Hindeloopen

Plaats
Stad
Súdwest-Fryslân
Fryslân

gemeente_hindeloopen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hindeloopen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hindeloopen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

hindeloopen_museum_hindeloopen.jpg

Hindeloopen, Museum Hindeloopen is gevestigd in het voormalige stadhuis uit 1683

Hindeloopen, Museum Hindeloopen is gevestigd in het voormalige stadhuis uit 1683

hindeloopen_eerste_friese_schaatsmuseum.jpg

Hindeloopen, het Eerste Friese Schaatsmuseum

Hindeloopen, het Eerste Friese Schaatsmuseum

Hindeloopen-MSD-20100306-194005.jpg

Hindeloopen, sluis, van de zijkant

Hindeloopen, sluis, van de zijkant

hindeloopen_hylper_folkslyd_2.jpg

Hindeloopen heeft een eigen dialect, het Hielpers/Hylpers. Om nieuwe inwoners ermee te laten kennismaken, staat in het informatieboekje voor nieuwe inwoners het  Hylper Folkslyd.

Hindeloopen heeft een eigen dialect, het Hielpers/Hylpers. Om nieuwe inwoners ermee te laten kennismaken, staat in het informatieboekje voor nieuwe inwoners het Hylper Folkslyd.

hindeloopen_hindelooper_volkslied_1.jpg

En om het te kunnen vertalen, staat de Nederlandstalige versie er ook bij.

En om het te kunnen vertalen, staat de Nederlandstalige versie er ook bij.

Hindeloopen

Terug naar boven

Status

- Hindeloopen is een stad* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Nijefurd, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
* Het is een van de Friese "elf steden".

- Wapen van de voormalige gemeente Hindeloopen.

- Onder de stad Hindeloopen valt ook de buurtschap Schuilenburg.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hylpen/Hielpen. Verouderd: Hynljippen.

Oudere vermeldingen
Ws. 822-ca. 825 kopie 1150-1158 Hitinkufe, Hintinlvofe, ws. 825-842 kopie 1150-1158 Hindahlop, 1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Hindelepum, 1398 Hinlopen, 1436 Hindelopen, 1486-1487 Hindelepen, 1579 Hindelopen.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudfriese hinda 'vrouwelijk hert' en hlop 'sprong', evenals in de Engelse plaatsnaam Hindlip: 966 Hindehlep. Bedoeld zou zijn een lager gedeelte in een haag of hek waar herten overheen konden springen. Vergelijk 1247 super Hindensprunc, 1388 Hennespronc, naam van een boerenhofstede onder Loerik (bij Houten).(1)

Terug naar boven

Ligging

De stad Hindeloopen ligt ZW van de stad Workum en NW van het dorp Koudum, aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de stad en gemeente Hindeloopen 280 huizen met 1.229 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad ca. 360 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de historische rangorde van de Friese steden stond Hindeloopen op de 11e plaats. De plaats kreeg in 1225 stadsrechten, werd deel van de Hanze en was tot in de 18e eeuw zetel van de Oostzeevaarders. De plaats heeft een rijke scheepvaarthistorie. In de 17e en 18e eeuw was het een bloeiende handelsstad, dankzij handelsbetrekkingen met Amsterdam en Noord-Europa. De 19e eeuw kenmerkte zich door achteruitgang en grote armoede.

Al meer dan driehonderd jaar wordt Hindeloopen door 'toeristen' bezocht. De stad was beroemd om de eigen zeevaartgeschiedenis, de bijzondere interieurs, de fraaie kostuums en de eigen taal. In 1912 werd zang- en dansgroep Aald Hielpen opgericht. Het was het jaar dat een badpaviljoen aan de Zuiderzee werd geopend, het jaar van de eerste Rijwielelfstedentocht. Bij de passage van de wielrijders dansten mannen en vrouwen hier in klederdracht onder de ‘pinksterkronen’.

