Hierden

Plaats
Dorp
Harderwijk
Veluwe
Gelderland

Hierden

Terug naar boven

Status

- Hierden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Harderwijk.

- Onder het dorp Hierden vallen ook de buurtschappen Duinen en Frankrijk.

Terug naar boven

Ligging

Hierden ligt NO van Harderwijk, ZW van Hulshorst en Nunspeet, aan de provincialeweg van Harderwijk naar Nunspeet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hierden 103 huizen met 957 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hierden, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging Herderewich.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het bestemmingsplan Hierden Dorp (2011) geeft ruimte aan 16 nieuwe woningen op particuliere grond en plaveit de weg voor Bed & Breakfast, een kleinschalige winkel, kantoren, ambachtelijk bedrijven en horecagelegenheden. In het bestemmingsplan wordt gestreefd voorzieningen die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid in het dorp uit te breiden. Ook de planologische mogelijkheden voor kleine toekomstige uitbreidingen voor het dorpshuis, de sporthal en de voetbalvereniging zijn in het plan opgenomen. In het hele dorp wordt bed & breakfast aan huis toegestaan. Daarnaast is het op een tweetal locaties mogelijk een minicamping te beginnen. Voor nadere informatie zie Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hierden heeft 14 rijksmonumenten.

- Hierden heeft 35 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Hierden.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het 126 hectare grote natuurgebied Mheenlanden bij Hierden blijft toegankelijk voor de bewoners van het dorp. Bestemmingsplan Waterfront Noord voorziet onder meer in de omvorming van natuurgebied de Mheenlanden. De Mheenlanden ligt tussen bedrijventerrein Lorentz en de monding van de Hierdense Beek bij Hulshorst. Het natuurgebied langs de oevers van het Veluwemeer gaat dienen als natte 'natuurcompensatie'. Met de landaanwinning door het opspuiten van zand ten behoeve van industriegebied Lorentz-haven, wordt het oppervlak van de Randmeren kleiner. Daarmee neemt het waterbergende vermogen af. De Mheenlanden, te beheren door Natuurmonumenten, moet dat verlies compenseren met een opname van 270.000 kuub water.

- Landschapsbeheer Gelderland heeft bewoners van Gelderse landgoederen geïnterviewd, die vertellen over het leven op het landgoed in kwestie in vroeger tijden. Eén van hen is Dries Pap, loonwerker op landgoed De Essenburg.

- Diverse beauty- en wellness arrangementen in de Zwaluwhoeve (online te boeken).

- Om de Hierdense Beek tussen Nunspeet en Harderwijk een natuurlijker profiel te geven, is in 2009 een deel van de beek gedempt. De waterloop heeft een nieuwe bedding gekregen aan de andere kant van de Hessenweg, op grondgebied van de gemeente Harderwijk. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het uitslijpen van bochten en natuurlijke oevers. De Hierdense Beek werd in haar loop belemmerd door de aanwezigheid van twee campings. De grond die is vrij gekomen door het dempen van de beek, is benut om de campings beter in het landschap in te passen. De Hierdense Beek heeft verder deels een natuurlijker loop gekregen. Daarbij zijn ook de oevers aangepast.

In 2011 is dood hout in de Hierdense Beek gelegd. Het betreft het deel van de beek dat door het Leuvenumse Bos stroomt. Zo komt er meer variatie in stroming en structuren van het water, en zal het leefgebied voor kleine waterbeestjes en beekvissen verbeteren. Het biedt waterdieren schuilplaatsen en voedsel. De takken zijn ingebracht in de vorm van open vlechtwerken, waar het water zoveel mogelijk doorheen kan blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat er dammen ontstaan. De inbreng van dood hout is een eenvoudige en goedkope maatregel om de natuurlijke kwaliteiten van het beeksysteem te verbeteren. Het betreft een expeiment, waarbij metingen worden uitgevoerd aan de stroomsnelheid, waterstanden, waterafvoer, veranderingen in beekbodem en oevers. Ook de waterkwaliteit en de aanwezigheid van kleine waterdieren worden regelmatig onderzocht.

Ook in de jaren negentig zijn al herstelmaatregelen uitgevoerd in de Hierdense Beek, waarbij oude afgesloten beekarmen werden aangetakt. Dat had positieve gevolgen voor de natuurkwaliteit van het beeksysteem. Ook het minder intensieve onderhoud van de beek, waardoor natuurlijke processen meer ruimte kregen, heeft al vruchten afgeworpen voor de waternatuur.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hierden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Hierden.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Hierden.

Reactie toevoegen