Hijken

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Hijken

Terug naar boven

Status

Hijken is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Hieken. Een inwoner van dit dorp is een Hieker.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hijken ligt NNW van het dorp Beilen, NO van het dorp Geeuwenbrug, OZO van het dorp Hoogersmilde, ZO van het dorp Smilde, ZZO van het dorp Bovensmilde, Z van de stad Assen, ZW van het dorp Hooghalen en W van de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Hijken 65 huizen met 417 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Schuurfeest (juni).

Terug naar boven

Beeld

- 360 graden panoramafoto van het natuurgebied Hijkerveld tussen Hijken en Hooghalen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hijken (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hijken.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Dorpshoeve.

- Onderwijs en kinderopvang: - "IKC 't Hieker Nust in Hijken is een school die staat voor kwaliteit, vernieuwing, geborgenheid, wij-gevoel, structuur en rust. In onze visie op onderwijs in deze specifieke omgeving willen we kort en kernachtig benadrukken dat saamhorigheid, respect voor elkaars opvattingen en kwaliteit onze basisvoorwaarden zijn. Het mooie aan IKC 't Hieker Nust is de harmonieuze en respectvolle omgeving. Kinderen ontwikkelen zich hier in een doorgaande lijn op eigen niveau. Niet alleen cognitief, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om zich sociaal-emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling. Wij werken in een goed pedagogisch klimaat aan alle talenten van de leerlingen. We zoeken daarin de balans in cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden. Om goede resultaten te halen en de talenten optimaal te ontwikkelen, hechten we waarde aan diverse vaardigheden, zoals zelfstandig werken en samenwerken. We vinden het belangrijk dat de leerlingen hun mening kunnen geven in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Wij streven naar een goed contact met ouders. We zien de ouders als onze partners waar het de ontwikkeling van hun kinderen betreft.

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen twee keer per week naar de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek wordt bemand door ouders en/of grootouders. De kinderen kunnen hier leesboeken lenen maar ook informatieve boeken die hen kunnen helpen bij het maken van een werkstuk. De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen. Op ’t Hieker Nust in Hijken besteden we dagelijks aandacht aan technisch, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. gebruik van onze schoolbibliotheek, waarin biebouders een grote rol spelen. Dankzij hen is het mogelijk dat onze leerlingen dagelijks boeken kunnen lezen uit onze ruime collectie boeken. Ook doet de school mee aan allerlei leesbevorderingsprojecten vanuit de Bibliotheek. Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met ca. 1.000 woorden per jaar! De Bibliotheek op school is méér dan alleen wat kasten met boeken. School en Bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek in de school te integreren. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind, wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid."

- Jongeren: - "Jeugdsoos Onze Stee in Hijken is de plek waar jeugd van 12 tot 25 samen kan komen om met elkaar een gezellige avond te hebben. Wanneer? Elke vrijdagavond en zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Waar? Achteringang De Dorpshoeve. Entree? Op soosavonden vragen wij geen entree. Soms vragen wij bij een speciale activiteit wel een eigen bijdrage."

- Sport: - De samenwerking tussen voetbalvereniging Hijker Boys en de afdeling voetbal van Omnivereniging SV Halen dateert van 1990. Sinds dat jaar voetballen de jeugdteams van beide verenigingen verder onder de naam Halen Hijken Combinatie (HHC). De jeugdvoetballers uit deze dorpen droegen vanaf dat moment dezelfde kleuren. De verenigingen hadden tot deze gedeeltelijke samenwerking besloten, omdat ze afzonderlijk onvoldoende jeugdspelers hadden. De thuiswedstrijden werden verdeeld over de sportaccommodaties van beide dorpen. Het samenwerkingsverband zou in eerste instantie voor één jaar gelden. Vooral door het enthousiasme van de spelers, trainers, begeleiders en ouders zagen beide verenigingsbesturen het voor de toekomst wel zitten.

De positieve ervaringen van beide verenigingen met de jarenlange samenwerking met de voetballende jeugdteams heeft uiteindelijk bijgedragen aan de totstandkoming van fusievereniging HHCombi. In 2010 is door de beide besturen een onderzoekscommissie aangesteld, die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de leden van beide verenigingen besloten om gedurende het seizoen 2010-2011 te gaan samenwerken. Tegelijkertijd ging de Fusie Begeleiding Commissie aan de slag met de voorbereidingen van een “Voorstel tot Fusie”. Het fusievoorstel is voorjaar 2011 zowel in Hooghalen als Hijken aangenomen, waarmee de nieuwe omnivereniging HHCombi is ontstaan. Dit is een grote vereniging met circa 750 leden. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid tot vijf sporten, namelijk gymnastiek, korfbal, tennis, voetbal en volleybal.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hijken.

Reactie toevoegen