Hichtum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Hichtum..jpg

De kerk van Hichtum, van nabij gezien

De kerk van Hichtum, van nabij gezien

1-hichtum.jpg

Hichtum in lang vervlogen tijden, maar de kromme weg naar de kerk is nog altijd herkenbaar

Hichtum in lang vervlogen tijden, maar de kromme weg naar de kerk is nog altijd herkenbaar

Hichtum

Terug naar boven

Status

- Hichtum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Hichtum valt ook de buurtschap Sieswerd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
13e eeuw Hetlum lees: Hectum, 1313 Hechtum, 1400 Hichtim, 1456 en 1505 Hichtum, 1718 Higtum.

Naamsverklaring
Misschien heem 'woonplaats, woning' van de persoon Higt*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hichtum ligt direct N van de stad Bolsward.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hichtum 13 huizen met 105 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Burgwerd en Hichtum.

- De Wibranda State te Hichtum wordt in 1637 voor het eerst vermeld. De state is o.a. in bezit geweest van het adellijke geslacht thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, waarnaar de dorpsstraat van het dorp is genoemd (Schwartzenbergweg). Omstreeks 1840 is de state vervangen door een boerderij.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hichtum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Schwartzenbergweg 5) en het kerkorgel. De romanogotische eenbeukige kerk uit de 13e eeuw, gebouwd op een kleine terp, heeft een rond gesloten koor en een zadeldaktoren. In de toren, gedeeltelijk beklampt in de 16e of 17e eeuw, hangt een door Hans Falck gegoten klok (1617). Het orgel uit 1795 is gemaakt door Albertus van Gruisen.

Terug naar boven

Evenementen

- Ieder oneven jaar is er op een zondag in augustus in het dorp het kleinste maritieme evenement van Nederland: Sail Hichtum. Het evenement is in 2003 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien iedere twee jaar gehouden in de tuin van Jan Kooistra. Het is altijd een gezellig feestje, tussen 13.00 en 17.30 uur, met diverse live artiesten. Voor de kinderen is er een springkussen. De toegang is gratis. Voor een indruk van dit evenement zie hier een recensie van editie 2017.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant Op'e Hichte verschijnt 4x per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum, en is via de link ook online te lezen (ook enkele oudere nummers).

- Dorpshuis: - Reeds in 1609 had het dorp een school. Het was een schooltje met maar één lokaal, waarin aan leerlingen van alle 'jaargangen' les werd gegeven. In 1884 moest de school worden gesloten, omdat in 1880 in buurdorp Burgwerd een tweede school was gekomen, waardoor het aantal leerlingen in Hichtum gestaag zakte. De school is toen verbouwd tot woonhuis. Nadere informatie over de geschiedenis van de dorpsschool. In 1956 is de woning omgebouwd tot gebruikersruimte van de vrouwenvereniging van het dorp. In 1993 is het verbouwd tot Dorpshuis Ús Gerak. Door de komst van nieuwe verenigingen, de biljartclub en de frutsel froulje wordt het lokaal sindsdien weer veel gebruikt.

Dorpshuis Ús Gerak is in 2013 en 2014 spectaculair uitgebreid. Voorheen had de zaal een vloeroppervlak van 45 vierkante meter, nu ruim 85. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van nu. De ruimte was te klein voor de verschillende verenigingen en er moesten voorzieningen komen om aan de geluidsnormen te voldoen. Destijds was door de toenmalige gemeente Wûnseradiel al geld gereserveerd om het gebouw op te knappen. De helft van de kosten is opgebracht door de gemeente Súdwest-Fryslân en door de provincie Fryslân. Ook verschillende sponsoren hebben een duit in het zakje gedaan: het Oranje Fonds, VSBfonds, P.W.Janssen’s Friesche Stichting, Fonds Bolsward Dronrijp en RABO Coöperatiefonds. Ook het bedrijfsleven heeft bijgedragen tot het realiseren van de uitbreiding: P. van Zuiden Tjerkwerd, v.d. Weerd Installatietechniek Franeker, R.A.Bos Timmerwerk Bolsward, H.J.Bos Leanwurk Waaksens, en De Boer Woninginrichting Bolsward. Op de laatste maar zeker niet de minste plaats is er door verschillende inwoners van Hichtum veel werk verricht en ook een financiële bijdrage geleverd. Op 12 september 2014 is het 'herboren' dorpshuis feestelijk geopend door burgemeester Hayo Apotheker.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hichtum kerk.

Reactie toevoegen