Hoefkens

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

hoefkens_zeeland_kuipersweg_kopie.jpg

Hoefkens, De Kuipersweg (© Hans van Embden)

Hoefkens, De Kuipersweg (© Hans van Embden)

Hoefkens

Terug naar boven

Status

- Hoefkens is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 30-6-1942 gemeente Reek. Per 1-7-1942 is die gemeente grotendeels overgegaan naar de gemeente Schaijk. Een klein Z stukje van de gemeente Reek is toen middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente (en het dorpsgebied van) Zeeland. Het betrof de toenmalige buurtschappen Hoefkens en Duifhuis (met als onderdeel daarvan de huidige buurtschap Rusven), met in totaal 72 inwoners. Dat gebied is in 1994 overgegaan naar de gemeente Landerd, en in 2022 overgegaan naar de gemeente Maashorst.

- De buurtschap Hoefkens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland. Voor 1-7-1942 viel de buurtschap dus, zoals hierboven beschreven, onder het dorp Reek.

- De buurtschap Hoefkens heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840(1) Huifkens. Ook op de Kuijperkaart uit 1865 wordt de buurtschap nog zo genoemd. Vanaf 1873 komt de huidige spelling voor.

Naamsverklaring
Betekent waarschijnlijk 'de kleine hoeven'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoefkens ligt rond de gelijknamige weg en de De Kuipersweg, NO van Zeeland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hoefkens 3 huizen met 28 inwoners. Ook tegenwoordig omvat de buurtschap slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2005 is een boek verschenen over verleden en heden van de Zeelandse buurtschappen Duifhuis, Hoefkens en Kreitsberg. Ook in magazine nr. 2, april 2021, van Heemkundekring Zeeland, staat een artikel over deze buurtschappen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Hooge Raam
O van Hoefkens loopt het riviertje Hooge Raam. In 2009 heeft Waterschap Aa en Maas hier het project Hermeandering Hooge Raam uitgevoerd. De Hooge Raam heeft zijn kronkelende vorm teruggekregen. Door de rivier opnieuw te laten ‘meanderen’, ontstaat meer ruimte voor verschillende planten- en diersoorten en neemt de natuurwaarde sterk toe. Bestuurslid Jan Keijzers is blij met het project: “Met het opnieuw laten meanderen of kronkelen van onze beken bereiken we meerdere waterdoelen tegelijkertijd: voldoende, schoon, natuurlijk en recreatief water.”

In het verre verleden is de inrichting van de Hooge Raam ingrijpend veranderd. Zo is de beek rechtgetrokken, zijn de oevers steil afgegraven en zijn er stuwen geplaatst. Waterschap Aa en Maas heeft de belangrijke ecologische waarde van de beek nu hersteld. Door de rivier opnieuw te laten kronkelen, ontstaat er meer ruimte voor verschillende planten- en diersoorten en neemt de natuurwaarde sterk toe. Omdat dit natuurlijke proces veel relevante informatie kan opleveren, is Aa en Maas hier een onderzoeksproject gestart. Het waterschap gaat het meanderen (het op een natuurlijke wijze kronkelen) van de nieuwe loop en het herstel van de natuur nauwlettend onderzoeken. Bijzonder is dat de bestaande Hooge Raam niet meanderend is gemaakt, maar dat parallel aan de gekanaliseerde rivier een nieuwe kronkelende rivier is gegraven, waarna de oude rivier is gedempt. Verder zijn er drie nieuwe poelen gegraven. (bron: Waterschap Aa en Maas, maart 2009)

Reactie toevoegen