Nog altijd houden de Hylpers, met trots op hun verleden, veel van de historische herinneringen levend. Niet alleen met een museum en schilderswerkplaatsen, maar ook met stadsherstel en het levend houden van de eigen folklore met kostuum, zang en dans. Tegelijkertijd is Hindeloopen de stad van de nieuwe (Hindelooper) Lemsteraken geworden, en van het grootste en mooiste jachthavencomplex aan de oude Zuiderzee. En er is nieuwbouw gepleegd, met respect voor het oude.

De stad uit vroeger tijden herleeft in Museum Hindeloopen, gevestigd in het voormalige stadhuis uit 1683. De verschillende kamers, ingericht met o.a. Hindeloper beschilderd meubilair, Chinees porselein en fraai betegelde wanden geven een beeld van de aparte Hindeloper wooncultuur. De Hindeloper vrouwendracht met haar kleurrijke combinatie van gebloemde en geruite Oosterse stoffen en de aparte hoofdtooi wordt in al haar facetten getoond. Maar ook de mannendracht en de kinderkostuums komen aan bod. Schilderijen, prenten en scheepsmodellen vertellen over de stads- en scheepvaarthistorie. Het Hindeloper beschilderde meubilair is wereldberoemd. Bedsteewanden, klaptafels, kastjes, miniatuurmeubeltjes: alles werd in de 18e eeuw beschilderd in de typische Hindeloper kleuren en motieven.

Terug naar boven

Hielpers/Hylpers

- "Hindeloopen heeft een eigen dialect, het Hielpers, ook wel geschreven als Hylpers. Zo heet de stad ook Hielpen of Hylpen. Deze taal wijkt zo sterk af van de Friese taal, dat veel Friestaligen grote moeite hebben het Hielpers te verstaan. In deze taal zijn vooral Scandinavische invloeden terug te vinden. Het wordt nog steeds door veel Hindeloopers gesproken en met name in de Leugenbank (te vinden aan de haven, voor de sluiswachterswoning) kun je er kennis mee maken. Maar de Hindeloopers zullen je meestal in je eigen taal aanspreken, vooral ook omdat hier een grote gastvrijheid bestaat ten aanzien van toeristen en andere anderstaligen. Een eerste kennismaking met deze taal vind je in het Hylper Folkslyd, afgedrukt op de binnenzijde van de omslag van dit boekje (de vertaling is te vinden op de achterzijde van de omslag)." Aldus Plaatselijk Belang in haar informatieboekje voor nieuwe inwoners. We hebben beide versies ook elders op deze pagina afgebeeld, zodat ook de bezoekers van onze site desgewenst zo vast iets kunnen opsteken van het Hielpers of Hylpers.

- Volgens Hindeloopers is de aandacht voor de taal juist nu heel belangrijk. Inwoner Roelie De Vries: "De taal staat op een kritiek punt. Er zijn nog ongeveer 300 mensen die de taal nog gebruiken. Wij willen graag dat dat zo blijft of dat het zelfs nog wat verbetert." In november 2018 zijn de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar het Hindeloopers en hoe de taal gered kan worden. Dat onderzoek is gedaan door Ken Ho en Dyami Millerson, twee studenten die speciaal voor het onderzoek zelf de taal hebben geleerd. Uit hun onderzoek blijkt dat de taal eigenlijk al 400 jaar hetzelfde is gebleven. Volgens de studenten is dat ook de kracht van de taal. Maar om te kunnen overleven, moet er meer gebeuren. Zo stellen zij voor dat er speciale sessies komen, waarbij gebruikers op leeftijd om tafel zitten met de jongeren. Zo wordt er dan echt in het Hindeloopers met elkaar gesproken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een app over de stad Hindeloopen, in het Nederlands en in het Hindeloopers. Daarnaast is de taal te vinden in het straatbeeld op de straatnaambordjes en wordt het Hindeloopers gebruikt op school, waarbij men hoopt dat dat ertoe bijdraagt dat de taal ook thuis gesproken blijft worden. (bron en voor nadere informatie zie: Omrop Fryslân, 12-11-2018)

