Hezingen

Plaats
Buurtschap
Tubbergen
Twente
Overijssel

Hezingen plaatsnaambord [640x480].jpg

Hezingen, deze formele woonplaats heeft om duistere redenen geen plaatsnaamborden, dus maakt de buurtschap die bij tijd en wijle zelf maar, maar die overleven de weersomstandigheden niet altijd. Vandaag de dag schijnen er geen plaatsnaamborden te staan.

Hezingen, deze formele woonplaats heeft om duistere redenen geen plaatsnaamborden, dus maakt de buurtschap die bij tijd en wijle zelf maar, maar die overleven de weersomstandigheden niet altijd. Vandaag de dag schijnen er geen plaatsnaamborden te staan.

Hezingen richtingbord [640x480].jpg

Hezingen, in de buurt staan wel richtingborden, maar dat schiet nog niet op als je ter plekke nergens aan kunt zien dat je er bent aanbeland. Als je de richtingborden volgt, kom je uiteindelijk ergens N van Ootmarsum uit, maar niet in Hezingen...

Hezingen, in de buurt staan wel richtingborden, maar dat schiet nog niet op als je ter plekke nergens aan kunt zien dat je er bent aanbeland. Als je de richtingborden volgt, kom je uiteindelijk ergens N van Ootmarsum uit, maar niet in Hezingen...

hezingen_villa_jannink_op_de_braamberg.jpg

Deze villa, van textielbaron Jannink op de Braamberg te Hezingen, is gebouwd in 1922 en in 1946 door blikseminslag afgebrand (© https://twitter.com/vassevrogger)

Deze villa, van textielbaron Jannink op de Braamberg te Hezingen, is gebouwd in 1922 en in 1946 door blikseminslag afgebrand (© https://twitter.com/vassevrogger)

Hezingen

Terug naar boven

Status

- Hezingen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- De buurtschap Hezingen heeft een eigen postcode (7662) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistraties (BAG) en is daarmee een formele woonplaats. Geografisch en voor voorzieningen valt de buurtschap onder het dorp Vasse.

- Ondanks het feit dat deze buurtschap een formele woonplaats is, staan er vreemd genoeg geen plaatsnaamborden (een soortgelijke situatie dus als bij buur-buurtschap Nutter in de gemeente Dinkelland). Bij tijd en wijle staan er door particulier initiatief vervaardigde bordjes (zie foto), maar die overleven de weersomstandigheden niet altijd. Vandaag de dag schijnen er geen plaatsnaamborden te staan. Er staan wel richtingborden in de buurt, maar die helpen u niet veel verder, als je ter plekke nergens aan kunt zien dat je er bent: als je de richtingborden volgt, kom je uiteindelijk N van Ootmarsum uit op de Laagseweg, maar niet in Hezingen...

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hezingen ligt NO van Tubbergen, NW van Ootmarsum en grenst in het N aan Duitsland. Aan de Duitse kant ligt de plaats Hesingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hezingen 28 huizen met 187 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hezingen heeft 13 rijksmonumenten, zijnde 2 boerderijen (Hooidijk 49 en Sprengendalsweg 13) en 11 terreinen met grafheuvels.

- Tussen de buurtschap en de Duitse buur-buurtschap Hesingen bevindt zich een obelisk-achtige grenssteen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV Hezingen Hooidijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurreservaat Het Springendal bij Hezingen, N van Nutter en Ootmarsum, is 365 hectare groot. Het is te bezoeken via Staatsbosbeheer. Inlichtingen bij dhr. R. Corbee, tel. 0541-293109 of 06-55306277, of bij VVV Ootmarsum. Een keer per week wordt er een fietsexcursie gehouden en twee keer per week zijn er wandelexcursies door de mooie omgeving van Het Springendal. Ook bestaat de mogelijkheid voor wat grotere groepen om afzonderlijk begeleiding te verkrijgen. In 2019 is in de Natura 2000-gebieden Springendal en Dal van de Mosbeek meer ruimte voor heide gemaakt. Het gaat om maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De ingrepen zijn bedoeld om stikstofgevoelige planten meer ruimte te geven. Op terreinen van Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel zijn bomen en struiken verwijderd. Vervolgens is de toplaag verwijderd, zodat de heide kan herstellen. Enkele grote akkers zijn opgedeeld in kleinere percelen, waarbij tegelijkertijd houtwallen en bloemrijke graslanden zijn aangelegd.

- De Schabos Es in het Springendal bij Hezingen is een mooi voorbeeld van succesvol natuurbeheer. In de afgelopen jaren is hier het aloude kleinschalige Twentse boerenlandschap weer in oude luister hersteld. Landbouwgrond is door Staatsbosbeheer en Waterschap Regge en Dinkel omgevormd tot natuur. De Schabos Es heeft zich inmiddels weer ontwikkeld tot een kleinschalig natuur- en cultuurlandschap met veel oude gewassen. Vogels die lang geleden wegtrokken zijn weer teruggekeerd. Voorbeelden zijn de grauwe klauwier, de kwartelkoning, de geelgors, de putter en de kneu.

- De Braamberg bij Hezingen is onderdeel van de stuwwallen van Ootmarsum.

- Het project Groene Diensten Hezingen - Mander is in 2008 gestart. Dit houdt in dat particuliere grondgebruikers afspraken maken met de gemeente voor natuur- en landschapsbeheer. Zij krijgen hiervoor een vergoeding uit het speciaal voor dit doel in het leven geroepen Landschapsfonds. De overeenkomsten hebben een looptijd van 30 jaar. De boeren verplichten zich om waardevolle landschapselementen goed te onderhouden. Het gaat hierbij om houtwallen, elzensingels, geriefhout- en hakhoutbosjes, poelen, boomgroepen, zomen en de paden die bijdragen aan de beleving van het landschap. Tubbergen is de eerste gemeente binnen Noordoost-Twente die zich inzet voor duurzaam onderhoud van het landschap via Groene Diensten.

Landschapselementen hebben van oudsher een economische functie. Zo dienden houtwallen in het verleden als veekering en brandhoutvoorziening. Later is dit kenmerkende landschap in vergetelheid geraakt. Uit recente onderzoeken blijkt dat investeringen in het landschap een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en direct inkomsten genereren voor ondernemers en indirect aan vele andere partijen. Een investering in natuur en landschap betekent hier dus een impuls aan de complete plattelandseconomie. Het is dan ook belangrijk om het bestaande landschap te blijven onderhouden. Door de directe betrokkenheid van grondeigenaren wordt gezorgd voor een breder draagvlak en verantwoordelijkheid voor natuur en landschap. (bron: Gemeente Tubbergen, 10-10-2008)

- Na een looptijd van 5 jaar is het Kavelruilproject Hezingen - Mander in 2010 afgesloten. In dit project is vrijwillig meer dan 160 hectare landbouwgrond geruild, met als doel grotere aaneengesloten kavels dichter bij de boerderij te bewerkstellingen. Er zijn 4 agrarische bedrijven verplaatst. Voor de natuur zijn gronden langs de Mosbeek ingericht. Ook de Mosbeek zelf heeft een meer natuurlijke inrichting gekregen. Tevens zijn de pompputten van Vitens verplaatst. Bij het project waren ruim 30 grondeigenaren betrokken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hezingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o..

Reactie toevoegen