Hoek van Holland

Plaats
Dorp
Rotterdam
Westland
Zuid-Holland

hoek van holland groeten uit [640x480].jpg

Hoek van Holland groeten uit

Hoek van Holland groeten uit

hoek-van-holland-maeslantkering-1.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

hoek-van-holland-maeslantkering-2.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

hoek-van-holland-maeslantkering-3.jpg

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland, Maeslantkering op 9-11-2007. De eerste keer dat de kering uit zichzelf dichtging vanwege stormvloed

Hoek van Holland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal Beach Villa's Hoek van Holland.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hoek van Holland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hoek van Holland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hoek van Holland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoek van Holland (online te bestellen).

- De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee / deel 1. De geschiedenis van Recreatieoord Hoek van Holland (2013) (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hoek van Holland is een dorp en deelgemeente in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 1913 gemeente 's-Gravenzande. Bij een grenscorectie in 1914 is het grondgebied van Hoek van Holland naar de gemeente Rotterdam overgegaan (na vruchteloze pogingen van de inwoners om van Hoek van Holland een zelfstandige gemeente te maken). Op dat moment had het dorp 2.964 inwoners.

Terug naar boven

Naam

Lokale naamgeving
In de volksmond wordt Hoek van Holland kortweg De Hoek genoemd.

Inwoners
De inwoners van Hoek van Holland heten Hoekenezen.

Terug naar boven

Ligging

Hoek van Holland ligt ZW van 's-Gravenzande, in de uiterste ZW hoek van het Westland. Het grenst in het Z aan de Nieuwe Waterweg, in het W aan de Noordzee. Hoek van Holland is dan ook bekend vanwege de veerdienst Hoek van Holland-Harwich (GB).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoek van Holland heeft ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners op een oppervlakte van 14,1 km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oorspronkelijke Hoek van Holland was de aanduiding voor de meest zuidelijke duinenrij van Holland. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg (1866-1868) raakte dit gebied gescheiden van de rest van Holland (op de plattegrond bij 's-Gravenzande uit ca. 1870 is dat goed te zien). Van dit gebied is inmiddels niets meer terug te vinden. Het gebied, waarin tot de jaren vijftig van de 20e eeuw ook vogeleservaat De Beer was gesitueerd, is verdwenen bij de aanleg van de havengebieden Europoort en Maasvlakte.

Het huidige Hoek van Holland was lange tijd een vrijwel onbewoond gebied dat voornamelijk uit hooiland bestond. Er was geen enkele infrastructuur en de ontwikkelingen werden helemaal aan het toeval overgelaten. De ‘Wet betreffende de verbetering van de waterweg van Rotterdam naar zee’ werd op 24 januari 1863 van kracht en bracht verandering in de ontwikkeling van ‘den Hoek’. Het Rijk onteigende de gebieden in het toekomstige Waterweggebied. Met het graven van de Nieuwe Waterweg ontstond een nederzetting van waterwegwerkers: een mannengemeenschap in noodwoningen. De Nieuwe Waterweg werd in 1872 in gebruik genomen en de spoorlijn werd doorgetrokken. Met de komst van het Loodswezen, de Reddingsbrigade en Rijkswaterstaat bouwde men meer permanente huizen voor hun personeel. Met de eerste vaart van de veerdienst Hoek van Holland-Harwich in 1893, bood ‘den Hoek van Holland’ ook onderdak aan het personeel van de Great Eastern Railway Company.

Het Rijk verkocht regelmatig percelen voor bebouwing maar eiste geen voorzieningen. Geen riolering, geen drinkwater, geen bestrating, geen gemeentereiniging. De gemeente ’s-Gravenzande, waar Hoek van Holland toen deel van uitmaakte, stond machteloos tegenover de problemen. Het Geneeskundig Staatstoezicht had de wantoestanden al in de jaren negentig gesignaleerd maar dit leidde niet tot actie. De Hoekse inwoners namen het heft in eigen handen. Zij richtten zich tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat leverde zo weinig op dat zij in 1904 de krachten bundelden in de Vereniging ‘Algemeen Belang’. In 1907 ondernam deze vereniging actie richting de Great Eastern Railway Company en de koningin, met het verzoek een zelfstandige gemeente te vormen. Dit ging niet door, omdat Hoek van Holland noodlijdend was. Uiteindelijk werden op 1 januari 1914 delen van ’s-Gravenzande en Naaldwijk bij Rotterdam gevoegd onder de naam Hoek van Holland. Hoek van Holland kreeg een hulpsecretarie, waar de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister werden ondergebracht.

De verwachting dat de meer gegoede Rotterdammer naar de kust zou trekken, ging niet in vervulling. Hoek van Holland werd een typische volksbadplaats. De aanleg van een kampeerterrein startte in 1938. De eerste spade voor de strandboulevard ging een jaar later de grond in. De opening vond plaats op 17 juli 1939. Tijdens de oorlog kwam het hele strandtoerisme stil te liggen, om pas na de bevrijding weer op gang te komen. (bron: Stadskrant gemeente Rotterdam, 28-9-2010)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoek van Holland heeft 10 rijksmonumenten.

- De Nieuwlandse Molen.

- Mariabeeldje.

- Gevelstenen in Hoek van Holland.

- In Hoek van Holland ligt het figuurlijke (want laatst opgeleverde) én letterlijke sluitstuk van de Deltawerken; de in 1997 gereedgekomen Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten 2 enorme witte deuren de Nieuwe Waterweg af. Op deze manier wordt Zuid-Holland beschermd tegen het hoge water. Deze imposante stormvloedkering is bijna even lang als de Eiffeltoren en is in gewicht zelfs 4x zo zwaar.