- De talen die worden gesproken in Hindeloopen en op Schiermonnikoog en het Aasters op Terschelling staan sinds 2019 als zelfstandige talen vermeld op een lijst van het Duitse Max Planck Institut. De organisatie heeft een internationale, wetenschappelijke, online taaldatabank. In deze Glottolog zijn meer dan 7.200 talen, taalfamilies en dialecten opgenomen. Dyami Millarson uit Leeuwarden, die bedreigde talen bestudeert, heeft het instituut op de drie Friese taalvarianten geattendeerd. Ze hebben volgens hem volledige taalsystemen, want ze hebben een eigen ontwikkeling doorgemaakt, deels los van de Friese taal en met andere ontwikkelingen dan het standaard-Fries. (bron en voor nadere informatie zie Omrop Fryslân, 2-6-2019)

- In 1981 is er een Hindelooper woordenboek verschenen, vervaardigd door Gosse Blom. In 2006 besloot de Fryske Akademy om een nieuwe, uitgebreidere versie te gaan maken. Na jaren van noeste arbeid is in maart 2019 het ruim 1000 pagina's dikke Graet Hylper Wordebook verschenen. De auteurs zijn wijlen Gosse Blom en Siebren Dyk, met hulp van Wiebe Zoethout.

- Gedichten e.d. in het Hylpers, door Anske Smit.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds eind jaren zestig, toen de broers Verweij (de oprichters van Radio Veronica) van het lokale Badpaviljoen een populaire uitgaansgelegenheid maakten, staat Hindeloopen toeristisch 'op de kaart'. "Met treinen vol kwamen ze hierheen", aldus M. Kruis van het gelijknamige assurantiekantoor, die ze destijds als een van de eerste medewerkers van de jachthaven heeft zien komen. Het toerisme brengt leven in de brouwerij en de ondernemers hebben er natuurlijk baat bij.

Maar met de lusten kwamen ook de lasten. Een parkeergarage aan de rand van het stadje moet auto’s uit het centrum weren. Meer en meer huizen in de oude kern worden niet permanent bewoond, maar verhuurd aan gasten. Ook karakteristieke panden, zoals het voormalige slot en de oude school. Huizen zonder permanente bewoners ondermijnen de sociale cohesie in de gemeenschap, vreest Kruis. Een stadje met amper 900 inwoners heeft al moeite genoeg een school open te houden en het verenigingsleven bruisend. Zo’n 10 procent van de 300 panden in de oude kern van Hindeloopen wordt niet permanent bewoond: "Dan mis je dus 75 inwoners." En de lokale jeugd is 'not amused' dat het verhuren van panden aan toeristen de prijzen van huizen in de oude kern heeft opgedreven.

Veel inwoners vinden daarom al met al dat de gemeente volgens de huidige regels moet handhaven (wat de gemeente eind 2019 bij 11 woningeigenaren ook heeft gedaan). Het verhuren en recreatief gebruiken van huizen in de oude kern is sinds 2005 namelijk verboden. In 2019 zijn 387 handtekeningen verzameld tegen vakantieverhuur van huizen. In een andere inventarisatie, van Plaatselijk Belang, betuigden 123 van de 144 leden die stemden zich tegen. Ook de Leeuwarder Courant kan in een hoofdredactioneel commentaar weinig begrip opbrengen voor de coulante opstelling van de gemeente: "Hoe mooi Hindeloopen ook is, het is geen vakantiepark." Schaarste aan alternatieven is er niet: de krant turfde 3.500 overnachtingsplekken in de omtrek.

De gemeente overweegt anno 2020 'legalisatie onder voorwaarden', te formuleren 'in een interactief proces met de inwoners'. Zo zou een voorwaarde kunnen zijn een maximum te stellen aan het aantal dagen dat een woning wordt verhuurd. Wethouder Mark de Man wijst erop dat het recreatief gebruik ook positieve effecten heeft gehad: "Niet alleen door het toerisme en de economische revenuen daarvan. Ook door het tegengaan van verkrotting. Het waren juist mensen van buiten de stad die deze verkrotte woningen kochten en opknapten, en zo voor Hindeloopen hebben behouden." Voor nadere informatie over deze materie zie dit artikel in de Volkskrant, 22-9-2020.

