Hijkersmilde

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

hijkersmilde_tramstation_kopie.jpg

Het stationsgebouw van eindstation Hijkersmilde van de voormalige tramlijn Meppel-Hijkersmilde (1913-1933) is gelukkig behouden gebleven

Het stationsgebouw van eindstation Hijkersmilde van de voormalige tramlijn Meppel-Hijkersmilde (1913-1933) is gelukkig behouden gebleven

Hijkersmilde

Terug naar boven

Status

- Hijkersmilde is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Smilde.

- De buurtschap Hijkersmilde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Smilde. De buurtschap heeft witte borden met haar naam, onder blauwe borden met de naam Smilde. Formeel ligt de buurtschap dus binnen de bebouwde kom van het dorp Smilde.

- Onder de buurtschap Hijkersmilde valt ook de kleine(re) buurtschap De Polle.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1771 Hijkersmilde, 1844 Hijker-Smilde.

Naamsverklaring
De nederzetting is rond 1750 ontstaan in het gedeelte van de Smilder Veenen tussen Hoogersmilde en het Kloosterveen, die toebehoorden aan de vroegere marke Hijken. Zie ook Smilde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hijkersmilde is een 3,5 km lange veenkolonie, gelegen langs de Drentse Hoofdvaart, tussen Smilde in het N en Hoogersmilde in het Z.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
De buurtschap valt aanvankelijk onder het kerspel Beilen, Kloosterveen (het huidige dorp Smilde) valt onder het kerspel Rolde en Hoogersmilde valt onder het kerspel Diever. In 1795 komt er het schoutambt Hijkersmilde-Kloosterveen. In 1798 komt er de gelijknamige gemeente, waar ook Hoogersmilde onder komt te vallen. In 1811 wordt de naam van de gemeente gewijzigd in Smilde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) legt in 1913 de tramlijn Meppel-Hijkersmilde aan, langs de Drentse Hoofdvaart. De lijn wordt in 1933 opgeheven. Het stationsgebouw van het eindstation Hijkersmilde is bewaard gebleven en tegenwoordig in gebruik bij een landbouwmechanisatiebedrijf.

- Beeld 'Ontmoeting' uit 1997 aan de Vaartweg bij de Leembrug.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij Hijkersmilde kun je vanaf de Drentse Hoofdvaart met je vaartuig de Opsterlandse Compagnonsvaart op, richting Appelscha en verder.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Vroomsdraai.

- Duurzaamheid: - De intentie is dat de gemeente Midden-Drenthe medio 2019 als eerste Drentse gemeente zelf een zonnepark gaat realiseren, en wel hrt 6 ha grote Zonnepark Leemdijk aan de gelijknamige weg in Hijkersmilde. Voordeel is dat het tijd en geld scheelt en de gemeente flexibler is t.o.v. uitbesteding aan derden. Bovendien houdt de gemeente zo in de hand dat de opbrengsten niet naar derden buiten de gemeente gaan, maar zich lokaal terugbetalen. Het college realiseert van de opbrengsten namelijk een duurzaamheidsfonds, om daar vervolgens andere duurzame projecten mee te kunnen financieren.

Voorlopig is dit het laatste zonnepark in de gemeente. De gemeente gaat namelijk nieuw beleid voor zonneparken ontwikkelen, samen met de inwoners, en tot die tijd is er een bouwstop voor dit soort plannen. Tot het zover is, kan alleen dit park nog worden gebouwd, plus de twee parken die eind 2018 reeds in een vergevorderd stadium waren met de plannen (De Lotten in Hijken en Kloosterman in Nieuwenoord). De gemeente wacht anno nov. 2018 nog wel op de afronding van bezwaarprocedures van omwonenden, voor zij daadwerkelijk aan de slag kan. De (voorheen agrarische) grond is al wel in eigendom van de gemeente.

Reactie toevoegen