Hilakker

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Hilakker

Terug naar boven

Status

- Hilakker is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Hilakker valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Hilakker heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1490 lant den groten hilacker, lant geheiten den cleynen hilacker, 1769 Willem van den Hilakker, 1851 en 1865 ook Helakker.

Naamsverklaring
"Te verbinden met Vlaamse toponiemen als Helackere 'laagliggend, vochtig bouwland', met hel, hil 'laaggelegen' en akker 'ploegland, bouwland'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hilakker ligt rond de gelijknamige weg, direct Z van het dorp Bakel, ZW van het dorp Milheeze, O van de stad Helmond en NW van de dorpen Deurne en Walsberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Hilakker 9 huizen met 84 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Deze ruimtelijke onderbouwing geeft een planologische verantwoording voor het herbestemmen van de locaties Hilakker 1, 10 en 10a naar de bestemming “wonen”. Tot voor kort waren ter plaatse twee veehouderijen gevestigd en gold op deze locaties de bestemming “agrarisch – agrarisch bedrijf”. Door de gestaakte bedrijfsvoering voor beide bedrijven moeten beide locaties herbestemd worden met de best passende bestemming. Dat is “wonen” voor de drie reeds bestaande (voormalige bedrijfs-)woningen. In 2010 heeft de gemeente reeds de gewenste bestemming opgelegd, in goed overleg met alle betrokkenen. Hieraan ten grondslag heeft onder meer het herbouwen van de beeldbepalende boerderij op nr. 10a en het saneren van het agrarische bedrijf op nr. 1 gelegen. In de beroepsprocedure voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010, is uiteindelijk voor alle drie de woningen de bestemming “wonen” grotendeels vernietigd. De doorslaggevende en enige overweging hiervoor was het feit dat de gemeente onvoldoende had onderzocht en onderbouwd of er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse kan worden gegarandeerd en of de agrarische bedrijfsvoering op huisnr. 3 niet wordt gehinderd.

Inmiddels zijn er vijf jaren verstreken sinds het vorige plan en hebben de betreffende eigenaren nog steeds de wens een bij het feitelijke gebruik passende bestemming te krijgen. Hierbij moet opgemerkt worden dat op de locatie Hilakker 1 nu geen extra woning meer wordt gevraagd. De betrokken initiatiefnemers hebben op hoofdlijnen nog altijd het zelfde voornemen voor hun locaties als in 2010: ze willen allemaal een positief bestemde woonfunctie op de locatie met de daarbij behorende gebruiks- en bebouwingsrechten. Dit in overeenstemming met het feitelijke gebruik van alle locaties. Ten aanzien van de locatie op nr. 1 staat de ontwikkeling ook nog altijd ten dienste van het behouden en mogelijk herstellen van de waardevolle historische boerderij die op die locatie nog aanwezig is. Om dit (gedeeltelijk) te kunnen financieren zal er in pand een passende functie moeten komen." (bron: de hierboven gelinkte planologuische onderbouwing in kwestie, 2017) Zie ook de vragen van raads- en commissieleden m.b.t. deze materie en de antwoorden daarop.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Hilakker, Kuundert, Overschot en omgeving (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Reactie toevoegen