- "Rond 1995 heeft Plaatselijk Belang Hindeloopen al eens een soort visieplan gemaakt. Hierin werden ideeën en onderwerpen, die toen actueel waren, onder de aandacht gebracht van de gemeente en fungeerde dat als een “spoorboekje” voor Plaatselijk Belang zelf en voor besprekingen/overleggen met de gemeente. Deze opsomming van wensen ging toen de geschiedenis in als “Het Witboek”. Voor deze benaming werd toen doelbewust gekozen omdat Plaatselijk Belang niet wilde uitgaan van het negatieve (zwartboek) maar van het positieve en daarmee duidelijk koos voor opbouwen en vooruitkijken.

Hindeloopen was toen een van de eerste kernen in de gemeente Nijefurd die met een dergelijke visie kwam. Zelfs in de provincie was het schrijven van een visie over de eigen kern nog een unicum. En dat het maken van een visieplan zinvol kan zijn, bewijst het inmiddels verouderde Witboek wel; veel van wat toen beschreven werd is op kortere en langere termijn voor een groot deel gerealiseerd.

Maar de ontwikkelingen gaan door en bovendien ontstaan er altijd weer nieuwe wensen en eisen. Na 2000 maakten, mede op verzoek van de gemeente Nijefurd, diverse steden en dorpen van Nijefurd een visieplan. Ook in Hindeloopen was er het besef dat het hoog tijd werd alles weer eens onder de loep te nemen en dat men toe was aan een nieuw visieplan. Maar door tijdgebrek van de bestuursleden en wisselingen in het bestuur van Plaatselijk Belang bleef dat bij voornemens.

Eind 2007 kwamen echter van verschillende kanten vanuit Hindeloopen (en gemeente) geluiden dat het hoog tijd werd voor een nieuw visieplan. Begin 2008 kreeg een groep inwoners (de Visiegroep) de opdracht van Plaatselijk Belang om een concept Visieplan op te zetten. Evenals bij het hiervoor vermelde Witboek is door de Visiegroep ook nu weer uitgegaan van positief denken. We hebben in dit visieplan niet alleen gekeken naar wat we “niet hebben” maar ook in kaart willen brengen “wat we wel hebben”. In dit visieplan staan niet alleen “wensen” maar ook ideeën over hoe wensen en ideeën gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is er gekeken naar wat inwoners zelf zouden kunnen doen. Al met al hopen we dat dit Visieplan bij de diverse besprekingen en overleggen dienst kan doen als het 'Spoorboekje naar de toekomst'." Aldus Plaatselijk Belang in de inleiding van het in 2009 verschenen Visieplan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden/stadsschoon

- Hindeloopen heeft 33 rijksmonumenten.

- De in 1970 opgerichte Stichting Stadsherstel Hindeloopen heeft als doelstelling: “het oude stadsschoon zo goed mogelijk te bewaren of weer in oude glorie te (doen) herstellen“. "Nadat het havenplan in 2006 voltooid werd is de stichting actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling van nieuwe plannen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het project “Cultuur en Historie Westzijde Hindeloopen”. Dit project omvat een achttiental objecten die ieder afzonderlijk verwezenlijkt kunnen worden. Het meest opvallende project is wel de bouw van een Hindelooper fluitschip. Dit type koopvaardijschip is in het verleden voor de handelsvaart gebruikt. Het realiseren van de bouw van een dergelijk schip zou een buitengewoon waardevolle bijdrage zijn aan de cultuur en historie van de stad. Ook het toerisme naar onze regio zou er een geweldige impuls door krijgen.