- Het Keringhuis, Publiekscentrum Water in Zuid-Holland (gelegen pal naast de Maeslantkering aan de Nieuwe Waterweg) geeft antwoord op al uw vragen over de Maeslantkering en op het gebied van bescherming tegen hoogwater in bredere zin. Een afwisselende expositie, leerzaam en leuk. Vanaf april kunt u vanaf het Keringhuis ook rondvaarten maken door het Europoortgebied en de Tweede Maasvlakte.

- Reddingsmuseum en Veerdienstmuseum Jan Lels.

- Museum RockArt is de schatkamer van de Nederlandse Popmuziekgeschiedenis, vanaf de jaren vijftig tot heden, van Armand tot ZZ en de Maskers, van Indorock tot de Golden Earring en van Jazz tot Rock ‘n Roll.

- Vuurtoren Het Hooge Licht is gebouwd in 1893, bestaat uit 6 verdiepingen en is 21 meter hoog. Tot 1974 heeft de vuurtoren als kustverlichting dienst gedaan. De vuurtoren werd begin jaren tachtig, na jaren leegstand, opgemerkt door de toen 15-jarige verzamelaar van vuurtorenmateriaal René Vas. Hij wist de deelgemeente Hoek van Holland ervan te overtuigen af te zien van het plan om de oude vuurtoren te slopen en kreeg toestemming om de vuurtoren te gebruiken als onderkomen voor het Nederlands Kustverlichtingsmuseum. René is nog altijd de beheerder van het museum. Er is een tentoonstelling over de historie van vuurtorens, modellen, lampenwisselaars, propaangaslantaarns, radiobakens, fotomateriaal en boeien. Vanaf het hoogste punt van de vuurtoren heeft u een schitterend uitzicht over Hoek van Holland. In 2010 kreeg de vuurtoren zijn oude hart weer terug. Door de medewerking van Rijkswaterstaat kon de originele optiek met olielamp uit 1893 weer in de vuurtoren worden geïnstalleerd.

- Het Atlantikwall Museum is gevestigd in een Duitse geschutsbunker, die onderdeel was van de Atlantikwall, een 2685 km lange verdedigingslinie van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland is begin 2015 dakloos geraakt omdat het fort moest worden ontruimd wegens een conflict met de verhuurder/eigenaar. De stichting werkt aan mogelijkheden om het museum z.s.m. weer open te stellen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Begin jaren zeventig van de 20e eeuw is een enorme hoeveelheid zand voor de kust bij Hoek van Holland aangebracht om de kust beter te beschermen. Het daardoor ontstane natuurgebied Van Dixhoorndriehoek dankt haar naam aan de gelijknamige directeur-generaal van Rijkswaterstaat die hiertoe opdracht gaf. Het zand kwam vrij bij de aanleg van diepe havens en vaargeulen bij de Maasvlakte. Het opgespoten gebied ontwikkelde zich in de loop der tijd tot een duingebied waar bijzondere flora en fauna voorkomen. De afgelopen jaren groeide het open duingebied echter in hoog tempo dicht met struweel.

Om de natuurwaarden te beschermen tegen verdere achteruitgang is het grootste gedeelte van de Van Dixhoorndriehoek, als onderdeel van het natuurgebied Solleveld & Kapittelduinen, aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de Zandmotor en het Spanjaardduin vormt dit gebied een kuststrook waar kustverdediging, natuurontwikkeling en recreatie op een dynamische wijze samenkomen. Deze beschermde status brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo moeten bepaalde planten- en diersoorten behouden blijven en hun leefgebieden waar nodig worden hersteld. Om de natuur in dit gebied te beschermen, heeft de gemeente Rotterdam het eigendom en beheer van het natuurgebied Van Dixhoorndriehoek in 2012 overgedragen aan Stichting Zuid-Hollands Landschap. Het strand, de wegen, het fietspad en de strandslagen in het gebied blijven in beheer bij de gemeente Rotterdam.

- ZO van Hoek van Holland liggen de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder, sinds kort ook wel gezamenlijk bekend onder de naam Oranjebonnen. In het gebied vinden veel landschappelijke ontwikkelingen plaats, die  een lange en moeizame voorgeschiedenis hebben gehad. Dit wordt op een rijtje gezet in het Rekenkamer-rapport Gemodder in de polder (2014).

- De huidige Oranjebuitenpolder was ooit een getijdengebied. Toen werd het een polder, waar vooral aan landbouw werd gedaan. 7 ha van de intensief agrarisch gebruikte Oranjebuitenpolder wordt extensief beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied ontwikkelt zich tot een oase voor vogels met o.a. grutto's, veldleeuweriken en bergeenden.

Een deel van de polder is in 1967-1968 afgegraven om de westelijke uitbreiding van Maassluis op te hogen, en zo zijn de Oranjeplassen ontstaan. De Oranjeplassen liggen temidden van fietspaden waar je ook kunt wandelen. Vanaf de Schenkeldijk, de Oranjedijk en de Deltadijk kun je genieten van een wijds uitzicht over dit waterland. Op het wandel- en fietspad mag je ook komen met (aangelijnde) honden, maar die honden mogen het gebied niet in. Je kunt ook terecht op het zandstrandje in de zuidwesthoek. Je kunt er zwemmen, en liefhebbers van bloemen en planten kunnen hier ook hun hart ophalen. Verder vind je er veel vogelsoorten en kun je er op karpers vissen (met vergunning, voor informatie zie de link).

Terug naar boven

Links

- Officiële site over Hoek van Holland van de gemeente Rotterdam.

- De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland.

Reactie toevoegen