Heurne (Ruurlo)

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

Heurne (Ruurlo)

Terug naar boven

Status

- Heurne is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Ruurlo. Volgens sommige bronnen zou Heurne ook nog deels in de voormalige gemeente Zelhem (sinds 2005 gemeente Bronckhorst) liggen, maar daar hebben wij nog geen bevestiging van gevonden.

- De buurtschap Heurne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ruurlo.

- Vóórdat de straatnamen in Ruurlo werden ingevoerd, was het grondgebied van de gemeente verdeeld in 'wijken' die met een letter werden aangeduid. Wijk O omvatte de buurtschappen Veldhoek en Heurne.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Pas rond 1880 wordt hier voor het eerst een plaatsnaam vermeld, en wel 'de Huurne'. Rond 1930 verandert die naam in Heurne. Voorheen is er nog geen bebouwing aan de Zelhemse kant, en nog nauwelijks aan de Ruurlose kant. De plaatsnaam wordt nadien aan de Zelhemse kant ook niet vermeld, hoewel in plaatsnamenlijsten wel wordt beweerd dat er ook een Zelhems deel van de buurtschap Heurne zou zijn. Tot heden hebben wij daar echter nog geen onderbouwing voor gevonden. Rond 1930 wordt het gebied aan de Zelhemse kant ontgonnen, evenals Z daarvan het Wolfersveen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heurne ligt Z van Ruurlo, NW van Mariënvelde, rond het Z deel van de Tolhutterweg, richting N vermoedelijk lopend aan de Van Heeckerenbeek / Baakse Beek. In het W grenst de buurtschap aan de waterloop Veengoot, die hier de grens vormt met de gemeente Bronkchorst, dorp Zelhem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Voor het CBS is onder Ruurlo o.a. sprake van een statistische buurt 'Verspreide huizen Heurne', met ca. 80 huizen en ca. 190 inwoners, op een oppervlakte van 420 hectare.

Terug naar boven

Beschrijving

Op het hele internet en ook in onze papieren bronnen hebben wij 0,niets inhoudelijks kunnen vinden over het bestaan, ontstaan, ontwikkeling of actualiteiten betreffende de kennelijke buurtschap Heurne onder Ruurlo (en ook niet over een vermeend deel van deze buurtschap onder Zelhem), dus wij vragen ons af of het eigenlijk wel bestaat? Er is niemand die op het internet vermeldt dat hij hier woont, geen evenement of wat dan ook. Ook geen vereniging. Er schijnt wel een toneelvereniging Irene te zijn, maar ook daar is op het internet niets meer van te vinden.

Reacties

(2)

Geachte redactie,
In een ander verband heb ik mij even bezig gehouden met Ruurlo-De Heurne, waardoor ik ook op uw site terecht kwam.
De Huurne werd eerder "de Huurne" genoemd. Op de topografische kaarten komt het onder die naam voor sinds 1886(?). Voor die tijd werd geen naam vermeld. In 1927 verandert de naam in "Heurne", maar nog in 1941 vond ik een vermelding van "de Huurne". Dat was waar ik naar zocht. Op de gemeentekaart van Kuyper komt de naam niet voor. Later wordt de naam kennelijk ook gegeven aan een groter gebied (wijk O) ten zuiden van het oorspronkelijke.
Aanvankelijk lijkt het niet meer dan een kleine ontginning te zijn tussen het Ruurlosche broek en het Heeren-of Wolfersveen. Het gebiedje werd aan de westkant min of meer begrensd door de Hissinkbeek, die bij de Veldhoek uitkwam in de Veengoot. De plek van de oorspronkelijk boerderij behorende bij de ontginning zal nu de in 1900 gebouwde Tolhutterweg 21 zijn

Met vriendelijke groeten,
Herman van der Meer

Dank voor uw toelichting heer Van der Meer. Dat brengt ons weer een stapje verder. Het blijft curieus dat er van deze kennelijke buurtschap vooralsnog zo weinig informatie is te vinden.

Reactie toevoegen