Onze stichting is verder van mening dat het aanwijzen van Sneek als “Stoomstad”, met een rechtstreekse stoomtreinverbinding naar Hindeloopen, volop kansen biedt om het toeristisch product nieuwe impulsen te geven. Een ander plan dat hoog op het lijstje van Stichting Stadsherstel staat is de renovatie van de ouderwetse scheepswerf van Wijbrands op de plaats waar nu de “skipshelling” van Blom is gevestigd. Natuurlijk is met de realisatie van onze plannen veel geld gemoeid. Het is mede om die reden dat wij het project Cultuur en Historie Westzijde in het kader van “Fryske Fiersichten” hebben aangeboden aan het provinciaal bestuur. We gaan ervan uit dat de provincie onze plannen naar waarde weet te schatten en spreken de wens uit dat zij ook de bereidheid hebben om te investeren in de realisatie van een van de projecten van onze stichting. Uiteraard laat dat onverlet dat wij het op prijs stellen indien u donor of sponsor van onze stichting wilt worden of ons wellicht op een andere manier (financieel) wilt steunen."

- De Grote Kerk (Grutte Tsjerke) (Kerkstraat 1) is een eenbeukige kerk, gebouwd in 1632 op de fundamenten van haar voorganger. De oude kerk van Hindeloopen is in 1570 tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest. Omstreeks 1590 is de kerk herbouwd. De kerktoren dateert uit deze periode en kwam gereed in 1593. In 1632 is deze kerk vervangen door een groter gebouw. In 1658 is de kerk in zuidelijke richting uitgebreid tot een tweebeukige hallenkerk. Die uitbreiding is in 1892 weer afgebroken. Uit dat jaar stammen ook de rondboogvensters van de kerk. De torenspits is in 1701 na een blikseminslag verloren gegaan. In 1724 is als bekroning van de toren de huidige spits op de toren geplaatst. Boven op de achtkantige spits is een koepeltje aangebracht met een windvaan in de vorm van een zeilschip. De bekroning van de toren is ontworpen door Claes Piters. In 1685 zijn luidklokken in de toren geplaatst, gemaakt door de klokkengieterij van Petrus Overney in Leeuwarden. Van deze twee klokken kon na de bevrijding één exemplaar worden teruggevonden. In de kerk hangen twee naamborden met de namen van de predikanten van 1580 tot 2010. Van de kroonluchters dateert één exemplaar uit 1668. De kerk is erkend als rijksmonument onder meer vanwege de markante ligging, de visuele waarde, de ouderdom, de waardevolle onderdelen van het interieur en de architectonische vormgeving.

Het kerkorgel is in 1813 gemaakt door de firma L. van Dam & Zn. (Leeuwarden), voor de kerk van Oosterbierum. De orgelkas is ouder en is waarschijnlijk in 1665 gemaakt door Harmen Jansz. en in 1719 gewijzigd door diens zoon Jan Harmensz. Camp. In 1868 is het orgel verplaatst naar Hindeloopen. Daarbij is het rugpositief verwijderd, zodat hoofdwerk en bovenwerk overbleven. In 1980 heeft de orgelbouwersfirma Bakker & Timmenga het instrument gerestaureerd en daarbij de dispositie van 1813 hersteld.

- In 1912 is nabij Hindeloopen een houten badpaviljoen gebouwd om te voldoen aan de stijgende behoefte in die jaren naar plaatsen om te kunnen recreëren in de vrije natuur. Die vraag bleek dermate groot te zijn, dat de Badvereeniging in 1913 reeds opdracht gaf tot de bouw van een nieuw badpaviljoen. Het Badpaviljoen uit 1914 aan de vroegere Zuiderzeedijk wordt gekenmerkt door elementen uit de Art Nouveau. De betonnen constructie van het gebouw bestaat uit meerdere blokken, waarbij op het bovenste blok vier hoektorentjes zijn geplaatst met een tentdak. Sinds de jaren negentig is het rijksmonumentale pand in verval geraakt. De vorige eigenaar was niet erg genegen om het pand zorgvuldig op te knappen. Er is enig provisorisch herstel uitgevoerd, maar dat is niet deskundig gebeurd en waardevolle elementen uit het interieur zijn verdwenen. En ook dwangsommen van de gemeente maakten kennelijk geen indruk. - Fotoreportage van het Badpaviljoen. - Reportage van Omrop Fryslân over het Badpaviljoen (9-6-2019).

