur; zeescheepvaart en havenactiviteiten; natuur en rust. Het ontwikkelingsplan omvat tevens de bouw van ca. 1.200 woningen, recreatieve voorzieningen zoals hotels, (strandgerelateerde) winkels en horecagelegenheden, het verbeteren van het museale aanbod en de herinrichting van het openbare gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoek van Holland heeft 10 rijksmonumenten.

- De Nieuwlandse Molen.

- Mariabeeldje.

- Gevelstenen in Hoek van Holland.

- In Hoek van Holland ligt het figuurlijke (want laatst opgeleverde) én letterlijke sluitstuk van de Deltawerken; de in 1997 gereedgekomen Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten 2 enorme witte deuren de Nieuwe Waterweg af. Op deze manier wordt Zuid-Holland beschermd tegen het hoge water. Deze imposante stormvloedkering is bijna even lang als de Eiffeltoren en is in gewicht zelfs 4x zo zwaar. - Videoreportage van de jaarlijkse 'proefsluiting' van de Maeslantkering (2011), met toelichting in tekst en beeld, door Ernst Spoor.

- Het Keringhuis, Publiekscentrum Water in Zuid-Holland (gelegen pal naast de Maeslantkering aan de Nieuwe Waterweg) geeft antwoord op al je vragen over de Maeslantkering en op het gebied van bescherming tegen hoogwater in bredere zin. Een afwisselende expositie, leerzaam en leuk. Vanaf april kun je vanaf het Keringhuis ook rondvaarten maken door het Europoortgebied en de Tweede Maasvlakte.

- Reddingsmuseum en Veerdienstmuseum Jan Lels.

- Museum RockArt is de schatkamer van de Nederlandse Popmuziekgeschiedenis, vanaf de jaren vijftig tot heden, van Armand tot ZZ en de Maskers, van Indorock tot de Golden Earring en van Jazz tot Rock ‘n Roll.

- Vuurtoren Het Hooge Licht is gebouwd in 1893, heeft 6 verdiepingen en is 21 meter hoog. Tot 1974 heeft de vuurtoren als kustverlichting dienst gedaan. De vuurtoren wordt begin jaren tachtig, na jaren leegstand, opgemerkt door de dan 15-jarige verzamelaar van vuurtorenmateriaal René Vas. Hij weet de deelgemeente ervan te overtuigen af te zien van het plan om de oude vuurtoren te slopen en krijgt toestemming om de vuurtoren te gebruiken als onderkomen voor het Kustverlichtingsmuseum Hoek van Holland.

René is nog altijd de beheerder van het museum. Er is een tentoonstelling over de historie van vuurtorens, modellen, lampenwisselaars, propaangaslantaarns, radiobakens, fotomateriaal en boeien. Vanaf het hoogste punt van de vuurtoren heb je een schitterend uitzicht over Hoek van Holland. In 2010 kreeg de vuurtoren zijn oude hart weer terug. Door de medewerking van Rijkswaterstaat kon de originele optiek met olielamp uit 1893 weer in de vuurtoren worden geïnstalleerd.

- Het Atlantikwall Museum is gevestigd in een Duitse geschutsbunker, die onderdeel was van de Atlantikwall, een 2685 km lange verdedigingslinie van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland is begin 2015 dakloos geraakt omdat zij het fort waarin zij gevestigd was, moest verlaten. Gelukkig kon zij in 2016 verhuizen naar bunker Bremen in natuurgebied Vinetaduin. Zij huurt de bunker van het Zuid-Hollands Landschap. Beide stichtingen onderzoeken hoe nog beter samengewerkt kan worden met behoud van de in het Vinetaduin aanwezige unieke flora en fauna. In de bunker Bremen wordt informatie verstrekt over de bunkerbouw en er is een unieke tentoonstelling over Duitse FLAK opstellingen aan de monding van de Nieuwe Waterweg vóór de bouw van de Atlantikwall. De bunker ligt tegenover Station Strand en is iedere zaterdagmiddag geopend.

- Fort 1881 (Stationsweg 80) is een pantserfort, in 1881 gebouwd ter verdediging van de ingang van de Nieuwe Waterweg en de haven van Rotterdam. Het is het best bewaarde kustverdedigingsfort van Nederland. Een vijftal geleide routes brengen de geschiedenis en de persoonlijke verhalen van het fort, vanuit verschillende invalshoeken, tot leven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Iedere laatste zondag van de maand is er in Hoek van Holland een Kofferbakverkoop aan de Koningin Emmaboulevard, naar eigen zeggen 'de grootste rommelmarkt van Nederland'. Iedereen kan een plekje reserveren voor 15 euro per auto-met-inhoud.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het strand van Hoek van Holland is 250 meter breed en 3,5 kilometer lang. De ligging is uniek: aan de uitgestrekte Noordzeekust én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam - waar een regelmatige stroom imposante zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven. Achter het strand liggen de duinen met hun vrij toegankelijke fiets- en wandelpaden. De typische duinflora zie je het beste tijdens een stevige wandel- of fietstocht. De kans bestaat dat je onderweg een konijn spot of zelfs een vos. En aan het strand kun je met een beetje geluk tegenwoordig ook zeehonden spotten. Het beste rustpunt om de verrekijker te voorschijn te halen, te lunchen of lekker uit te rusten zijn de picknicktafels die op mooie plekken langs de paden zijn neergezet.

