Hidaardersyl

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

Hidaardersyl.JPG

Even voor Hidaard hebben we eerst nog de buurtschap Hidaardersyl.

Even voor Hidaard hebben we eerst nog de buurtschap Hidaardersyl.

Hidaardersyl

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hidaardersyl.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hidaardersyl.

Terug naar boven

Status

- Hidaardersyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap Hidaardersyl valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hidaard.

- De buurtschap Hidaardersyl heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hidaarderzijl. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

In het Fries
Volgens (1) is de Friese spelling Hidaerder Syl. De plaatsnaamborden geven echter de spelling Hidaardersyl als kennelijke voorkeursspeling, dus conformeren wij ons daar maar aan.

Naamsverklaring
Genoemd naar de zijl 'sluis' bij het dorp Hidaard.

Terug naar boven

Ligging

Hidaardersyl ligt ZW van Hidaard, rond de Slachtedijk, die ter plekke Tjebbingadyk heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hidaardersyl niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat Hidaardersyl een 10-tal panden.

 

Reactie toevoegen