Maar... anno 2021 gaat het tij voor het Badpaviljoen ten goede keren. In maart 2021 publiceert Erfgoedvereniging Heemschut namelijk het volgende bericht: "Eindelijk kan het hek van het slot bij Badpaviljoen Hindeloopen. Heemschut Fryslân is blij dat nieuwe eigenaar EuroParcs hier weer leven in de brouwerij gaat brengen. Heemschut is er al zo’n 20 jaar mee bezig, vooral door via de media en bij de gemeente aandacht te vragen voor het verval en vernieling van dit rijksmonument. De vorige eigenaar zelf heeft uiteindelijk en onverwacht voor een oplossing gezorgd.

Al heel wat jaren staat dit rijksmonument als een markant maar ontoegankelijk pand in de IJsselmeerdijk verankerd. Door diverse partijen zijn heel wat pogingen gedaan om opnieuw een horecafunctie in het pand te krijgen. Een recente opknapbeurt door de voormalige eigenaar mislukte. Los van aantasting van enkele monumentale waarden werkte de omgeving ook niet echt mee. Het IJsselmeerwater klotste inmiddels tegen de plinten van het Badpaviljoen, van een strand was geen sprake meer. Bij de keuze voor projecten voor Versterking van de IJsselmeerkust in 2020 ondersteunde Heemschut de keuze van gemeente Súdwest-Fryslân om als kustversterking het strand voor het Badpaviljoen opnieuw aan te leggen en daarmee nieuwe kansen voor heropening van het Badpaviljoen te scheppen. Omdat EuroParcs ook de tegenovergelegen Camping Schuilenburg heeft gekocht, wacht Badpaviljoen Hindeloopen weer een vrolijke toekomst. Mét strandleven."

- Het Eerste Friese Schaatsmuseum bezit de grootste collectie schaatsen en sleeën ter wereld. Naast schaatsen in alle soorten en maten zijn er o.a. ook sleeën, boekjes, blikken, reclamemateriaal, foto’s en medailles te zien. Ook de complete geschiedenis van de Elfstedentocht is hier te bewonderen. Hoe dat allemaal zo gekomen is, kun je hier lezen.

- Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid geworden: de schaatstocht van ca. 200 km over natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn, maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Je kunt hem tegenwoordig ook wandelen of rijden met een motor, auto, trike, Solex, step of fiets. En sinds 2018 zijn er in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook de 11 fonteinen, gemaakt door internationale topkunstenaars uit 11 verschillende landen. Bij de VVV's en TIP's kun je voor 2 euro een routekaartje ervan kopen. In Hindeloopen staat de fontein 'Flora & Fauna' van de Chinese/Franse kunstenaar Shen Yuan.

- Gevelstenen in Hindeloopen.

- Fotoreportage van creatieve en kunstzinnige gevels in Hindeloopen door Marja Hoefsmit.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuwjaarsduik.

- De Hindeloop (op een zaterdag in mei) wordt georganiseerd door de Hindeloopers, een enthousiast vijftal hardlopers uit Hindeloopen, samen met vele vrijwilligers. De tijdwaarneming is in handen van a.v. Horror uit Sneek. Het parcours is grotendeels autovrij en autoluw en voert veelal over fiets- en wandelpaden. De route wordt duidelijk weergegeven met pijlen, waarbij de kleur van de pijl de juiste afstand markeert. Je kunt kiezen uit de afstanden 5,5/12/16,1/21,1 km.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hindeloopen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Live webcam Hindeloopen.

- Oude ansichtkaarten van Hindeloopen.

- Fotoreportage van een wandeling door Hindeloopen door Marja Hoefsmit.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hindeloopen (online te bestellen).