Het strand van Hoek van Holland is opgedeeld in drie delen:
* Het ‘grote’ strand: het zuidelijke deel, Badweg/Zeekant waar de faciliteiten speciaal op de toerist gericht zijn. Hier vind je een groot aantal gezellige strandpaviljoens en uitstekende restaurants, en hier worden ook de muzikale evenementen gehouden. Alle faciliteiten voor een heerlijke stranddag zijn aanwezig: douches, toiletten, parkeergelegenheid, speciale strandrolstoelen, speelgelegenheid voor de kinderen, trampolines, EHBO-post en strandwacht.
* Het ‘Hoekse’ strand, slag Rechtestraat richt zich op watersporters uit de regio. Ook hier zijn een paar uitstekende strandpaviljoens, douches, toiletten, fietsenstalling en strandwacht. Op het strand kun je volleyballen of disc-golven en aan de vloedlijn korren of skimboarden. De afgelopen jaren is de groep surfers enorm gegroeid, want de golven die op het strand bij de surfschool breken zijn prima surfgolven. De lokale surfers behoren tot de beste surfers van de Benelux. Ook Windsurfvereniging Hoek van Holland zit op dit stuk strand. De vereniging heeft ruim 150 leden die fanatiek windsurfen, kitesurfen en golfsurfen. Dit stuk zee leent zich ook uitstekend voor brandingkajakken: surfen op de golven van de Noordzee. In tegenstelling tot de zeekanovaarder gaat de brandingkajakker niet ver de zee op, maar blijft dicht bij het strand in de branding. Het lijkt een beetje op wildwaterkajakken.
* Het noordelijke deel, tot aan 's-Gravenzande. Een deel van dit strand is speciaal bedoeld voor naturisten (tussen strandpaal 116 en 117).
En natuurlijk is op het strand ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) station Hoek van Holland actief.

- Op 10 oktober 2016, de Dag van de Duurzaamheid, kreeg Hoek van Holland wederom het bericht in de 'Sustainable global destination top 100' vermeld te staan, en kreeg zij de Zilveren Quality Coast Award toegekend. De badplaats mag daardoor ook in 2017 en 2018 het keurmerk Quality Coast voeren. Ten opzichte van de Bronzen Award uit 2014 was er duidelijk werk gemaakt van het 'vergroenen' van de omgeving en het ontwikkelen van duurzame bereikbaarheid.

Daarnaast heeft het strand van Hoek van Holland in 2016 voor het 7e achtereenvolgende jaar de Blauwe Vlag toegekend gekregen, het kwaliteits- en duurzaamheids keurmerk voor jachthavens en stranden. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale organisatie. Het strand was reeds in het bezit van een vier sterren plaquette van de Stichting Nederland Schoon, dat staat voor een zeer schoon strand.

- Jeugd: - In Speeltuin Hoek van Holland (Prins Hendrikstraat 144d, tegenover het gebiedskantoor) kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar veilig spelen onder toezicht. Met attracties voor peuters, kleuters en oudere kinderen, waaronder een toren met superglijbaan, een kabelbaan en mandschommel. Maar het is vooral een 'watertuin'.

Kinderboerderij Hoek van Holland is begin jaren zeventig begonnen met 1 geit op een stukje gehuurde grond. Al snel volgden er schapen, kippen, konijnen, pony’s en ezels. “Het is voor kinderen immers fantastisch en leerzaam om kennis te maken met verschillende diersoorten”, aldus Izak de Boer, die de kinderboerderij nog altijd beheert.

- Na het aanleggen van de diepe havens en vaargeulen op de Maasvlakte in de jaren zeventig, besluit men om de 19 miljoen kubieke meter zand die hierbij vrijkomt achter de Noorderpier de zee in te spuiten. Hierdoor ontstaat een driehoekige kustbescherming, -verbreding en landwinning en is de Van Dixhoorndriehoek - naar ingenieur Van Dixhoorn, de toenmalige directeur-generaal van Rijkswaterstaat die hiertoe opdracht gaf - een feit. De vochtige duinvalleien in dit gebied herbergen tegenwoordig veel bijzondere planten, bloemen en dieren, en het is een rustig duingebied waar je kunt wandelen en fietsen.

De afgelopen jaren groeide het open duingebied echter in hoog tempo dicht met struweel. Om de natuurwaarden te beschermen tegen verdere achteruitgang is het grootste gedeelte van de Van Dixhoorndriehoek, als onderdeel van het natuurgebied Solleveld & Kapittelduinen, aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de Zandmotor en het Spanjaardduin vormt dit gebied een kuststrook waar kustverdediging, natuurontwikkeling en recreatie op een dynamische wijze samenkomen. Deze beschermde status brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moeten bepaalde planten- en diersoorten behouden blijven en hun leefgebieden waar nodig worden hersteld. Om de natuur in dit gebied te beschermen, heeft de gemeente Rotterdam het eigendom en beheer van het natuurgebied Van Dixhoorndriehoek in 2012 overgedragen aan Stichting Zuid-Hollands Landschap. Het strand, de wegen, het fietspad en de strandslagen in het gebied blijven in beheer bij de gemeente Rotterdam.

