Hitzum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Hitzum.JPG

Hitzum bereikt

Hitzum bereikt

Hitzum (2).JPG

Het landschap bij Hitzum

Het landschap bij Hitzum

Httzum.JPG

De Hervormde kerk in Hitzum

De Hervormde kerk in Hitzum

Hitzum

Terug naar boven

Status

- Hitzum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- Onder het dorp Hitzum valt ook een deel van de buurtschap Doijum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hitsum.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Hitsem, 1319 Hitzium, 1370 Hitzum.

Naamsverklaring
Betekent vermoedelijk heem 'woonplaats, woning' van de persoon Hitse, vleinaam naast Hidde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hitzum ligt ZW van Franeker, O van Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hitzum 17 huizen met 98 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hitzum. Onder het menu Geschiedenis vind je nog veel meer hoofdstukken over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Hirtzum 2020 en Dorpskwaliteitenvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hitzum heeft 3 rijksmonumenten.

- In 2010 is het eerste project van Boerderij en Landschap gerealiseerd: de monumentale Friese stelp Roorda State in Hitzum. De rijksmonumentale eeuwenoude boerderij Roorda State en de bijbehorende kavels landbouwgrond zijn nagenoeg in authentieke staat. Door de boerderij en de omringende 1,5 hectare cultuurgrond aan te kopen, maakt Boerderij en Landschap het mogelijk om een lange agrarische geschiedenis op deze locatie veilig te stellen. It Fryske Gea, de provinciale terreinbeheerder, heeft de omliggende 4,5 hectare grond verworven. Hierdoor is ook het historische landschap rond de boerderij veiliggesteld.

De monumentale boerderij wordt door een jonge boer samen met zijn vriendin gerund. In de historische grupstal fokt hij Oudfries vee. Enkele keren per jaar wordt de boerderij opengesteld voor publiek, zodat geïnteresseerden de bijzondere woonruimte met nog originele stijlkamers en bedstee kunnen bezichtigen. Het boerenerf is in de oude staat van 1855 hersteld. Door Landschapsbeheer Friesland is de inrichting van het erf met boomgaard, moestuin en erfbeplanting uitgevoerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- W van het dorp, aan het eind van het doodlopende weggetje Wester-Hitzum, ligt het Westerhitzumerbos, een oude fruitboomgaard omringd door weilanden. Rond 1990 zijn hier eiken, essen, iepen en wilgen geplant waar de blauwe reiger nesten kan maken. Andere dieren die in het bos huizen zijn torenvalk, buizerd, haas en hermelijn. Het bos is op zijn mooist in het voorjaar als de fruitbomen in bloei staan. Nadere informatie over het Westerhitzumerbos op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hitzum.

- Informatiepanelen: - In juni 2016 zijn 3 informatiepanelen in en over Hitzum feestelijk onthuld. Er kwam nogal wat bij kijken voor het zover was, zowel inhoudelijk als qua plaatsing. Onder de link kun je daar alles over lezen. Ook de informatiepanelen zelf zijn onder de link online te lezen.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsbelang Hitzum heeft als doelstelling het behartigen van materiële en immateriële belangen van het dorp en zijn inwoners. Ze houden o.a. 'de vinger aan de pols' door kleine buurtonderzoeken te organiseren in de vorm van keukentafelgesprekken. Hierdoor komen de meer specifieke knelpunten te voorschijn. De ervaring is dat deze gesprekken het meedenken en de sociale betrokkenheid van inwoners stimuleren. Verder organiseren ze eens in de 5 jaar een kennismakingsavond om nieuwe inwoners bij het dorpsleven te betrekken. Bij het nemen van besluiten die het dorp betreffen dient de Dorpsvisie 2020 - die immers een breed draagvlak heeft onder de inwoners - als leidraad.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Us Doarpshûs is in 1971 gerealiseerd. Door de jaren heen heeft het dorpshuis een vaste plek binnen het dorp gekregen. Een huiskamer, vergaderzaal, biljart- of toneelzaal en een heuse kroeg voor alle Hitzumers. Het dorpshuis wordt beheerd door, en draait op, louter vrijwilligers. Die vrijwilligers hebben het dorpshuis gemaakt tot wat het nu is. Ideeën, nieuwe initiatieven en suggesties zijn altijd van harte welkom. In 1999 is het dorpshuis door de inwoners voor de eerste keer grondig verbouwd. In het kleine dorp Hitzum wordt met veel vrijwilligers hard gewerkt aan behoud en verbetering van de leefbaarheid. Zo is in 2015 het dorpshuis wederom verbouwd en uitgebreid. De verouderde kaatskantine is afgebroken om plaats te maken voor een aan het dorpshuis gekoppelde nieuwbouw. Het sinds de verbouwing bijna energieneutrale dorpshuis is daarbij voor de toekomst weer een prima onderkomen voor de kleine 20 verenigingen die het dorp telt. Aan de verbouwing hebben tientallen vrijwilligers vele uren bijgedragen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hitzum.

Reactie toevoegen