- Karel F. Gildemacher, 'Hindeloopen. Stad van levende herinneringen' (2012) (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Plaatselijk Belang heeft, ter verwelkoming van nieuwe inwoners en als ondersteuning bij de 'inburgering', een informatief boekje voor nieuwe inwoners van Hindeloopen samengesteld, met informatie over verleden en heden van de stad, de voorzieningen, het rijke verenigingsleven en dergelijke. Dat is natuurlijk ook informatief voor mensen 'van buiten' die in dit stadje geïnteresseerd zijn. Vandaar dat wij het hier ook hebben gelinkt.

- Belangenverenigingen: - Plaatselijk Belang Hindeloopen stelt zich ten doel de algemene belangen van de inwoners van de stad en van haar leden te bevorderen. De vereniging kent enkele commissies en werkgroepen, elk met een specifiek doel, zijnde de Sinterklaascommissie, Redactie nieuwsblad ‘Uus Likje Wraald’, Kulturele Kommissie Hylpen, en Commissie De Hindeloop.

- Muziek: - Hindelooper zeemanskoor Auke Wybesz is opgericht in 2005 en bestaat uit ca. 32 zangers en 2 accordeonisten. Het koor is genoemd naar de Hindelooper kapitein die in 1698 als eerste Friese zeeman met een galjoot de rivier de Newa opvoer naar Sint Petersburg. De loods was, naar later bleek, tsaar Peter de Grote. Auke Wybesz kreeg, na een geanimeerde ontmoeting met de tsaar en zijn vrouw Catharina ll, allerlei privileges en er ontstonden nauwe banden met het keizerlijke paar. Zo beloofde de tsaar aan Auke Wybesz, dat “zolang de kiel van het schip in wezen blijft, Auke Wybesz tolvrij mag binnenvaren in alle havens van mijn rijk, ongeacht welke schipper haar zal zeilen”. Logisch dat het zeemanskoor trots is om de naam te dragen van deze Hindelooper kapitein en met de liederen de sfeer van die tijd tracht op te roepen. Het zeemanskoor brengt, in zo authentiek mogelijke kledij, bekende en minder bekende zeemansliederen ten gehore. Friese, Nederlandse, Engels, Ierse en Duitse zeemansliederen staan op het repertoire. Zelfs het Russisch wordt niet geschuwd. Op een enthousiaste en aanstekelijke manier wordt het publiek vermaakt en de ervaring leert dat menigeen vrolijk begint mee te zingen.

- Folklore: - Aald Hielpen, de oudste klederdrachtgroep in Nederland, is opgericht in 1912. De kleurrijke klederdracht, de bijzondere liederen en de oude gebruiken en gewoonten van Hindeloopen mochten volgens de oprichters niet verloren gaan. Met deze doelstelling in gedachten geeft Aald Hielpen op een eigentijds manier regelmatig voorstellingen. Van Zweden tot Spanje en van Japan tot de Verenigde Staten heeft Aald Hielpen meegewerkt aan festivals en voorstellingen. Aald Hielpen geeft tijdens voorstellingen veel aandacht aan de bijzonderheden van de stad. De kleurrijke klederdracht, het wereldberoemde Hindelooper schilderwerk, de boeiende stadsgeschiedenis, de zeevaart, het komt allemaal aan bod. De leden van Aald Hielpen dragen de Hindelooper klederdracht, zoals die in het begin van de 19e eeuw gedragen werd. Het Hindelooper kostuum is een zeer kleurrijke en gevarieerde dracht, die totaal afwijkt van de klederdracht die destijds in de rest van Friesland gedragen werd. Het fleurige karakter van het Hindelooper kostuum, vooral als men uit de rouw is, is te danken aan het gebruik van sits en Oostindisch bont. Sits is een kleurrijke, met bloemmotieven beschilderde katoenen stof, oorspronkelijk door de VOC uit India geïmporteerd. Oostindisch bont is een geruite stof, eveneens uit India afkomstig.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hindeloopen en - idem kerk.

Reactie toevoegen