- ZO van Hoek van Holland liggen de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder, sinds kort ook wel gezamenlijk bekend onder de naam Oranjebonnen. In het gebied vinden veel landschappelijke ontwikkelingen plaats, die een lange en moeizame voorgeschiedenis hebben gehad, en bepaald anders zijn uitgepakt dan lange tijd de bedoeling is geweest. Dit wordt op een rijtje gezet in het Rekenkamer-rapport Gemodder in de polder (2014) (zie ook het krantenartikel over het Rekenkamer-rapport). De intentie van alle bij het gebied betrokken partijen was sinds ca. 2003 om er een gebied van te maken voor vooral natuur en duurzame en verbrede stadslandbouw, waar o.a. extensieve landbouw, allerlei kleinschalige agrotoeristische activiteiten en een zorgboerderij een plaats zouden krijgen. Dat en waarom dit heaas 'iets' anders is gelopen, onderbouwt betrokken (voormalig) landbouwer in het gebied Leen Vreugdenhil in zijn brief aan de gemeente en provincie d.d. 23-11-2016. - Hij licht ook toe dat en waarom de aanleg van bepaalde fiets- en wandelpaden in het gebied kennelijk niet is gelukt.

Anno 2016 heeft Natuurbegraven Nederland 128 ha in de Bonnenpolder gekocht met de intentie er een natuurbegraafplaats van te maken, wat ook niet bepaald overeenstemt met de oorspronkelijke plannen voor dit gebied. Positief is dan weer wel dat de initiatiefnemer stelt te willen meewerken aan de plannen die de gemeente nog in het gebied wil realiseren. Op de Facebookpagina 'Zorgen om de Bonnen' vind je een reeks argumenten waarom lokale betrokkenen dit geen goed plan vinden. Zie ook de Twitterpagina 'Zorgen om de Bonnen'. En tot 11-12-2017 kon je hier een petitie tegen de begraafplaats ondertekenen. - In maart 2018 is uit een enquete gebleken dat 67 procent van de Hoekse ondervraagden tegen een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder is.

- De huidige Oranjebuitenpolder was ooit een getijdengebied. Toen werd het een polder, waar vooral aan landbouw werd gedaan. 7 ha van de intensief agrarisch gebruikte Oranjebuitenpolder wordt extensief beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied ontwikkelt zich tot een oase voor vogels met o.a. grutto's, veldleeuweriken en bergeenden.

Een deel van de polder is in 1967-1968 afgegraven om de westelijke uitbreiding van Maassluis op te hogen, en zo zijn de Oranjeplassen ontstaan. De Oranjeplassen liggen temidden van fietspaden waar je ook kunt wandelen. Vanaf de Schenkeldijk, de Oranjedijk en de Deltadijk kun je genieten van een weids uitzicht over dit waterland. Op het wandel- en fietspad mag je ook komen met (aangelijnde) honden, maar die honden mogen het gebied niet in. Je kunt ook terecht op het zandstrandje in de zuidwesthoek. Je kunt er zwemmen, en liefhebbers van bloemen en planten kunnen hier ook hun hart ophalen. Verder vind je er veel vogelsoorten en kun je er op karpers vissen (met vergunning, voor informatie zie de link).

- Cultuurscout Hoek van Holland stimuleert inwoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst in de buurt waar te maken.

- Wereldwinkel.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoseries van Hoek van Holland van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoek van Holland (online te bestellen).

- De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee / deel 1. De geschiedenis van Recreatieoord Hoek van Holland (2013) (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Officiële site over Hoek van Holland van de gemeente Rotterdam. - Gemeentelijk nieuws over Hoek van Holland op Twitter. - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland. - Huis-aan-huiskrant De Hoekse Krant is via de link ook online te lezen.

- Lokale links: - Hoek van Holland linkspagina.

- Onderwijs/ jeugd: - Jozefschool. - Basisschool Van Rijckevorsel. - Scouting Prins Hendrikgroep is opgericht in 1926.

- Muziek: - De in 1917 opgerichte Harmonievereniging Rotterdam aan Zee heeft 3 orkesten: een Leerlingenorkest, een Marching Band en een Concert Band. Professionele docenten verzorgen muzieklessen op blaasinstrumenten en slagwerk. Dit kan al vanaf een leeftijd van ongeveer 7 jaar. - Rotterdam aan Zee op Facebook.

- Wonen: - Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) is de sociale huisvester in het dorp, met hart voor de Hoekse samenleving. Ze zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Samen met partners zetten ze zich in voor een fijne woonomgeving.

Reactie toevoegen